Archief voor 2 april 2015

Feest van de Filosofie op zaterdag 4 april

filosofie

Het Feest van de Filosofie staat dit jaar in het teken van de ongelijkheid. Eeuwenlang al zoeken filosofen en denkers naar de oorsprong van de ongelijkheid tussen mensen. Wereldwijd is het verschil in inkomen en vermogen tussen arm en rijk aanzienlijk en in de meeste landen neemt het nog gestaag toe. Als een kleine groep bijna alle economische middelen in handen krijgt, dan bedreigt dit ook de politieke democratie. Pogingen om sociale mobiliteit tot stand te brengen via het onderwijs zijn niet altijd even succesvol. Materiële ongelijkheid vertaalt zich al te vaak in ongelijke levensverwachtingen en dito gezondheidsperspectieven. Ongelijkheid heeft inderdaad nog andere dimensies dan de puur economische. De ongelijkheid tussen man en vrouw blijft een heikel punt in de meeste maatschappijen. Heel wat landen beroepen zich in dit verband op de specificiteit van hun cultuur om de norm zelf van gelijkheid te contesteren. Filosofen hebben daar doorgaans weinig sympathie voor, maar is de filosofie zelf niet al te elitair? Plato ontwierp een staat waarin alleen filosofen mochten regeren, en Kant schreef zijn teksten zo dat alleen hooggeleerden ze konden begrijpen. In de huidige kenniseconomie wordt de verdeling van kennis nochtans een cruciale zaak.

HetFeest van de Filosofie vindt plaats in de Schouwburg en diverse locaties in STUK. Informatie over het programma vind je op www.feestvandefilosofie.be.

Tickets zijn geldig voor de hele dag en kosten respectievelijk:

  • €17 (standaardprijs)
  • €12 (studenten en leden van het Wijsgerig Gezelschap te Leuven)
  • €9 (STUKkaart en KU Leuven Cultuurkaarthouders).
Bookmark and Share

Internationale basketbaltornooi op zaterdag 16 mei

Basketbalclub Vanheylen Triton Leuven organiseert op zaterdag 16 mei 2015, in samenwerking met Stad Leuven en de en de VZW Stedelijke Sportpromotie Leuven (Tofsport) een derde editie van hun internationale basketbaltornooi in Sporthal Redingenhof (Redingenhof 90, Leuven).

Vanheylen Triton Leuven is een Leuvense basketbalclub en bestaat uit een 35-tal gemotiveerde spelers en talloze medewerkers. De club treedt aan in 2de provinciale A van de provincie Vlaams Brabant en is momenteel nog volop in de running om kampioen te worden, daarnaast hebben we ook een tweede ploeg die aantreedt in de reservencompetitie.

Aan dit internationale tornooi zullen 12 ploegen deelnemen, waaronder 3 buitenlandse ploegen en een aantal Leuvense ploegen. De buitenlandse ploegen zullen onder andere komen uit Nederland.

Het programma

  • 9:30 – 13:30 Poule wedstrijden
  • 13:30 – 17:00 Halve finales
  • 17:00 – 19:00 Finale
  • 19:00 – 19:30 Prijsuitreiking door de Schepen van Sport van Leuven, Mijnheer Vanderheiden
  • 19:30 – …. Receptie met aansluitend BBQ (15 euro, inschrijven voor 2 mei)

Doorheen de dag zullen er nog randactiviteiten zijn zoals een fotoshoot met de Druivenkoningin (16u00 – 19u00) en een driepunt-shootout.

Praktisch

Bookmark and Share