Bewonersactiegroep verheugd over schrappen vliegroute Leuven Rechtdoor

De Brusselse kortgedingrechter volgde de vordering van onder meer de gemeente Rotselaar en besliste recent dat de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor‘ vanop Brussels Airport moet worden opgeheven. De situatie van voor 6 maart 2014 moet binnen de drie maanden hersteld worden.

De gemeenten Haacht, Rotselaar, Holsbeek en Aarschot hadden de rechtszaak aangespannen. Ook de vzw Leuven Rechtdoor die de belangen verdedigt van de getroffen bewoners in de regio had zich bij de rechtszaak aangesloten.

“We zijn zeer verheugd over de gerechtelijke uitspraak en danken ook de gemeenten die in deze zaak voor hun burgers zijn opgekomen”, zegt Mark Lambrecht, woordvoerder van de vzw Leuven Rechtdoor. “We hebben altijd benadrukt dat deze nieuwe route op onaanvaardbare wijze en zonder enige objectieve parameters tot stand is gekomen.  Door achterkamertjespolitiek en zonder enig respect voor juiste informatie of consultatie werd deze nieuwe route er plots doorgeduwd. Bovendien leidde de nieuwe vliegroute tot een nog grotere concentratie van het vliegtuiglawaai boven een regio die al een belangrijk deel van de hinder op zich neemt. Geheel in tegenstelling met de ‘eerlijke spreiding’ die de politici zelf steeds in de mond nemen.” zo vervolgt Mark Lambrecht.

“We weten best dat hiermee het dossier niet mee van de baan is. De meerderheidspartijen kunnen opnieuw vliegroutes wijzigen. We roepen federaal Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (belast met Belgocontrol) daarom op werk te maken van een eerlijk spreidingsplan met respect voor alle bewoners rond de luchthaven. We blijven bereid om zoals in het verleden een deel van de hinder op ons te nemen met respect voor vliegveiligheid, het milieu en zonder de gezondheid en levenskwaliteit van onze bewoners te beschadigen. Maar we kunnen nooit akkoord gaan met een miskleun als ‘Leuven Rechtdoor’. Het idee dat deze route voor iedereen in het Leuvense beter was, is hiermee definitief naar de prullenbak verwezen.  De vliegroute deed niets anders dan de geluidsoverlast verschuiven van één regio naar een andere, omdat enkele gemeenten en bewoners ten westen van Leuven geen enkel vliegtuig meer wilden aanvaarden. Alleen een evenwichtig plan dat zorgt voor een eerlijke spreiding van de lawaaihinder over alle regio’s rond de luchthaven heeft kans op slagen en zal ertoe leiden dat Brussels Airport, en de bijhorende economische activiteit, een toekomst op de lange termijn heeft”, zo besluit Mark Lambrecht.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.