Kamperen aan Leuvense scholen verleden tijd

Kamperende ouders voor de schoolpoort, al enkele jaren is het de realiteit voor een aantal Leuvense basisscholen. Vele ouders hebben geen tijd of netwerk om enkele dagen en nachten te bivakkeren en vallen zo uit de boot om hun kind in te schrijven. Kamperen aan de schoolpoort is daarom een nefast en onrechtvaardig gevolg van de huidige manier van inschrijven. Bovendien zorgt het voor onnodige stress en creëert het de foute perceptie dat er een plaatstekort is in het Leuvense basisonderwijs.

Eind 2013 beslisten het Lokaal Overlegplatform Leuven Basisonderwijs (LOP BaO) en de stad om de invoering van een digitaal aanmeldsysteem voor het Leuvense basisonderwijs te onderzoeken. Afspraken rond aanmeldingen en inschrijvingen zijn een bevoegdheid van het LOP BaO, waarin alle onderwijsverstrekkers basisonderwijs uit Leuven én een breed gamma van lokale organisaties die van zeer nabij geconfronteerd worden met (on)gelijke kansen binnen het onderwijs vertegenwoordigd zijn. De benodigde meerderheid van de onderwijs- en welzijnspartners stemt nu in met dit nieuw systeem. Vanaf schooljaar 2016-2017, de eerstvolgende inschrijfperiode, zal elke basisschool in Leuven er gebruik van maken. De stad ondersteunt het aanmeldsysteem financieel.

Schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani schetst waarom er heel wat energie gestoken werd in het overtuigen van de basisscholen: “Voor een plaats op school moeten aanschuiven is oneerlijk, oncomfortabel en onduidelijk voor ouders. Niet iedereen kan rekenen op de tijd of een netwerk van familie en vrienden om enkele dagen te kamperen voor de schoolpoort, terwijl er wel voor elke ouder een evenwaardige kans op inschrijven moet zijn. Vanaf volgend schooljaar werken we met een gebruiksvriendelijk en transparant systeem waarbij ouders meerdere scholen van voorkeur kunnen opgeven. Naast de voorkeur, wordt ook de afstand tussen de school en de woonplaats van het kind mee in rekening genomen, zodat een kind in de eigen omgeving naar school kan gaan. We willen stimuleren dat kinderen in de eigen buurt naar school kunnen gaan omdat dit de verbondenheid en leefbaarheid in de wijk versterkt. Het eenduidig systeem geeft ons bovendien de nodige informatie om de capaciteit in de Leuvense basisscholen op te volgen.”

“Door een participatief proces met een vertegenwoordiging van de onderwijs- en welzijnspartners zijn we gekomen tot een rechtvaardig en gedragen systeem dat rekening houdt met de bezorgdheden van ouders, scholen en welzijnspartners ”, verklaart Els Bertrands, voorzitter van het LOP BaO. “Voor de scholen zal de aanmelding en inschrijving van leerlingen efficiënter verlopen, waardoor ook de administratieve werklast merkbaar afneemt.”

Ouders zullen via verschillende kanalen door de scholen, kinderopvanginitiatieven, welzijnspartners, het LOP BaO en de stad op de hoogte worden gebracht over de werking van het digitaal aanmeldsysteem. De ouders van de instappers in het kleuteronderwijs krijgen een duidelijke brochure in de bus. “Voor ouders die geen toegang hebben tot internet, of die hulp nodig hebben bij het aanmelden via een computer, voorzien we voldoende ondersteuning via toeleiders”, zegt Ridouani.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.