Archief voor 25 juni 2015

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (les 24)

De theorie van het schaap, toegepast op onze hersenen

In ‘t Leives: De teorie van et schoop, teugepast up ons èssene

1.Een kudde schapen kan zich enkel verplaatsen aan de snelheid van het traagste schaap uit de troep.
1. Een kidde schoope kan zich alieën moo verpleutse on de vitès van et troogste schoop oeët den trup.

2. Wanneer de kudde wordt achterna gezeten, zijn het de traagste en de zwakste schapen die het eerst worden aangevallen en gedood.
2. Wannieë dat de kidde wed achternoo gezeite, zen et de troogste en de zwakste schoope die et ieëst wedden ongevallen en kapot gemokt.

3. Deze natuurwet komt ten goede aan de kudde schapen als een geheel, want de gemiddelde snelheid van de kudde verhoogt naarmate de traagsten en de zwaksten worden uitgeschakeld.
3. Deis wet van de natier komt ten geude on de kidde schoope in ze geïeël, want de vitès mwajène van de kidde veruegt noovenant de troogsten en de zwakste wedden oeëtgeschookeld.

4. Deze theorie is identiek voor het menselijk verstand: de hersenen kunnen niet sneller werken dan de traagste hersencellen.
4. Deis teorie es zjust etzèlfste vei et minseloëk verstand: de èssene kinne ni rapper wêrke dan de troogste èssensèlle.

5. Het is ook geweten dat die cellen worden vernietigd door het drinken van alcohol.
5. Et es uek geweite dat doë sèlle wèdde kapot gemokt dei et drinke van alkoul.

6. Logischerwijze zijn het dan ook de traagste en de zwakste hersencellen die het eerst afsterven.
6. Loogiserwoëze zen et dan uek de troogste en de zwakste èssensèlle die ‘t ieësten afsterve.

7. Daaruit kan afgeleid worden dat het verbruik van alcohol de zwakste cellen uitschakelt, met als resultaat dat de hersenen beter presteren.
7. Dooöeët kan afgelèd wedde dat et verbroeëk van alkoul de zwakste sèlle oeëtschookelt, mei as rezeltoot dat de èssene bieëter presteire.

8. Dat is dan ook de verklaring waarom een mens zich altijd wat meer intelligent voelt als hij, of zij, vier à vijf pintjes heeft gedronken.
8. Dat es dan uek d’ eksplikoose veiwa da ne mins zich altoëd ewa mieër intellizjènt voelt as em, of zoë, vier à voëf pinkes gedrunken ieët.

9. Verd…., dat had ik toch moeten weten, zeker!?! Kom, geef er ons nog één!
9. Verd…., dat aak ik toch moete weite, zeikes!?! Kom, jèft er ons nog ieën!

HugO

Bookmark and Share

Bondgenotenlaan definitief beschermd als stadsgezicht

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, bereikte in samenspraak met de Stad Leuven een akkoord over de definitieve bescherming als stadsgezicht van de Bondgenotenlaan in Leuven.

Op 7 november 2013 werd de Bondgenotenlaan voorlopig beschermd als stadsgezicht omwille van de historische, de architectuurhistorische en de sociaal-culturele waarde. Ze herinnert aan de vernielingen tijdens de augustusdagen van 1914 en getuigt van de groots opgezette wederopbouwarchitectuur in Leuven. De bescherming volgde dan ook op een onderzoek naar wederopbouwarchitectuur in Leuven in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).

Als antwoord op de bezorgdheden over het toekomstige beheer van het stadsgezicht en de economische ontwikkelingsmogelijkheden van de panden aan de Bondgenotenlaan (kernwinkelgebied in de stad) werden de beheerdoelstellingen bij het beschermingsdossier verder verfijnd. Dit gebeurde in overleg met de stad Leuven en leidde tot consensus over de definitieve bescherming van het stadsgezicht van de Bondgenotenlaan en van 6 monumenten: het huis Delsart (nummer 81), de architectenwoning Bosmans (116) en de herenwoningen Crabbeels (99), Donckers (104), Vander Elst (136) en Bauchau (140).

“Dankzij de zorgvuldig uitgewerkte beheerdoelstellingen wordt de erfgoedwaarde van de Bondgenotenlaan verzoend met het kernwinkelgebied. Ik steun het initiatief van de stad Leuven om het bovenwinkelwonen te stimuleren: een beschermd pand heeft immers meer baat bij bewoning dan bij leegstand. Bijkomend maakten we in het dossier duidelijk welke gebouwen zonder erfgoedwaarde gesloopt kunnen worden en waar aangepaste invularchitectuur mogelijk is”, stelt Geert Bourgeois.

