Ma Bister, een documentaire over de Roma

Op woensdag 1 april om 20u wordt de documentaire Ma Bister van Lydia Chagoll vertoond in het auditorium van De Bib Leuven in Tweebronnen. Na de film volgt een gesprek met Lissa Lagiewka (Dienst diversiteit en gelijke kansen Leuven). De vertoning is gratis.

Ma Bister

De Sinti en Roma, nomaden afkomstig uit India, zijn op ons continent doorheen de eeuwen hoofdzakelijk nomaden gebleven. Vandaag echter is nog maar 2% van hen rondtrekkend. Vanwege de drastisch veranderde wereld zijn zij hun economische rol kwijt als zelfstandige ambachtslieden en als huis-aan-huisverkopers. Hoewel de Sinti en Roma een relatief grote bevolkingsgroep vormen – in Europa circa 12 miljoen – is hun geschiedenis nauwelijks gekend. En ongekend, is meestal onbemind!

De vrijheidszin van deze nomaden wekte jaloezie op bij de brave geharnaste en gehoorzame burger. De Rombevolking heeft voor hun bewust doorgezette levenswijze en levenslust zwaar moeten boeten. Vanaf de 17de eeuw en nog altijd in onze huidige geciviliseerde wereld, wordt deze gemeenschap gestigmatiseerd, gediscrimineerd en onderdrukt. De genocide waarvan zij het slachtoffer werden tijdens het naziregime wordt door sommige historici ook nog altijd niet erkend.

Met de film ‘Ma Bister’ geeft Lydia Chagoll een overzicht van hun geschiedenis. Het is een getuigenis over de Sinti en Roma in Europa. ‘Ma Bister’ brengt met een schat aan documenten een inzichtelijk beeld van hun leven en geeft hen op die manier ook een waardigheid.

Lydia Chagoll, een kind in jappenkampen, een danseres, choreografe, filmregisseur, pleitbezorgster van mishandelde kinderen en van gevangenen, schrijfster en dichteres, is een vrouw die onversaagd opkomt tegen onrecht. Als levensgezel en medewerkster van Frans Buyens (1924-2004) heeft ze samen met hem meerdere documentaire films gemaakt die een helder licht werpen op de uitdagingen die aan de mensen van de twintigste eeuw gesteld werden.

Na de documentaire volgt een nagesprek met Lissa Lagiewka van de Dienst diversiteit en gelijke kansen Leuven o.m. over de situatie van de Roms in Leuven.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.