Archief voor 8 april 2015

[recensie] Het geheugen van Rusland – Wim Coudenys

Het geheugen van RuslandVladimir Putin omschreef de val van de Sovjet-Unie als de grootste ramp van de 20e eeuw, loofde Ruslands traditionalisme en beriep zich op historische rechten om de Krim te annexeren. Het ‘oude’ Rusland lijkt daarmee helemaal terug van weggeweest. En inderdaad: geschiedenis speelt een cruciale rol in het gedrag én de perceptie van Rusland. Ze is echter geen objectief gegeven, maar een constructie van ‘belangrijke feiten’ die door interpretaties met elkaar worden verbonden. Deze constructie, de canon van de Russische geschiedenis, wordt bovendien voortdurend aangepast om ideologische redenen. Hierdoor worden hele stukken uit het collectieve geheugen gewist en/of nieuwe denkkaders opgelegd. Het geheugen van Rusland beschrijft hoe en wanneer die canon tot stand kwam, hoe hij evolueerde en het hedendaagse Rusland zijn uitzicht gaf. Hij bevestigt een aantal ‘waarheden’ over Rusland, bijvoorbeeld dat het autocratisch moet zijn, dat veranderingen er alleen van bovenaf kunnen komen; dat het permanent bedreigd en bedrogen wordt door het Westen. Die canon blijkt ook uiterst selectief: in de obsessie om Rusland als ‘anders’ te zien, worden tal van gelijkenissen met (West-)Europa genegeerd en verschillen buiten proportie opgeblazen.

In zijn boek Het geheugen van Rusland analyseert Wim Coudenys de manier waarop de traditionele geschiedenis van Rusland tot stand gekomen is. Het boek is in eerste instantie bedoeld voor lezers die vertrouwd zijn met de grote lijnen van de Russische geschiedenis. Zonder ten minste wat voorkennis over de verschillende tsaren en de grote ontwikkelingen in de Russische geschiedeniszal je het moeilijk hebben om dit boek te verteren. Mensen die zich interesseren voor Rusland krijgen echter een mooi werkstuk voor de kiezen. In dit boek relativeert Wim Coudenys meermaals het alom gekende discours over Rusland. Blijkt dat de uitzonderlijkheid van Rusland als natie toch tussen aanhalingstekens geplaatst moet worden.

Het boek bevat ook enkele leuke anekdotes waarbij die van onze eigen Belgische koning Albert I, die de kroning van Nicolaas II, de laatste Russische tsaar, bijwoonde en danig onder de indruk was, maar toch niet kon nalaten zijn pijnlijke voeten van al dat rechtstaan te vermelden.

Voor mij persoonlijk was het wel wennen aan de gebruikte transcriptie voor het cyrillisch, die onbekend voor mij was. In mijn hoofd moest ik telkens de omgekeerde beweging maken van de transcriptie naar het cyrillisch schrift om me goed voor de geest te halen hoe de naam of het woord geschreven werd.

Het geheugen van Rusland is niet bepaald lichte literatuur, maar je krijgt er wel wat voor terug. Een dieper inzicht in hoe geschiedschrijving vaak misbruikt wordt door de huidige machthebbers (en dat geldt zeker niet alleen voor Rusland) en een heel aantal interessante feiten over Rusland. Voor wie zich verder in de materie wil verdiepen, bevat het boek ook een zeer uitgebreide literatuurlijst en een mooie index om snel de gewenste passage te kunnen opzoeken.

Leven in Leuven geeft een exemplaar van dit boek weg aan de eerste persoon die ons via het contactformulier het woord “tsaar” influistert.

Dr. Wim Coudenys doceert Russische geschiedenis en cultuur aan de KU Leuven. Hij publiceerde uitgebreid over Belgisch-Russische relaties en de geschiedenis van de Russische emigratie. In 2011 schreef hij samen met Emmanuel Waegemans ‘Reis van Sint-Petersburg naar Moskou’, een fotoboek over de sporen van het vereleden tussen de twee Russische hoofdsteden. Zijn huidig onderzoek focust op het ontstaan van de Russische geschiedschrijving in de 18de eeuw en de rol van vertalingen hierin.

Praktisch
Het geheugen van Rusland
Wim Coudenys
Uitgeverij Acco
316 pagina’s
ISBN 9789033498060​.

Bookmark and Share

Depot Open op 11 april 2015

Op zaterdag 11 april gooit Het Depot al haar deuren open. Van de grote zaal en de Foyer, tot en met de keuken, de backstage, de leslokalen, de repetiitieruimtes, de PC-klas, de home-studio, de VIP-lounge, enz…

Bovendien vind je verspreid over al deze ruimtes en lokalen een bomvol programma met boeiende  infosessies, open repetities, demo’s, workshops en proeflessen. Op deze manier stelt het Depot graag haar werking in al haar facetten aan het publiek

depot_open_banner voor.