Burgemeester Louis Tobback heeft het belang en de erfgoedwaarde van de wederopbouw altijd erkend. “In 2018 zal met een tentoonstelling de nodige aandacht geschonken worden aan de herdenking ervan. We zijn dan ook verheugd dat de Bondgenotenlaan beschermd wordt als stadsgezicht, met voldoende garanties voor een levendig handelsapparaat. ”

Ook Dirk Vansina, schepen van monumentenzorg is tevreden met de bescherming. “Na de Oude Markt, het Martelarenplein en de Bondgenotenlaan is het nu nog wachten op de bescherming van de Grote Markt als sluitstuk van de beschermingscampagne van de Leuvense wederopbouw. Deze bescherming past in een ruimer beleid om een inhaalbeweging te realiseren inzake bescherming van waardevol erfgoed. ”

Bookmark and Share

N-VA Leuven wil rand- en carpoolparking aan Bodart

N-VA Leuven heeft vragen bij de visie van het stadsbestuur op de ontwikkeling van de stadspoort Bodart. Parking Bodart fungeert nu als een gratis rand- en carpool parking. Door de uitbreiding van
de blauwe zone in de buurt zijn er nu al klachten dat de parking niet meer kan gebruikt worden door carpoolers. De stad wil deze gratis randparking in de toekomst blijkbaar schrappen en slechts eventueel vervangen door een ondergrondse en betalende parking.

Duurzame mobiliteit
De Boudewijnlaan is een belangrijke invalsweg voor Leuven. Het wegnemen van het viaduct en de nieuwe fietsverbinding zijn goede maatregelen. Gemeenteraadslid Gunther Rens: “Wat echter ontbreekt bij deze nieuwe stadspoort is een goedkope randparking om de wagen achter te laten om nadien te voet, per fiets of met het openbaar vervoer te stad in te trekken. Ook een carpoolparking kan bijdragen tot duurzame mobiliteit.”

Mobiliteitsplan voor ganse stad
Fractieleider Zeger Debyser: “We betreuren dat de waardevolle en historische Grote Spui wordt geïsoleerd op een eiland tussen grote wegen”. “We begrijpen daarenboven niet dat Leuven mobiliteitsingrepen plant zonder te beschikken over een recent mobiliteitsplan voor de ganse stad. Ingrijpen op een ring heeft namelijk effecten op de ganse mobiliteit van de stad.”

Bookmark and Share

Nieuwe dansschool in Leuven

In september 2015 krijgt Leuven er een gloednieuwe dansstudio bij. Het team achter het succesvolle Danshuis Boutersem opent dan in de Frederik Lintstraat Danshuis Leuven.

Staan op het programma: dans, yoga, work-outs en pilateslessen voor alle leeftijden, van kleuters tot vijftigplussers.

Tijdens de middag worden er lunchlessen georganiseerd. Je danst of doet een uurtje aan yoga en krijgt erna een kom soep.

Omdat een goede conditie en een soepel en sterk lichaam belangrijk is voor elke leeftijd, worden er heel wat pluslessen gegeven: dans, yoga en work-outs voor vijftigplussers. Ook voor kinderen, tieners en volwassenen is er een uitgebreide keuze: breakdance, hiphop, klassieke dans, moderne dans, zumba, yoga, cheerleading, showdance, hip hop…

Volwassenen betalen per les, ook voor danslessen. Kinderen schrijven zich in voor een hele lessenreeks.

Iedereen is welkom op de opendeurdag op zondag 28 juni van 14 tot 17 uur. Elk halfuur start er een proefles. Voor kinderen is er een speelruimte voorzien.

Meer informatie: www.danshuis.com – Frederik Lintstraat 45, 3000 Leuven.

Bookmark and Share

Musa Lova neemt deel aan Dag van de Smaakmakers

sfeerbeeld_musalova_0

Met de grootste collectie bananensoorten ter wereld, beheerd door de KU Leuven, kan de stad Leuven uitgeroepen worden tot wereldhoofdstad van de banaan. Meer inspiratie hadden ondernemer Fabian Deckers en zijn echtgenote Evy Meuleman niet nodig om één van de origineelste streekproducten van België te bedenken: de Leuvense bananenlikeur Musa Lova.

Op zondag 28 juni 2015 kunnen jullie tijdens de Dag van de Smaakmakers een bezoek brengen aan het wereldbefaamde labo van Prof. Swennen, dat de grootste collectie bananenplantjes herbergt, alsook aan zijn serres. Tegelijkertijd kunnen jullie kennis maken met de Musa Lova streekproducten: Musa Lova met Java koffie, Musa Lova met Leuvense honing, Musa Lova gerijpt op sherry en Musa Lova producten.

