Kessel-Lo krijgt nieuw groot centrumplein

De Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo groeien stilaan uit tot het nieuw kloppend hart van Kessel-Lo. Dat proces is al enkele jaren aan de gang en begint nu zichtbaar te worden. Eind 2015 start de aanleg van een gloednieuw plein, tussen de Diestsesteenweg, de academie van het SLAC, het Locomotievenpad en Hallen 4/5. Het Blauwputplein is ongeveer zo groot als het Ladeuzeplein en wordt hét centrumplein van Kessel-Lo.

Ontmoetingsruimte in openlucht
Op het Blauwputplein komen verschillende functies samen. Woongelegenheid, de fietsafhandelcentrale, de hallen 4 en 5, de academie, handel en horeca zullen er een plek vinden. Het ontwerp van het plein wil die verschillende functies verbinden met elkaar en met de buurt.

“Het plein moet een ontmoetingsruimte in openlucht worden”, zegt schepen van vastgoed Mohamed Ridouani. “Zowel voor buurtbewoners, als voor de bezoekers van de academie of van de hallen. De strook langs de academie wordt ingericht met een houten podium, zitelementen en groenvakken. Zo kan de academie naar buiten treden met nieuw werk en het voorstellen aan voorbijgangers en de buurt. Gecombineerd met handel en horeca op het plein, zal dat voor een gezellige buurtsfeer zorgen. De grote open ruimte biedt eveneens de mogelijkheid om allerlei evenementen voor en door de buurt te organiseren. Ook voor een markt is het plein heel geschikt.”

Tijdelijke invulling groene strook samen met de buurt
Aan de andere zijde van het plein, langs Hal 4, ligt een strook die pas over een achttal jaar een definitieve invulling kan krijgen. Eerst moet de cascorestauratie en de definitieve invulling van hallen 4 en 5 op punt staan. “Dat is te lang om niets met die strook te doen”, zegt schepen Ridouani. “Daarom gaan we samen met de buurt de tussentijdse invulling van de strook bepalen. De bedoeling is om er een groene zone van te maken, waar ook water een rol speelt.”

Momenteel zijn de instandhoudingswerken aan hallen 4 en 5 aan de gang , zodat de ruimtes tijdelijk kunnen ingevuld worden. Ook de voorbereidingen voor de aanleg van het toekomstige Treinpark worden getroffen.

Ondergrondse parking
Het Blauwputplein zal zo’n 1.30 meter hoger liggen dan de Diestsesteenweg. “Om een mooie aansluiting te maken met de steenweg, zal het plein toegankelijk zijn via twee trappenpartijen. De ene ligt ter hoogte van hal 4 en is ook rolstoeltoegankelijk. De andere sluit aan op de hoek met de Werkhuizenstraat.” Tussenin ligt de ingang van de fietsafhandelcentrale. “Aan de ingang van de afhandelcentrale werken we met grastrappen.”

Onder het plein komt een parking voor bewoners, handelaars en de academie. De werken starten in december 2015.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.