Pleidooi voor een eerlijke spreiding van vliegtuiglawaai

Eerlijke spreiding van vliegtuiglawaai is de basis voor het samenleven tussen bewoners en het voortbestaan van de belangrijke luchthaven Brussels Airport

Recent eisten 12 bewonersactiegroepen, die strijden tegen vliegtuiglawaai, tijdens een persconferentie een maximum aantal vliegbewegingen van en naar de luchthaven Brussels Airport, een verbod op nachtvluchten en een onderzoek naar een mogelijke verhuis van de luchthaven. “Onze actiegroep sluit zich niet aan bij dit platform daar we niet achter alle eisen staan”, zegt Mark Lambrecht, woordvoerder van de actiegroep Leuven Rechtdoor. “De verhuis van de luchthaven is onrealistisch en zal in ons dichtbevolkt land altijd andere onwetende inwoners hinderen en dat kan niet. Een luchthaven brengt een aantal voordelen met zich mee en is belangrijk voor onze economie en tewerkstelling en je kan niet in de buurt van de luchthaven wonen zonder enige hinder te verdragen. Onze regio ten noorden van Leuven verwerkt meer dan 80% van alle landend vliegverkeer op de luchthaven. Sinds vorig jaar werden we plots geconfronteerd met bijkomend lawaai van opstijgende vliegtuigen door het verleggen van een vliegroute naar onze regio. Nu hebben we geen enkele dag rust meer en is het evenwicht verstoord. Maar ook al zijn we verontwaardigd, we vergeten ons uitgangspunt niet. We willen eerlijke spreiding van lawaai en stilte voor alle regio’s rond de luchthaven in Zaventem, niet de luchthaven weg.”

Het betekent evenmin dat de luchthaven ongebreideld kan blijven groeien. Bestaande limieten op nachtvluchten moeten gerespecteerd worden. Landingsprocedures boven onze regio kunnen en moeten nog veel verbeterd worden om de geluidshinder voor de bewoners te beperken.  Maar een eerlijke spreiding van de lawaaihinder rond Brussels Airport is wel de basis voor het samenleven van luchthaven en omwonenden. Het kan niet dat één regio, die sinds het ontstaan van de luchthaven altijd vliegtuigen heeft gekend, plots geen enkel vliegtuig meer wil en de geluidshinder dan maar verlegt naar een andere regio. Uiteraard krijg je dan enorm protest.”

Bookmark and Share

Er is 1 reactie op “Pleidooi voor een eerlijke spreiding van vliegtuiglawaai”

Bi
(on juni 16th, 2015 at 8:02)

Een “eerlijke” spreiding, waar staat dat voor? Een spreiding zoals die er meer dan 10 jaar geleden was?Zorgen dat mensen die toen geen last hadden (en hun eigendom daar duur voor hebben betaald), nu ook geen/minder last hebben? Mensen die aan een zacht prijsje (wegens meer lawaai en onder de vliegroutes) hun eigendommen hebben gekocht, wisten dat er vliegtuiglawaai bij zou komen kijken, en zijn vaak de mensen die nu het hardste van zich laten horen… En dat is heel spijtig! Een eerlijke spreiding dus volgens hoe de luchthaven en zijn omgeving historisch zijn gegroeid! Daar pleit ik voor.