Big Jump Heverlee op zondag 12 juli

Op zondag 12 juli om 15u springen Sabine Hagedoren en duizenden anderen in heel Europa mee
voor proper water. In Vlaanderen wordt in totaal op 30 verschillende locaties gesprongen. Met deze allerlaatste Big Jump willen de deelnemers aandacht vragen voor waterkwaliteit. Ook in Heverlee wordt er gesprongen in de Dijle.

bigjump

De leefbaarheid van onze beken en rivieren neemt stilaan toe en dat trekt tal van waterdieren aan. Toch blijft aandacht voor proper water broodnodig en kan de kwaliteit van
onze waterlopen nog een flink stuk beter. Europa legde via de kaderrichtlijn water haar lidstaten op om ten 2015 alle Europese waterlopen weer proper en leefbaar te maken. In Vlaanderen zijn grote stappen gezet. Zo zuivert Aquafin vandaag het afvalwater van 80 procent van alle Vlamingen. Maar er is nog veel werk aan de winkel: het afvalwater van 20 procent van de Vlaamse huishoudens komt nog steeds ongezuiverd in onze waterlopen terecht en geen enkele Vlaamse waterloop haalt momenteel de Europese kwaliteitsnorm. Met hun sprong willen de deelnemers politici vragen om van proper water een beleidsprioriteit te maken de komende jaren.

De groene ader van Leuven
In Leuven is de Dijle een fantastische aanknopingspunt om aan een natuurlijkere stadsomgeving te werken. Deze rivier, die dwars door het hart van de stad stroomt heeft drie effecten: ze biedt een buffer tegen het stedelijk warmte-effect, vormt een natuurlijke verbinding tussen de Doode Bemde en de natuurgebieden ten noorden van de Dijle en brengt ook geld in het laatje dankzij toerisme en recreatie. Een betere waterkwaliteit zorgt voor een gezondere Dijle, maar om extra soorten aan te trekken zijn natuurlijke oevers met voldoende begroeiing (lees: geen beton) ook van groot belang. Daarnaast bieden kronkelende rivieren meer kansen voor soorten dan rechtgetrokken exemplaren, omdat ze paaiplaatsen bieden voor vissen.

Sinds 2007 wordt in de Dijle gesprongen vlakbij het Arenbergpark en de campus van de KU Leuven. Hier kan je de meanderende Dijle met haar groene, natuurlijke oevers in al haar glorie bewonderen, in combinatie met het mooie erfgoed van het Arenbergkasteel. De mooiste Big Jump-locatie van Vlaams-Brabant!

Programma
Vanaf 13.30u: animatie, bevissing door KU Leuven (schepnetten, aquaria), infostanden van VHM, natuurstudiegroep Dijleland
15u: BIG JUMP!
15.30u: start geleide wandelingen o.l.v. natuurgidsen van Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud

Springlocatie
De Big Jump van Leuven vindt plaats aan de Langestaat in Heverlee, ter hoogte van de brug van de Celestijnelaan over de Dijle, vlak naast Campus Arenberg II.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.