Archief voor 8 mei 2015

Geldenaaksebaan anno 2030: in scène

Eindelijk lucht voor de Geldenaaksebaan: Parkveld blijft natuurlijk

De invulling van de resterende open ruimte van Parkveld met industrie, een villawijk en woonblokken zal het nijpende mobiliteitsprobleem op de Geldenaaksebaan nog verzwaren.

De noordelijke Geldenaaksebaan (tussen Parkpoort en Meerdaalboslaan) is momenteel reeds één van de zwartste punten van de ganse stad.  De beneden-Geldenaaksebaan is een stadscanyon met zéér hoge fijnstofvervuiling. Het talrijke fietsverkeer wordt gedwongen om de voetpaden te gebruiken. Sinds de heraanleg na de werken van Aquafin is zwaar vrachtverkeer onbegrijpelijkerwijs opnieuw toegelaten.  Nochtans: rond de beneden-Geldenaaksebaan ligt de tweede-grootste woonkern van Heverlee, er liggen drie scholen op de Geldenaaksebaan en twee er vlakbij. Onze kinderen en scholieren zijn schuwe trottoirdieren.

De mogelijke oplossingen zijn schaars en ingrijpend en het stadsbestuur is er geen enthousiast voorstander van: toeritdosering aan Parkpoort en Meerdaalboslaan, doorknippen van de Geldenaaksebaan voor doorgaand verkeer (behalve voor openbaar vervoer, hulpdiensten en fietsers), éénrichtingsverkeer organiseren (afslaan naar Pakenstraat verbieden komende van Haasrode, en vanuit de Pakenstraat richting Leuvense ring).

Nochtans ziet het stadsbestuur wél klaar in wat er kan gebeuren: het hoger gelegen deel van Parkveld kan dienen als verzamelweg voor het verkeer van de gecontesteerde nieuwbouwwijk Extensa, een reeks woonblokken worden in een lang lint langs de Geldenaaksebaan gebouwd: de voertuigen van de honderden bewoners kunnen de bestaande files gewoon vervoegen. Sterk concept!

De buurt verbaast zich over deze plannen waarvoor geen enkel overleg met de bewoners wordt georganiseerd. De geschetste impasse op mobiliteitsgebied zou het Leuvens stadsbestuur nochtans  moeten dwingen tot zeer grote terughoudendheid wat betreft de ontwikkeling van Parkveld. De noodzaak van maatregelen op mobiliteitsvlak is vele malen groter dan de opgeklopte noodzaak om de schaarse open ruimte op te geven. Het is lang wachten op het effect van sensibilisering voor verandering van mobiliteitsgedrag bij de bevolking (zero-emissie, openbaar vervoer, zacht weggebruik). Leuven 2030 als dekmantel gebruiken om echte actie uit te stellen, nemen we niet langer.

Er is een duidelijke vraag naar een andere verkeersregeling voor de Geldenaaksebaan die direct effect heeft op het dagelijks gebruik van de baan.  Groot-Leuven ervaart de grenzen van zijn groeimogelijkheden maar stad Leuven toont zich klein in het kiezen voor echte oplossingen.

Een duizendste promotieactie voor Leuven Klimaatneutraal helpt ons slechts een halve sikkepit, echte maatregelen blijven uit. Het is genoeg geweest, Parkveld Blijft!

Bookmark and Share

Meer gevelgroen in het straatbeeld

Groene gevels verfraaien het straatbeeld. Gevelgroen doorbreekt de eentonigheid en geeft kleur aan de straat. Met extra ondersteuning wil de stad inwoners stimuleren Leuven mee te vergroenen.
Een tegeltuin aanbrengen kan eenvoudigweg door een tegel uit de stoep te nemen en er een klimplant te plaatsen. Tegeltuintjes, hoe klein ze ook zijn, dragen bij aan een aangename en mooie leefomgeving. Groen in de stad draagt ook bij aan de luchtkwaliteit, aan de biodiversiteit en helpt het hitte-eilandeffect in de stad temperen. Bovendien toont onderzoek aan dat zicht op een groene omgeving een positieve invloed heeft op je humeur.

Aangezien de beschikbare ruimte in de straat vaak beperkt is, wil stad Leuven extra inzetten op verticaal groen, met name gevelgroen. “We willen Leuvenaars stimuleren om met een simpele ingreep bij te dragen aan meer groen in de stad. Daartoe halen we zoveel mogelijk drempels weg en bieden we zowel financiële als praktische ondersteuning”, vertelt schepen van leefmilieu Mohamed Ridouani.

Financiële ondersteuning
Voor een tegeltuintje vraag je een vergunning aan via een eenvoudig formulier, waarmee je meteen ook een subsidie van 25 euro aanvraagt. De voorbije 15 jaar werden een 500-tal vergunningen verleend. Sinds enkele jaren kunnen straten ook een gezamenlijke aanvraag doen, zoals in 2013 gebeurde voor de Lindensestraat in Kessel-Lo, via een “Kom Op voor Je Wijk-project”.

Stimulans tot vergroenen bij nieuwe stoepaanleg
Bij aanleg van nieuwe stoepen in de straat voorziet de stad meteen de mogelijkheid voor de bewoners om te kiezen voor een uitsparing waar een perkje kan aangelegd worden. Op deze manier kan een hele straat op een eenvoudige en efficiënte manier vergroend worden.

Praktische hulp
Wonen en Werken is een Leuvens bedrijf in de sociale economie. Werkzoekenden die moeilijk aan de slag geraken, kunnen hier terecht voor coaching, opleiding of een job.

Wonen en Werken biedt aan de inwoners van Leuven ondersteuning en praktische hulp bij het aanleggen van een tegeltuin. Een tegel weghalen, door de verharde ondergrond geraken zonder nutsleidingen te beschadigingen, klimhulp aanbrengen en zelfs advies bij de plantenkeuze. Ook biedt Wonen en Werken aan om de tegeltuin na de aanplanting te beheren en te verzorgen.

Van tegeltuin naar geveltuin?
“Om het potentieel aan gevelgroen volop te benutten, slaan verschillende stadsdiensten – milieudienst, studiedienst weg- en waterbeheer, technische dienst en afdeling groenbeheer- de handen in elkaar om meer inwoners te stimuleren tot de aanleg van gevelgroen”, vertelt schepen van openbaar groen Myriam Fannes.

De stad werkt aan een kader voor de uitbreiding van een tegeltuin naar een geveltuin. Hierbij wordt rekening gehouden met de nutsleidingen die zich onder de stoepen bevinden en met de noden van alle gebruikers van het openbaar domein. Zo zijn de normen van toegankelijkheid, maar ook leesbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit van het openbaar domein bepalende factoren.

Bookmark and Share