N-VA Leuven lanceert plan voor Leuvense handel

De Leuvense N-VA wil een nieuw elan geven aan het handelsbeleid van de stad. Daarbij wil het extra inzetten op bereikbaarheid, herkenbaarheid en het winkelaanbod. Frieda Aerts, Karen Van Herck en Lorin Parys van N-VA lichtten gisteren hun visie toe in een leegstaand handelspand op het Rector De Somerplein. Enkele blikvangers: een bustram, een eengemaakt parkeerticket, één besteldienst voor Leuvense e-commerce, het stadhuis als broedplek voor ambachtelijke starters, kinderopvang in de handelswijken op zaterdag en één sterk merk voor Leuven. “Koken kost geld,” zeggen de N-VA’ers en dus voorzien ze in een budgetverhoging en een structureel overleg met de handelaars.

Problemen aanpakken
“Leuven kampt met vijf problemen, zegt gemeenteraadslid Karen Van Herck. “Niet enkel op vlak van bereikbaarheid en parking maar ook op vlak van aanbod blijkt dat we relatief veel winkelketens hebben. Daarbij komt dat het beleid van handel geen prioriteit heeft gemaakt en dat elke schepen op een andere manier aan stadsmarketing doet. Tenslotte zien we dat meer panden leegstaan en dat bijvoorbeeld de herinrichting van het De Somerplein de zaken nog erger heeft gemaakt.”

Eén plan, XII werken
“Voor het eerst komt een partij met een visie op de handel in één plan. Daarbij willen we onze stad duidelijk positioneren als de kleinste wereldstad op aarde waar het historisch decor, een vernieuwend winkelaanbod en verrassende evenementen voor een shoppingervaring zorgen waar mensen een dag voor willen blijven,” vult Lorin Parys aan.

KU Leuven parkings, fietsdeelsysteem en een bustram
Frieda Aerts: “De eerste werf die we aanpakken is die van de bereikbaarheid en betaalbaarheid van het parkeren. Daarvoor willen we in gesprek gaan met de KU Leuven en de scholen om de vele binnenstedelijke parkeerplaatsen tijdens het weekend open te stellen, één parkeerticket invoeren voor handelaars en shuttles lanceren vanaf randparkings. We verwelkomen een fietsendeelsysteem en introduceren de eerste bustram in Vlaanderen. Dat betekent minder bussen maar evenveel mensen in de binnenstad,” besluit het gemeenteraadslid.

Eén besteldienst voor Leuvense e-commerce, stadhuis broedplek voor starters
Op vlak van aanbod moet de stad voortrekker worden in lokale e-commere. “We zorgen voor één gratis besteldienst die voor alle Leuvense zelfstandigen werkt, we maken één e-commerce omgeving voor alle Leuvense winkels en bouwen samen met de unief en grote creatieve spelers zoals IMEC, Groep T, Flanders DC en iMinds aan de winkelstraat van de toekomst. Bovendien moeten we als stad een offensieve zoektocht starten naar ondernemend talent,” zegt Lorin Parys. “Daarom geven onze XII werken starters de ruimte in het oude stadhuis, dat ook dienst kan doen als een ambachtenhal voor authentieke kwaliteitsproducten. Voor gezinnen zorgen we voor kinderopvang in elke handelswijk en een babysitservice in restaurants op zaterdag.”

Sterk merk, ook online
Verder wil N-VA Leuven herkenbaar maken in de rest van Vlaanderen. “Wij willen één merk dat zowel voor handel, horeca, toerisme en cultuur geldt,” zegt Karen Van Herck. “Leuven moet ook eindelijk aanwezig zijn op Twitter en Instagram. De communicatie die we voeren moet even verrassend zijn als de stad dus waarom geen Leuvense pop up winkel op de luchthaven met producten van Leuvense handelaars om toeristen aan te trekken of een app die bezoekers wegwijs maakt in onze bezienswaardigheden, hotels, winkels en promo’s?”

Meer centen en beter luisteren
Koken kost geld, dus stellen de Leuvense N-VA’ers voor om het bestaande budget gevoelig op te trekken door ondermeer de opbrengst van de nieuwe leegstandsheffing aan handel te besteden en dat budget samen te voegen met dat van Leuven Handelt. Tot slot wil N-VA Leuven vooral luisteren naar de Leuvenaars, bezoekers en tijdelijke inwoners over hun shopping ervaring via gestructureerde enquêtes, overleggen met de handelaars en bestaande spelers zoals de unief betrekken.

Wat denken jullie van deze voorstellen? Zitten er goede ideeën tussen?

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.