Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars: les 25

Een woordje vooraf:

1. Deze 25ste les moest iets speciaals worden! Daarom publiceren we een drietal zinnen waarin telkens de meeste eigen(aardig)heden van het Leuvens dialect zijn verwerkt.
2. Het zijn in feite uitspraakoefeningen. Zorg er dus voor dat je jouw tong geen pijn doet!
3. Als je die zinnetjes kunt opzeggen zonder te spieken of over je tong te vallen, dan ben je ofwel een echte Leuvenaar, ofwel goed op weg om een mondje Leuvens te praten! Probeer maar eens!

E woudeke up veirand:

1. Deis voëfentwintegste les moest iet spesjool wedde! Doovei publiseire me een droëtal zinne wooïn iedere kieë de mieëste oeëgen(oordeg)eede van et Leives dialekt zen verwèrkt.
2. Et zen in foëte oeëtsprookeufeninge. Zèrgt er dus vei da g’eu tung gieëne zieër en deut!
3. As ge doë zinnekes kint upzê zonder af te kieke of ouver eu tong te valle, dan zoëde oftewel nen echte Leivenieër, oftewel geud op weg vei e moinjke Leives te klappe. Probei moo ne kieë!

We beginnen eraan: / Me beginne d’er on:

1. Op de pas gekuiste stoep staat een klein, bruin paardje klaar om zijn staart te laten afsnijden door een veearts (met een scherpe schaar).

1. Up de vès gekoiste broë stoot e klaa, broeën pjèke grieëd vei zenne sjêt te looten afsnoë dei ne vetrinêr (mei een sjêrpe sjieër).

2. Door en door de voordeur door, en door de achterdeur weer naar voor.

2. Dèrendedei de veidei dei, en dei d’ achterdei wei noo vei.

3. Je moet me zo niet met een scheef oog bekijken! Je hebt precies een gezicht als een ouwe schoen!

3. Ge moet me zue ni mei een sjieëf ueg bekieke! G’ et persies ne smeul (e bakkes) gelak as nen aave scheun!

HugO

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.