Archeologische vondsten op Kesselberg

Dat de Kesselberg archeologisch een belangrijke site is, bleek eerder al uit onderzoek van de Leuvense professor Mertens in 1959 en uit opgravingen van de amateurarcheologen professoren Boschmans en Scheys van de KULeuven.

Ter voorbereiding van een bescherming als archeologische site liet het Agentschap Onroerend Erfgoed (Vlaamse Overheid) archeologisch onderzoek verrichten. Uit het onderzoek bleek de zeldzaamheid van de ontdekkingen en het wetenschappelijk potentieel van de site. Het agentschap zal nu een beschermingsdossier voorbereiden voor de bevoegde minister.

Na de Keizersberg zal de Kesselberg de tweede beschermde archeologische site worden op Leuvens grondgebied.

Uit het onderzoek bleek dat de Kesselberg een belangrijke plek was in de ijzertijd (800 tot 52 voor Chr.). Een hoogtenederzetting uit de ijzertijd of oppidum is een goed verdedigbaar vluchtoord waar de plattelandsbevolking uit de omgeving kwam schuilen wanneer vijandelijke legers door de omgeving trokken. Dit soort sites ligt meestal op een plateau en is omgeven door grachten, aarden wallen, soms voorzien van palissaden of soms zelfs een stenen constructie.

Deze oppida zijn vooral karakteristiek voor de midden- en late ijzertijd. In Vlaanderen zijn slechts zes (kleinere) locaties geïdentificeerd waar een hoogtenederzetting uit de ijzertijd voorkomt. Deze ontdekking maakt de Kesselberg dan ook erg interessant. De resten van de ijzertijdwal zijn nog altijd te zien in het landschap.

Binnen het terrein van de omwalling werden tijdens een kleine opgraving aardewerk en huttenleem uit de tweede helft van de midden-ijzertijd (ca. 400/250 voor Chr) aangetroffen. Van twee grote potten, wellicht voorraadpotten of ‘containers’ die werden gebruikt voor de opslag van vloeistof, konden de scherven opnieuw in elkaar gezet en gereconstrueerd worden. Ze behoren tot de oudste en meest volledige archeologische voorwerpen die in Leuven werden gevonden.

Schepen van monumentenzorg Dirk Vansina: “Deze twee gerestaureerde voorraadpotten zullen de komende maanden te bezichtigen zijn in het stadskantoor. Door de potten in het onthaal te plaatsen, kunnen we vele Leuvenaars bereiken en hen dit bijzondere verhaal vertellen. “

pot

Daarnaast werden op de Kesselberg ook resten van de Middeleeuwse versterking Kesselstein gevonden.

De stenen burcht Kesselstein heeft altijd tot de verbeelding gesproken. Het werd in de 16e eeuw al vermeld in de Leuvense geschiedschrijving als vervallen vesting. Men sprak zelfs van een tunnel die Kesselstein verbond met Keizersberg (aan de overkant van de Dijle), wat vrijwel onmogelijk is. Er wordt wel aangenomen dat Kesselstein en Keizersberg visueel met elkaar in contact stonden.

Kesselstein was bedoeld als voorpost in de verdediging van Leuven. Door het huidig onderzoek kon Kesselstein exact worden gelokaliseerd. Er werden een buitenmuur, een vierkant gebouw en een ronde toren in kaart gebracht. Het Kesselstein werd vermoedelijk gebouwd in het eerste kwart van de 11de eeuw na Chr. als een soort van voorpost of uitkijkpost. Mogelijk werd het gebouwd door de Leuvense Graaf Lambrecht-met-de-Baard in 1013. In de 16de eeuw spreekt men in historische bronnen over een sterk vervallen vesting in ijzerzandsteen die zich op de Kesselberg bevond.

plan

Bookmark and Share

Er zijn 2 reacties op “Archeologische vondsten op Kesselberg”

thierry van malcote
(on september 22nd, 2015 at 0:25)

ter info; kesselberch was ook een heerlijkheid gedurende het oud regime

 
Martin Verhulst
(on juli 22nd, 2017 at 12:14)

Ondertussen is bovengenoemd archeologisch beschermingsdossier ook ingediend en is de site reeds voorlopig erkend als waardevol.