Feest van de Filosofie op zaterdag 4 april

filosofie

Het Feest van de Filosofie staat dit jaar in het teken van de ongelijkheid. Eeuwenlang al zoeken filosofen en denkers naar de oorsprong van de ongelijkheid tussen mensen. Wereldwijd is het verschil in inkomen en vermogen tussen arm en rijk aanzienlijk en in de meeste landen neemt het nog gestaag toe. Als een kleine groep bijna alle economische middelen in handen krijgt, dan bedreigt dit ook de politieke democratie. Pogingen om sociale mobiliteit tot stand te brengen via het onderwijs zijn niet altijd even succesvol. Materiële ongelijkheid vertaalt zich al te vaak in ongelijke levensverwachtingen en dito gezondheidsperspectieven. Ongelijkheid heeft inderdaad nog andere dimensies dan de puur economische. De ongelijkheid tussen man en vrouw blijft een heikel punt in de meeste maatschappijen. Heel wat landen beroepen zich in dit verband op de specificiteit van hun cultuur om de norm zelf van gelijkheid te contesteren. Filosofen hebben daar doorgaans weinig sympathie voor, maar is de filosofie zelf niet al te elitair? Plato ontwierp een staat waarin alleen filosofen mochten regeren, en Kant schreef zijn teksten zo dat alleen hooggeleerden ze konden begrijpen. In de huidige kenniseconomie wordt de verdeling van kennis nochtans een cruciale zaak.

HetFeest van de Filosofie vindt plaats in de Schouwburg en diverse locaties in STUK. Informatie over het programma vind je op www.feestvandefilosofie.be.

Tickets zijn geldig voor de hele dag en kosten respectievelijk:

  • €17 (standaardprijs)
  • €12 (studenten en leden van het Wijsgerig Gezelschap te Leuven)
  • €9 (STUKkaart en KU Leuven Cultuurkaarthouders).
Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.