Leuven wint gouden kinderschoen van VVSG voor kinderopvangbeleid

Het Leuvense stadsbestuur werd donderdagavond door de VVSG uitgebreid in de bloemetjes gezet voor haar kinderopvangbeleid. Van alle 85 inzendingen door lokale besturen over heel Vlaanderen werden 15 projecten genomineerden. Zij werden ingedeeld over verschillende domeinen gaande van ouders, kinderen, samenwerking en beleid. Leuven mocht de gouden kinderschoen voor haar beleid rond kinderopvang mee naar huis nemen.

Leuvens digitaal loket kinderopvang
Het Leuvens digitaal loket ging met alle aandacht lopen. Dat loket ondersteunt ouders in hun zoektocht naar kinderopvang. Het loket is uniek in Vlaanderen en werd onlangs overgenomen door Brussel. De eigenheid van het systeem zit hem in de bundeling van alle aanbieders van kinderopvang op het Leuvense grondgebied. Zowel ouders, voorzieningen en het stadsbestuur winnen door het gezamenlijk gebruik van het loket. De zoektocht voor ouders is transparanter, voor de voorziening valt er heel wat administratie weg en voor de stad is het een bron van beleidsinformatie. Het geeft de stad de mogelijkheid om de signaal- en regiefunctie te volle te voeren. Met juiste en objectieve cijfers kan de nood aan kinderopvang gestaafd worden. Zo kan vraag en aanbod beter op mekaar afgestemd worden.

“Als schepen bevoegd voor kinderopvang wil ik vooral de trekkers, pioniers en het unieke samenwerkingsverband van de Leuvense kinderdagverblijven in Leuven (Centrum voor kinderopvang Leuven) bedanken. Het is dankzij hun inzet en aanvoelen van gemeenschappelijke noden en belangen dat het systeem op deze uitzonderlijke wijze is tot stand gekomen” aldus schepen Bieke Verlinden.

Sleutel tot succes?
Het loket heeft oog voor ieders eigenheid en dat is en blijft de sleutel tot een sterk samenwerkingsverband. Bijkomend biedt de stad Leuven aan de voorzieningen een gratis plannings-en facturatiesysteem dat gekoppeld is aan het loket waardoor de kinderdagverblijven van heel wat administratie gespaard blijven.

De toekomst?
Door het uitblijven van Vlaams initiatief blijft het Leuvense stadsbestuur pleiten voor meer samenwerking over de stadsgrenzen heen. Kinderopvangnoden stoppen niet aan de stadsgrenzen. Leuven zet de deuren open voor meer samenwerking. Binnenkort komt de stad met heel wat Vlaams Brabantse besturen samen om te kijken hoe nauwer kan samengewerkt worden en hoe de regio kan versterkt worden met een digitaal kinderopvangloket. De wil om expertise en innovatie te delen is alvast aanwezig.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.