Archief voor 21 augustus 2015

Timbila Tracks

Het videoconcert Timbila Tracks is een audiovisueel patchwork van traditionele en hedendaagse Afrikaanse muziek vertrekkende van video-opnames die Walter Verdin sinds 2005 in Mozambique maakte. Beeld en geluid komen samen in een multidisciplinair en intercultureel concert. Timbila Tracks dompelt je via muziek en beelden onder in de warme kleuren en geluiden van Mozambique. 

De timbila, het centrale instrument uit de Chopi-cultuur (zuidelijk Mozambique), is een soort xylofoon, zoals er in Afrika veel te vinden zijn. De Chopi hebben hun xylofoon uitgerust met kalebassen of gedroogde uitgeholde masalavruchten en vibrerende membranen die zijn gemaakt van het buikvlies van een rund. Dit geeft de typische ‘zoemende’, hypnotiserende klank. Typisch voor de timbila is ook zijn speciale stemming, waardoor het niet voor de hand ligt om er met onze westerse instrumenten mee samen te spelen.

Een traditioneel timbilaorkest, dat soms wel dertien timbilaspelers kan tellen, wordt geleid door een orkestleider die de teksten schrijft, de muziek componeert en als solist de groep dirigeert. Omdat de taal van de Chopi een toontaal is, ontstaan de gezongen melodieën organisch vanuit de teksten.

De ‘Chopi Timbila’ staat sinds 2008 op de Unesco-lijst van immaterieel werelderfgoed. Het voortbestaan van de timbilatraditie is momenteel in gevaar, omdat te weinig jonge Chopi interesse hebben om het instrument onder de knie te krijgen. Daardoor wordt het steeds moeilijker om de omvangrijke orkesten samen te stellen.

De livemuziek op het videoconcert Timbila Tracks wordt solo uitgevoerd door Matchume Zango, een jonge Chopi die zowel traditionele als hedendaagse percussie- instrumenten bespeelt. Walter Verdin leerde hem kennen tijdens zijn eerste reis naar Mozambique. Met het project willen Matchume en Walter op een artistieke wijze de muzikale traditie van de Chopi bewaren en actualiseren door ze te confronteren met nieuwe technologieën en hedendaagse Afrikaanse en westerse muziek. Timbila Tracks is geen traditioneel concert maar een creatieve confrontatie tussen twee kunstenaars uit twee verschillende culturen, elk met zijn eigen artistieke praktijk en disciplines. De synergie die daardoor ontstaat, zet de deur open naar de wereld en naar de toekomst.

Timbila Tracks FRAGMENTS 3mins from Walter Verdin on Vimeo.

Venancio Mbande (1933-2015)
De videoprojectie toont o.a. de onlangs overleden orkestleider Venancio Mbande, die met zijn zonen musiceert en vertelt over cultuur, muziek en politiek. Venancio was een van de laatste grote timbilaorkestmeesters. De spanning tussen culturele authenticiteit en de aanpassing aan nieuwe en andere culturen was een weerkerend thema in al de gesprekken en interviews die Matchume en Walter met hem hadden tijdens de video-opnames voor dit concert.

Praktisch
OPEK, Leuven – donderdag 3 september 2015 – 20.30 uur
tickets 12 € – voorverkoop 10 €

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (les 26)

MOP: DE PIRAAT   /  In ‘t Leives:  DE PIROOT

1. In ne kafei komt er ne piroot binne. Nen echte! Zue ieëne mei een oute bieën, nen ook in pleuts van een and en e zwèt lappeke vei zen ueg.

2. De kafeiboos beziet em en vroogt: “Moo menne, wat es er mei aa gebeid? Wat edde goë oeëtgestouke vei zueïet on eu bieën t’emme?”

3. “Awèl,” zieët de piroot, “da was mei e gevecht up zië teige nen anderen buet. Ze schoute kanonballe noo ons en ik zen gerokt geweist en zue zen ek me bieën kwoëtgegrokt.”

4. “Amai,” ziët de kafeiboos, “da’s êrg! En dan doënen ook on eu rechterand. Eus es da gekoume?”

5. “Joo,” zieët de piroot, “da was in e soobelgevecht mei de vaijand en doëne sleug me rechterand af in ieëne slag, en doomei em ek naa doo nen ook in de ploits.”

6. “Verdumd,” zieët de kafeiboos. “Bekèn ni te gelueve, seg! En eu ueg, eus komt datte?”

7. “Da’s en ieëel ander verool,” antwoudt de piroot. “Ik stond up et dek noo bouve te kieke en doo passeire doo intege mieëwe en doo schèt er begot toch wel ieëne doovan vlak in men ueg, zeikes!”

