Archief voor 14 maart 2015

JCI Award Vlaams-Brabantse Jonge Ondernemer 2015 gaat naar Samuel De Wever

Vrijdag 12 maart 2015 werd in Leuven de JCI Award voor de Vlaams-Brabantse Jonge Ondernemer 2015 uitgereikt aan Samuel De Wever. Samuel De Wever startte op zijn 16de ‘Belgian Network Solutions’ en in 2008 lanceerde hij ‘Destiny‘. Met Destiny zette hij het klassieke business model van de B2B telecomproviders ondersteboven en neemt hij met succes de challenger rol aan. Destiny biedt een integraal Cloud-Telco aanbod (internet, telefonie, private netwerken en cloud diensten) voor bedrijven. Sinds 2010 staken ze de landsgrenzen over om hun succes te wagen in oa UK, Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk. Samuel De Wever haalde het van de drie andere genomineerden: Birgen Wyns (Brightboard), Roeline Ham (Boops-‘n-Burps) en Jo Deferm (ContentCrackers).

De Award Vlaams-Brabantse Jonge Ondernemer wil elk jaar een erkenning geven aan een individu die op een uitzonderlijke wijze getuigt van duurzaam ondernemen en zich bovendien weet te toetsen aan de basiswaarden van JCI, Junior Chamber International: individu, gemeenschap, internationalisme en business.

Aangezien de Vlaams-Brabantse JCI-onderscheiding ook als voorronde van de JCI Vlaamse Jonge Ondernemer van het Jaar fungeert, zal Samuel De Wever het op 21 mei 2015 opnemen tegen de laureaten van de andere provinciale voorrondes.

JCI Vlaams-Brabant groepeert 5 afdelingen en is een onderdeel van Junior Chamber International, een wereldwijde organisatie met als belangrijkste doelstelling aan jonge mensen van 18 tot 40 jaar kansen te bieden om hun leiderschapskwaliteiten, verantwoordelijkheidsbesef, medemenselijkheid en ondernemingszin te stimuleren en te ontwikkelen.

Meer info leest u op de website www.vlaamsbrabant.jongeondernemervanhetjaar.be.Meer foto’s van de JCI Award Vlaams-Brabantse Jonge Ondernemer 2015 op flickr

Bookmark and Share

In de Kruidtuin kondigen de late winterbloeiers de komende lente aan

2015-03-09 (38)
Camellia japonica ‘Madame Martin Cachet’

2015-03-09 (30)

2015-03-09 (32)
Hamamelis intermedia ‘Barmstedt Gold’ – Toverhazelaar

2015-03-09 (8)
Viburnum bodnantense ‘Dawn’ – Sneeuwbal

2015-03-09 (12)

2015-03-09 (34)
 Helleborus orientalis – Oosters nieskruid

2015-03-09 (9)
Mahonia x media ‘Charity’

Bookmark and Share

Pati Pati brengt “There’s more to be seen”

Op 24 maart en 26 maart 2015, telkens om 20u, geeft het Solidariteitskoor Pati Pati haar jaarlijkse concerten “There’s more to be seen” in de Mariakapel in Leuven (Matadilaan 6).

Het Leuvense koor voor alle studenten die graag zingen en een steentje willen bijdragen aan een betere wereld, bestaat al sinds 1989.  Pati Pati brengt met dit concert, onder leiding van dirigent Maarten Baumers, een boodschap van solidariteit met een repertoire van over de hele wereld.

De opbrengst van deze concerten gaat naar Mobile School, een Leuvense organisatie die zich wereldwijd inzet voor straatkinderen.  Kaarten kosten €7/€5 (student) en zijn te verkrijgen via de leden of via kaarten@patipati.be. Meer informatie kan je vinden op www.patipati.be.

affiche pati pati 2015

Bookmark and Share

Groen voert actie voor trage wegen in Leuven

Groen wil dat het stadsbestuur een coherent beleid rond trage wegen gaat voeren.

Gisteren voerde Groen actie aan een trage weg in de Lodreef in Kessel-Lo om aandacht te vragen voor het gebrek aan visie rond trage wegen bij het Leuvense stadsbestuur. Het Lovensevoetpad is een schrijnend voorbeeld. Dit pad werd lang geleden omgeploegd, maar staat nog steeds officieel vermeld in de Atlas der Buurtwegen. Het wijkcomité dringt al jaren bij het stadsbestuur aan op een heraanleg, als veilige verbinding naar het schooltje van Boven-Lo. Groen voerde hier in 2008 al actie voor. De bewoners kregen toen de formele belofte van schepen van Openbare Werken Robbeets dat de stad snel werk zou maken van die heraanleg. Maar dat bleef dode letter.

Deze nieuwe actie past binnen de campagne Doorgang Voor Iedereen van de vzw Trage Wegen.

Trage wegen zijn vaak de veiligste tracés voor jonge fietsers en wandelaars bij korte verplaatsingen. Maar zulke buurtwegen creëren ook op vele andere vlakken een belangrijke meerwaarde: ecologie, cultuurhistorie, landschapsbeleving, publieke ruimte, recreatie, gezondheid… Die meerwaarde dient ook erkend te worden in een uitgewerkte beleidsvisie. Die weerspiegelt zich in de (her)aanleg en het onderhoud van trage verbindingen tussen wijken en met buurgemeenten.

Raadslid Toon Toelen legt een uitgebreid voorstel voor aan de gemeenteraad van maart. Voor zo’n beleid is eerst en vooral een geactualiseerde inventaris van de trage wegen nodig. Dat kan met medewerking van de Leuvenaars. In Londerzeel werd een gelijkaardig traject afgewerkt met de hulp van wandelclubs, de jeugdbeweging, mountainbikers, ruiters, seniorenorganisaties… Op basis daarvan kom je tot een stappenplan om de nu ontoegankelijke buurtwegen te herstellen. Anderzijds zou de stad nieuwe trage verbindingen kunnen creëren. De toekomstige gebruikers betrek je best ook bij de herinrichting. Verder moeten trage wegen ook onderhouden worden, zodat alle gebruikers, jong en oud, comfortabel kunnen passeren. Zoals wettelijk verplicht, moet het stadsbestuur ook optreden bij elke inbreuk op het bestaande openbare netwerk.

Toon Toelen (gemeenteraadslid): “Het is hoog tijd voor een coherent tragewegenbeleid in Leuven. Het stadsbestuur heeft al te veel buurtwegen verloren laten gaan. Daarnaast zijn er nog heel wat mogelijkheden voor nieuwe trage wegen. In ons voorstel voor de gemeenteraad vragen we aan het stadsbestuur om met een uitgewerkte beleidsvisie rond trage wegen te komen voor 1 december 2015. Concreet komt dat neer op een inventaris, de organisatie van participatie rond missing links en bestaande noden, een timing voor aanleg of heropening van trage wegen en het aanduiden van een coördinerend ambtenaar. We vragen ook een tweejaarlijks voortgangsrapport voor de gemeenteraad.”

Bookmark and Share