Bookmark and Share

Cas-co: de nieuwe multidisciplinaire werkplaats voor de kunsten in Leuven

cas-co

De nieuwe atelierwerking van Leuven is een feit. Op zaterdag 11 april opent Cas-co feestelijk de deuren van het voormalige magazijngebouw in de Vaartstraat 94 aan de Vaartkom in Leuven. Cas-co beschikt op dit moment over 10 ateliers voor beeldende kunstenaars, een theaterruimte voor beloftevolle theatermakers en een project- en tentoonstellingsruimte. Zes beeldende kunstenaars hebben ondertussen hun intrek genomen in de ateliers. De repetities in de theaterruimte zijn begonnen. Dit vormt de start van een uitgebreide atelierwerking in Leuven waar er gekeken wordt naar hoe er verschillende leegstaande gebouwen ingericht kunnen worden in kunstenwerkplaatsen waar verschillende disciplines aan bod kunnen komen.

Vraag naar werkruimtes voor kunstenaars
Leuven kent een heel aantal initiatieven ter ondersteuning van kunstenaars. Maar op vlak van werkplekken en ateliers waren er lacunes. Cas-co zet in eerste instantie in op het aanbieden van kwaliteitsvolle en betaalbare atelierruimtes voor kunstenaars en voornamelijk beeldende kunstenaars. Dit biedt een antwoord op de grote vraag die er bestaat bij kunstenaars om in Leuven te kunnen werken en is noodzakelijk voor de verdere groei van het kunstenaarsbeleid in Leuven.

Multidisciplinaire atelierwerking
De tien ateliers, de theaterruimte, de tentoonstellings- en projectruimte zijn nu voltooid en in gebruik. In een volgende fase komen er in hetzelfde gebouw nog zes ateliers bij, alsook een hout-en metaalbewerkingsplaats. Ondertussen wordt er gekeken naar andere leegstaande gebouwen die ingericht kunnen worden als kunstenwerkplek. Tegen 2018 wil Cas-co 50 ateliers ter beschikking kunnen stellen en een ruim aanbod bieden voor kunstenaars uit alle kunstendisciplines, zoals bijvoorbeeld muzikanten, dansers, schrijvers,…

Partners
Naast het aanbieden van werkruimte aan autonome kunstenaars wil Cas-co de kunstenaarswerking van de Leuvense kunsteninstellingen die partners zijn van Cas-co, zoals M – Museum Leuven en cultuurcentrum 30 CC, ondersteunen. Op die manier vormen een aantal creatie- repetitie- en residentieruimtes een verlengstuk van de werking van deze partners. Dit gebeurt door werkruimtes te verhuren aan deze instellingen. Zo kunnen deze instellingen op hun manier meer mogelijkheden aanbieden aan de kunstenaars waar zij mee werken. Op dit moment werkt bijvoorbeeld 30CC samen met theatermakers die geselecteerd zijn na een oproep of gezelschappen die een productie bij het cultuurcentrum hebben lopen. Op termijn zal Cas-co met nog andere instellingen een samenwerking afsluiten.

Oproep
Momenteel loopt er een oproep voor kunstenaars die een werkruimte in gebruik wensen te nemen. De oproep richt zich naar professionele, beginnende of pas afgestudeerde beeldende kunstenaars. De aanvragen worden beoordeeld door een selectiecommissie. De deadline voor het indienen van de aanvraag is 16 april 2015. Meer informatie over de aanvraagprocedure vind je op http://www.cas-co.be/toewijzing/

Opening
Op zaterdag 11 april 2015 start het openingsfeest om 21.00u. Voor namen en programma kan je terecht op http://www.cas-co.be/opening/

Bookmark and Share

Een verfrissende gratis expo over de geschiedenis van STUK

Was het nu ‘t Stuc, STUC of STUK? Altijd al willen weten wat STUK te maken heeft met mei ’68? Welke artiesten in ‘t Stuc werkten? Wanneer de c vervangen werd door de k? Wanneer STUK naar de Naamsestraat verhuisde? Waarom zowel de sjaal van choreografe Pina Bausch als een sjaal van voetbalclub OH Leuven belangrijk waren voor STUK? Op al die vragen krijg je nu een antwoord.

stuk

Ook tijdens de paasvakantie kan je gratis de expo Was het nu ‘t Stuc, STUC of STUK bezoeken. Daarin komt de rijke geschiedenis van het kunstencentrum helemaal terug tot leven. Filmpjes en foto’s uit de oude (en nieuwe) doos loodsen je in vogelvlucht door de afgelopen vier decennia. Centraal in de expo hangt een rail met daaraan een veertigtal objecten die bepalend waren voor het kunstencentrum, telkens vergezeld van een anekdote van een betrokken artiest, (ex-)collega, journalist … Zo vertellen onder meer Alain Platel, Willem Jan Neutelings, Bart Eeckhout, Wim Vandekeybus, Meg Stuart, Kenny Thompson en Jan Fabre hun eigen stukje geschiedenis. Achteraan vind je een analoge Facebookwand waar je je eigen profiel, eventueel met een speciale STUKherinnering, kan uithangen. Zo ontdek je wie je nog kent uit jouw STUKtijd. Op de jukebox kan je plaatjes kiezen uit 37,5 jaar STUKconcerten. De dansvloer hebben we er niet voor niets naast gelegd!

stuk2

Was het nu ‘t Stuc, STUC of STUK is de ideale expo om tijdens de paasvakantie te bezoeken! Is het druilerig, zit je zeker goed in de STUK Expozaal. Is het zonnig, kan je na het bezoek aan de expo nog nagenieten met een frisse pint op het terras van het STUKcafé!

stuk3

Nog te bezichtigen tot 24 mei.

Bookmark and Share