8.”Da neim ek naa wel on”, zieët de kafeiboos, “moo zue kinde eu ueg toch ni verlieze???”

9. “Joojoo,” zieët de piroot! ” ‘t Was den ieësten dag da’k mennen ook on aa…”

Begrepen? Of niet helemaal? Hier volgt de Nederlandstalige versie:

1. In een kroeg komt er een piraat binnen. Een echte! Zo eentje met een houten been, een haak in plaats van een hand en een zwart lapje voor zijn oog.

2. De cafébaas beziet hem en vraagt: “Maar man, wat is er met u gebeurd? Wat heb jij uitgespookt om zoiets aan uw been te hebben?”

3. “Awel,” zegt de piraat, “dat was bij een zeeslag tegen een ander schip. Ze schoten kanonsballen naar ons en ik ben geraakt geweest en zo ben ik mijn been kwijtgeraakt.”

4. “Amai,” zegt de cafébaas, “dat is erg! En dan die haak dan aan uw rechterhand? Hoe is dat gekomen?”

5. “Ja,” zegt de piraat, “dat was in een sabelgevecht met de vijand en die sloeg mijn hand af in één slag, en daarmee heb ik nu een haak in de plaats.”

6. “Verdomd,” zegt de cafébaas. “Bijna niet te geloven, zeg! En uw oog? Hoe komt dat?”

7. “Dat is een heel ander verhaal,” antwoordt de piraat. “Ik stond op het dek naar boven te kijken en er passeren daar enkele meeuwen en er schijt er verdorie toch wel één daarvan vlak in mijn oog, zeker!”

8. “Dat neem ik nu wel aan,” zegt de cafébaas, “maar daar kunt ge uw oog toch niet mee verliezen???”

9. “Jawel,” zegt de piraat, ” ‘t was de eerste dag dat ik mijn haak aan had…”

Bookmark and Share

Definitief ontwerp voor fietsspiraal aan station

Het Leuvense stadsbestuur heeft het definitieve ontwerp voor de fietsspiraal, die de verbinding tussen Kessel-Lo en het stadscentrum voor de zachte weggebruiker zal vormen, goedgekeurd. De spiraal komt tussen het seinhuis van de NMBS en het KBC-kantoor aan het Martelarenplein.

“Door de markante positie van de fietsspiraal op het Martelarenplein en het complexe ontwerp, hebben we besloten om ontwerpwedstrijd te organiseren”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies. “De jury koos voor het ontwerp van architectenbureau Greisch Ingénierie, waarbij er zo weinig mogelijk conflicten ontstaan tussen voetgangers en fietsers. De spiraal zal opvallen in de omgeving, maar niet op een al te dominante manier.”

Fietsspiraal2

Fietsspiraal1

Het ontwerp bestaat uit twee lussen voor fietsers die de spoorwegbrug, de esplanade en het Martelarenplein verbinden. “Het comfort en de veiligheid voor de fietser is zeer hoog”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets. “De bochten zijn niet te bruusk en voldoende breed uitgemeten. De hellingsgraad wordt beperkt tot maximaal vier procent zodat niet enkel fietsers vlot naar boven kunnen, maar ook mensen met een rolstoel of bakfiets de helling kunnen gebruiken. Een huzarenstuk om dat te ontwerpen op zo’n beperkte ruimte.”

Voor voetgangers zijn er verschillende routes. “Je kan als voetganger rechtstreeks van de passerelle langs het seinhuis naar de esplanade wandelen”, zegt Robbeets. “Via een brede trap tussen de lussen of via een smallere trap langs het KBC-kantoor, wandel je vlot tussen de esplanade en het Martelarenplein.”

De nieuwe traphelling en de fietslussen worden ingeplant op de bestaande trapstructuur. “De huidige trap zal als het ware dienen als fundament voor de nieuwe constructie”, verduidelijkt Devlies. “Via een doorgang in de trappenpartij aan de dienstweg, kunnen fietsers daar hun weg verder zetten via de spiraal.

De NMBS is al enkele maanden aan het werk om de spoorwegbrug met een trap langs het seinhuis te verbinden met het Martelarenplein. Daarnaast werkt de spoorwegmaatschappij ook aan een verlenging van de brug, de zogenaamde passerelle langs het seinhuis. “De aansluiting van de passerelle met de esplanade en de hele spiraalconstructie met trappen is voor rekening van de stad”, zegt Robbeets.

De werken worden geraamd op 825.000 euro en zullen eind 2017 klaar zijn.

