400.000 euro voor betere en aangename fietspaden

Dit najaar voorziet het Leuvense stadsbestuur 400.000 euro om een aantal veel gebruikte fietspaden te verbeteren. “Het gaat om vaak gebruikte fietspaden, die we comfortabeler voor fietsers maken”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets.

Het gaat om twaalf fietspaden in Leuven en de deelgemeenten, waaronder veel zogenoemde trage wegen. “Dat zijn paadjes die enkel toegankelijk zijn voor de zachte weggebruikers”, verklaart Robbeets. “Die krijgen nu een nieuwe asfaltlaag en worden verbreed waar mogelijk. Ook bruuske overgangen, zoals boordstenen op oversteekplaatsen, werken we weg als het technisch mogelijk is. Op die manier willen we het fietscomfort verhogen, voor gewone fietsen, maar ook voor bijvoorbeeld bakfietsen.”

Het paadje tussen de Spaanse Kroonlaan en de Escoriallaan in Heverlee is daar een goed voorbeeld van. Dat paadje bestaat nu uit twee smalle verharde stroken met een haag tussen de stroken. “Die haag halen we weg, zodat er één pad komt van drie meter breed, in plaats van twee paadjes van anderhalve meter breed. Dat maakt het aangenamer voor gezinnen met kinderen, maar ook voor bakfietsers die er willen passeren.”

Ook in de wijk Kesseldal, in Kessel-Lo zijn er veel verbindingspaadjes tussen de huizen. Die trage wegen worden veelvuldig gebruikt door de inwoners van Kesseldal en krijgen nieuw asfalt. “Het Doornbergpad, dat naar de Wilselsesteenweg leidt, maken we zo breed als kan.” De andere fietspaden die een nieuwe, comfortabele asfaltlaag krijgen zijn het Eendenpad, het Koekoekspad, het Varenspad en het Wildvogelpad.

Langs de Koning Boudewijnlaan ligt de Oude Nijvelseweg. “Nu de werken aan het kruispunt aan imec zijn afgerond, kunnen we werk maken van de Oude Nijvelseweg”, zegt Robbeets. Die weg verbindt de woonwijk met de Celestijnenlaan en het centrum van Leuven.

Het fietspad langs de Hertogstraat tussen de Kerspelstraat en de Ambachtenlaan wordt eveneens vernieuwd. “Dat fietspad is een belangrijke verbinding voor school- en werkfietsverkeer met Haasrode. Aan kruispunten moesten fietsers over ongemakkelijke drempels. Die drempels nemen we weg.”

De overige fietspaden die een nieuwe asfaltlaag krijgen zijn het Vuntpad, het Lijnloperspad, de Galgebergstraat en een stukje Wilselsesteenweg.

Na goedkeuring op de gemeenteraad van 31 augustus, worden de openbare aanbestedingen uitgeschreven. In de loop van het najaar starten de verschillende werken. In het budget zit ook de herinrichting van de Parijsstraat en Schapenstraat als fietsstraat inbegrepen.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.