Die dag kan je ook als eerste kennis maken met het nieuwste Musa Lova product: de Musa Lova gin. Wil jij deze heerlijke gin proeven en het labo bezoeken onder de deskundige leiding van Prof. Swennen himself? Schrijf je dan zeker in, de plaatsen zijn beperkt!

Dit unieke event vindt plaats in:
KU Leuven
Faculty of Bioscience Engineering (FBSE)
Division of Crop Biotechnics
Laboratory of Tropical Crop Improvement
Willem de Croylaan 42
B – 3001 Leuven

Bookmark and Share

Opening Volkscafé LEUVEN CENTRAL op woensdag 24 juni

Op woensdag 24 juni vanaf 18 uur kon je naar de opening van café LEUVEN CENTRAL, gevestigd op het Margarethaplein, het vroegere “café ‘t Poske”.
Je kan er niet naast kijken: de zwarte zonnetent met witte letters toont duidelijk dat men zich voor “CENTRAL” heeft laten inspireren door de gevangenis van Leuven: Leuven Centraal (central uitgesproken in het Leives). Vandaar worden de gedetineerden overgebracht naar het vlakbij dit café gelegen justitiepaleis, waar hun proces gevoerd wordt.

De uitnodiging was overduidelijk:

“OPROEPING / BEVELSCHRIFT
Gelieve u aan te melden vanaf 18u aan de balie van Leuven Central.
Uw identificatienummer is het volgende, memoriseer het goed: 240615″

Wij zijn gaan kijken en stelden vast dat de nieuwe uitbaters weinig of niets hebben overgelaten van de moderne en luxueuze aankleding van het vroegere restaurant “Houblon Louvain”, en er terug een volkscafé hebben van gemaakt. Er zijn houten zitbanken tegen de muur, klassieke houten cafétafels en stoelen, een sympathieke toog, potten met “vrouwentongen” aan de vensters, kortom een “café van vroeger”.
‘t Poske was inderdaad gedurende vele jaren een café dat van ‘s morgens tot ‘s avonds altijd en hoofdzakelijk bevolkt was met “geboren en getogen” Leuvenaars, èn… met mannen van het trieercentrum van de post.

Tijdens de opening kwamen we een heel ander publiek tegen!
De talrijke aanwezigen waren hoofdzakelijk de “nieuwe Leuvenaars”: dertigers en veertigers, evenveel vrouwen als mannen. Er werd nauwelijks Leives gesproken.
Zeer veel volk, maar een ander cliënteel als vroeger dus.

De pinten Stella, perfect getapt, en andere consumpties, waren verkrijgbaar via zelfbediening zowel aan de toog binnen als aan twee togen buiten op het terras, met bonnetjes aan 1,5 €. Deze werden verkocht in een houten keet, die de indruk gaf een getraliede cel te zijn. Tof idee!

Een denderende start!

Alle succes gewenst aan Gie, Björn en Karolien!

Bookmark and Share

OPEN M geeft ruimte aan talent

Van 25 juni tot en met 30 augustus geeft OPEN M een platform aan beeldende kunstenaars uit de regio. Line Boogaerts, Polien Boons, Kristien Daem, Johan Gelper, Sofie Haesaerts, Astrid Mingels, Niels Poiz, Denitsa Todorova en Ane Vester tonen er hun interpretatie van ruimte en vorm. Voor hen is dit de gedroomde kans om in een museum te exposeren. Bovendien maken twee kunstenaars kans op een solo in het FeliXartMuseum in Drogenbos.

Ruimtelijke sculpturen
Tekenen in de ruimte, zo noemt Johan Gelper (°1980) zijn creatie van sculpturen. Gefascineerd door machines en natuur, voegt hij steeds een voorwerp toe aan de omgeving waarin hij werkt. “Het is hetzelfde als een lijn op papier, alleen trek ik ze door naar de ruimte. Plastic, takken en onderdelen van oude meubels of auto’s, natuur en machine gaan naadloos in elkaar over”. Het eindresultaat is nooit af, omdat de voorwerpen nog van plaats kunnen veranderen.

Vernissage OPEN M in M Museum Leuven

In de sculpturen van Sofie Haesaerts (°1972) zie je de wisselwerking tussen object en ruimte. “Door de afstand tussen mijn voorwerpen, kan de toeschouwer ze zowel individueel als in het grote geheel bekijken. Zo nemen vier aaneengesloten transparante ruiten in mijn werk de hele ruimte in beslag. De drie verschillende bollen ernaast lijken door eenzelfde materiaal en kleur bij elkaar te horen, waardoor je ze als geheel ervaart.”

