Expo ‘Ik kom van ver’ kleurt kinderdagverblijf De Girafant

Het project ‘Ik kom van ver’ werd eind 2013 op poten gezet door de Leuvense dienst diversiteit en gelijke kansen. Schepen van cultuur Denise Vandevoort: ‘Met deze mobiele expo wordt de kracht en de sterkte van diverse allochtone vrouwen in de kijker gezet. De verhalen zijn ook gebundeld in een gelijknamig boek. Met dit project willen we discriminatie en negatieve beeldvorming rond migratie structureel aanpakken.’

Binnen de stedelijke kinderdagverblijven zet de stad Leuven dagelijks in op het vormgeven van zijn diversiteitsbeleid. Interculturaliteit en inclusieve kinderopvang vormen hierbij de bouwstenen in de werking.

Diversiteit kenmerkt de Leuvense kinderdagverblijven. Elk gezin is er welkom. De ontmoeting tussen die vele verschillende werelden en culturen, ervaren wij dagelijks als een grote meerwaarde en verrijking. Bieke Verlinden, schepen bevoegd voor kinderopvang, licht toe: ‘Kinderen uit verschillende culturen, thuissituaties … ontmoeten elkaar in de kinderopvang. Kinderen spelen in de opvang en leren continu in interactie met andere kinderen. Ook ouders zijn een belangrijke partner in de kinderopvang. Ontmoetingsmomenten tussen ouders en kinderbegeleiders en tussen ouders onderling zijn daarom cruciaal om respectvol met elkaar in dialoog te gaan en elkaar beter te leren kennen.’

Met de expo ‘Ik kom van ver’ wordt kleur gegeven aan het dagelijkse ontmoetingsmoment in het kinderdagverblijf De Girafant.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.