Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 20)

(Zes zinnen in het Nederlands, vertaald in het Leives dialekt)

Leuvens dialect moeilijk? Maar neen! Begin met te luisteren…

1. …naar het gesproken Leuvens dialect. Dat kan je doen op straat, op de markt(en), in volkscafés zoals bijvoorbeeld: Marengo, Jeeskesboom, Café Sport, Tempo,…
1. …noo et gesprouke Leives dialekt. Da kinde deun up stroot, up de mèt (te), in volkskafeis gelak as par ekzèmpel: Marengo, Zjieëzekesbuem, Kafei Sport, Tempo,…
2. Je zal opmerken dat bepaalde klinkers en tweeklanken anders worden uitgesproken dan in het Nederlands. Je oor moet vertrouwd geraken met die klankverschillen.
2. Ge zelt remarkeire da summegte klinkers en twieëklanke annes wedden oeëtgesprouke gelak as in ‘t Schue Vloms (AN). Eu uer moet gewend grooke on doë klankversjille.
3. Leuvens dialect is niet moeilijker dan een andere taal, maar: het is wel een andere taal!
3. Leives dialekt es ni moeieloëker as een ander tool, moo: et es wèl een ander tool!
4. Als je een taal wil leren, dan moet je ze studeren! Dat is met iedere taal zo!
Hoe heb jij anders Frans, Engels…geleerd?
4. As ge een tool wilt lieëre, dan moete ze studeire! Dat es mei ieder tool zue!
Eus edde goë annes Frans, Ingels,… gelieëd?
5. Voor het Leuvens dialect geldt dezelfde regel: je moet moeite doen om spelling en woordenschat onder de knie te krijgen.
5. Vei et Leives dialekt telt dezelfste reigel: ge moet moete deun vei de spelling en de weudeschat onder de knie te kroëge.
6. De grammatica, die krijg je cadeau: die is in grote lijnen, dezelfde als in het Nederlands.
6. De grammêr, doëne kroëde kadoo: doëne es in gruete loëne dezelfste as in ‘t Schue Vloms (AN).

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.