Bookmark and Share

Uniek wandelbuffet ‘Walking to India’

Restaurant d’Artagnan & PAZ – Partners Zonder Grenzen vzw slaan de handen in elkaar om steun te verwerven voor de projecten van PAZ en hun Indische partners. Sinds 2004 is PAZ werkzaam in de Sunderban, ten zuiden van Kolkata, in India. Een kinderziekenhuis, een oogkliniek en een “clinic boat” zijn de projecten die basisgezondheidszorg concreet gestalte geven.

Om deze samenwerking te ondersteunen organiseert Restaurant d’ Artagnan “WALKING TO INDIA”, een uniek wandelbuffet met eigen én Indische keuken. Deze dag wordt speciale aandacht besteed aan het project “clinic boat”.

“WALKING TO INDIA” vindt plaats op zondag 6 september 2015 vanaf 12u in Restaurant d’Artagnan. Voor € 75/persoon kan je tot 17 u onbegrensd genieten van heerlijke dranken, proevertjes en gerechten.

Reserveren vóór 25 augustus op bart.massart1@telenet.be of op het nummer 0498 10 88 90.

 

Bookmark and Share

Provinciedomein Kessel-Lo krijgt een bamboepaviljoen

Het Provinciedomein van Kessel-Lo krijgt een tijdelijk paviljoen van bamboe. Het paviljoen zal gebouwd worden door een Colombiaanse bamboebouwer. Op zondag 23 augustus wordt het paviljoen officieel ingehuldigd in aanwezigheid van de Colombiaanse ambassadeur en de provinciegouverneur.

Het Provinciedomein van Kessel-Lo krijgt een tijdelijk paviljoen van bamboe. ‘Het paviljoen wordt 36 m² groot. Samuel Morales Guzman, een ervaren bamboebouwer uit Colombia, begeleidt het werk’, zegt Walter Zelderloo, gedeputeerde voor de provinciedomeinen. ‘De provinciedomeinen zijn onze paradepaardjes. Door deel te nemen aan deze unieke workshop, kunnen we onze bezoekers laten kennismaken met dit duurzaam bouwmateriaal. Het paviljoen zal heel de maand september te bewonderen zijn, tot wanneer de herinrichtingswerken aan de inkomzone starten’.

‘Het is niet toevallig dat ons Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen het paviljoen laat maken in bamboe’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en noord-zuid. ‘Bamboe groeit zeer snel en kan dus vaker geoogst worden. Het heeft geen pesticiden en kunstmest nodig en neemt permanent CO2 op. We hebben de ambitie om klimaatneutraal te worden en dan zijn alle kleine stappen nodig. Bamboe is een prima duurzaam bouwmateriaal. Bovendien wordt met deze workshop expertise uit het zuiden bij ons gedemonstreerd en inspireert het zuiden het noorden.’

Bamboe is een alternatief voor tropisch hardhout en gaat zo de ontbossing tegen. Bovendien voorkomt het erosie door zijn uitgebreid wortelstelsel. Bamboe heeft uitstekende mechanische eigenschappen en is sterk en veerkrachtig.

Architecten, aannemers, mensen uit de bouwsector en andere geïnteresseerden kunnen op zondag 23 augustus van 9 tot 18 uur mee helpen bouwen.

Op zondag 23 augustus om 18.30 uur wordt het bamboepaviljoen officieel ingehuldigd door Jose Rodrigo Rivera Salazar, ambassadeur van Colombia in België, Lodewijk De Witte, provinciegouverneur, Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en noord-zuid, en Walter Zelderloo, gedeputeerde voor de provinciedomeinen.

Adres: De Boomgaard, Provinciedomein Kessel-Lo (net achter de parking aan de Beemdenstraat) in Leuven

Bookmark and Share

Leuven Autovrij op zondag 30 augustus

Leuven Autovrij vindt dit jaar plaats op zondag 30 augustus 2015. Tussen 10:00 en 18:00 uur zal het centrum van de stad (het gebied binnen de ring) afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer.

Picknicken op het Rector de Somerplein, Chinese waterkalligrafie met reuzenborstels, e-bikes testen of meedingen naar het record rollatortreffen: het zijn maar enkele van de meer dan 70 activiteiten die je zondag 30 augustus op Leuven Autovrij kan meemaken. Die dag is gemotoriseerd verkeer niet toegelaten in de stad en kan je als voetganger of fietser de stad op een andere manier beleven.

Leuven Autovrij is een initiatief van de Stad Leuven, ondersteund door Mobiel 21 vzw, dat georganiseerd wordt om Leuvenaars en bezoekers warm te maken voor een autovrije binnenstad.

Leuven autovrij - 25 augustus 2013
Carolien Coenen, Leuven autovrij – 25 augustus 2013

Bookmark and Share