Sluispark in de Vaartkom: extra groene long voor Leuven

Leuven krijgt er een nieuw park bij. In de Vaartkom, doorheen de DijleDelta, wordt een gloednieuw park aangelegd, met de opengelegde Dijle als blikvanger. “Het opwaarderen van de Dijle en zijn aftakkingen loopt als rode draad door alle ontwikkelingen in Leuven, ook aan de Vaartkom”, zegt schepen Mohamed Ridouani. “Samen met de aanliggende groene oevers, paden en parken, geeft het water zuurstof en rust in onze dicht bebouwde stad. In een nieuwe stadswijk als de Vaartkom, is een groene long even noodzakelijk als de woningen en appartementen zelf.”

Sluispark
Centraal in DijleDelta komt er een groot groengebied: het Sluispark. Een deel ervan was de voorbije jaren al zichtbaar door de inspanningen van de omwonenden, De Hoorn, ViRiX, de VMM en de stad die een tijdelijke variant hebben ingericht. De aanleg van het park start met de inrichting van een ecologische moeraszone in de zandvang. Dat is een technische constructie die tussen de Dijle en de Vaart ligt. Het water wordt in de zandvang sterk vertraagd door de grote diepte en de twee bochten. Zo bezinkt het zand daar al, in plaats van in de Vaart zelf. Volgende zomer moet het volledige en definitieve park klaar zijn.

Waterspeeltuin
Het definitieve ontwerp voor het park kwam er in nauw overleg met de buurt. Landschapsarchitecten maakten een eerste ontwerp, om het daarna met de buurtbewoners te bespreken. “Hun opmerkingen en adviezen werden door de ontwerpers verwerkt tot een definitief ontwerp”, zegt Ridouani. “Het is evident dat de Leuvenaars hun zegje konden doen, want het is hun park. Zo zal de speeltuin op hun vraag een waterspeeltuin worden, die aan de bewoonde zone aan de Glasblazerijstraat komt.”

Centraal door het park loopt de Dijle en een aftakking. Water krijgt een essentiële rol. “Niet alleen op een ecologische manier, met vistrappen en de zandvang, maar ook door de Dijle te bekijken als een belevingselement. Kijk maar naar de waterspeeltuin,” zegt Ridouani. “Centraal in het park komt een open ruimte, een parkplein als het ware. Het bestaat uit een verhoogd gedeelte met houten zitelementen die je kan gebruiken als een soort podium voor het grasveld. Het podium loopt uit in toegankelijke trappen die tot in de Dijle gaan.”

Ook de Sluisstraat zal volledig van uitzicht veranderen. “We knippen de straat in twee met het Sluispark”, zegt schepen Dirk Robbeets. “Doorgaand verkeer is niet meer mogelijk. Het gedeelte tussen het park en de Halfmaartstraat wordt ingericht als woonerf, met bomen en parkeerplek voor de bewoners.” Het stukje Sluisstraat tussen De Hoorn en de Vaart blijft toegankelijk voor bezoekers van De Hoorn. “In het park zelf komen fietspaden, langs het centrale plein en de Dijle. Het wordt een aangename route voor fietsers tussen de Vaartkom en het centrum.”

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.