Vernissage OPEN M in M Museum Leuven

Mens en Object
Ook Polien Boons (°1991) werkt met haar installatie in op de museumruimte. Daarin toont ze de kracht van de natuur en het falen van de mens om de wereld te beheersen. “De zwembadladder die je ziet, staat symbool voor de mens die alles wil overzien. Het gouden veiligheidsdeken is een weergave van de ongrijpbare oceaan die door de reflectie van de zon alles overneemt.” Je kunt er vluchtelingen op zee in zien, of het als een toonbeeld van rijkdom ervaren. De interpretatie is aan de toeschouwer.

Vernissage OPEN M in M Museum Leuven

Astrid Mingels (°1987) staat in haar werk stil bij de status en betekenis die we aan voorwerpen geven. Maar zijn die steeds hetzelfde doorheen de tijd? “Geïnspireerd door een oud-Egyptisch cosmetica palet zocht ik naar een hedendaagse equivalent. Ik kwam uit bij de tablet en besloot om afgietsels van Apple verpakkingen te maken.” Het lijkt alsof je het object herkent, maar toch blijft het raden naar de functie en herkomst.

Bijzondere tekeningen
De abstracte grafiettekeningen van Denitsa Todorova (°1984) hebben iets mystieks. “Mijn tekeningen over emoties, metafysische ideeën en visuele poëzie lijken heel spontaan, maar in werkelijkheid is er over elke lijn nagedacht.” Door zwart grafiet toe te voegen of uit te vegen en er de vormen uit te halen, speelt ze met de mentale ruimte om ons heen.

Vernissage OPEN M in M Museum Leuven

Line Boogaerts (°1986) heeft een eigen venster op de wereld. “Met borstels, raamwissers, getinte olie of zeep maak ik raamtekeningen die inspelen op de achterliggende architectuur. Gaten in de beschilderde ramen geven de realiteit weer. Met foto’s illustreer ik daarna de invloed van licht, tijd en eigen aanpassingen.”Ruimte speelt ook een rol, doordat performance haar steeds verandert. Voor OPEN M bouwt ze voort op een werk dat gebaseerd is op de opstand van Poolse havenarbeiders in Gdansk.

Vernissage OPEN M in M Museum Leuven

Vernissage OPEN M in M Museum Leuven

Foto, tekst en kleurherinnering
Fotografe Kristien Daem (°1963) toont hoe het werk van fotograaf en kunstenaar in elkaar overvloeit. “Ik baseer me op Body pressure, de performance van Bruce Nauman uit 1974. Door die performance uit te voeren en te fotograferen ben ik zowel performer als toeschouwer. Op die manier onderzoek ik mijn rol als fotografe.”

Niels Poiz (°1991) bundelt zowel scripts, verhalen als korte tekstfragmenten. Elke tekst is een mentale ruimte die je apart of als geheel kan lezen. De presentatie van de tekst in de ruimte beïnvloedt de interpretatie. “Zo krijgen oneliners een andere vorm en typografie dan een theatertekst. Het maakt niet uit of je de tekst of ruimte eerst ervaart, ze zijn verbonden met elkaar.”

Ane Vester (°1963) is gefascineerd door kleurherinnering. “Voor mijn muurschilderingen, is het belangrijk dat de kleur overeenkomt met de herinnering. Vanuit die herinnering begin ik kleuren te mengen, een intens en belangrijk proces. De betekenis haal ik uit mijn archief. Een bloes, façade of klaslokaal, ze zijn allemaal gebundeld in mijn kunstenaarsboek.”

Attitudes to form
Gastcurator Ann Cesteleyn kreeg een boeiende staalkaart van artistiek talent te zien uit Vlaams-Brabant. Opmerkelijk was hoeveel kunstenaars met vorm en ruimte spelen in hun werk. Daar verwijst de titel van deze tentoonstelling Attitudes to Form naar. “Ik benadruk de houding van elke kunstenaar door de werken samen te plaatsen in de museumzalen. Zo komt de ruimtelijkheid volledig tot zijn recht.”

Stem je favoriet naar het FelixArt Museum in Drogenbos
Een professionele jury en een publieksjury kiezen in augustus de twee kunstenaars van OPEN M die een solo in het FeliXart Museum krijgen. Stem tijdens je bezoek of via Facebook op jouw favoriete werk en help een kunstenaar op weg naar zijn eerste solo.

Over OPEN M
M – Museum Leuven en de provincie Vlaams-Brabant organiseren voor de derde keer OPEN M, een tentoonstelling voor beeldende kunstenaars uit de regio. Onder het motto ‘Jouw werk, ons publiek’ creëert M deze zomer een platform om hun kunstwerken te tonen aan het grote publiek.

Bookmark and Share