Archief voor 31 augustus 2015

Marktrock for kids ondanks de weergoden een succes!

_NAN6447

_NAN6547

_NAN6541

_NAN6495 

 _NAN6520

_NAN6497

_NAN6494

_NAN6492

_NAN6491

_NAN6489

_NAN6483

_NAN6443

_NAN6434

_NAN6425

_NAN6418

_NAN6412

_NAN6396

_NAN6385

_NAN6363

_NAN6360

_NAN6359

_NAN6351

_NAN6350

_NAN6344

_NAN6342

_NAN6335

_NAN6327

_NAN6322

_NAN6320

_NAN6317

_NAN6312

_HGV4837

Bookmark and Share

Leuven investeert in schoolse opvang

In Leuven maakt tot 75 procent van de leerlingen gebruik van de opvang voor en na de schooluren (en dat steeds langer). Nochtans ontvangen scholen geen middelen van Vlaanderen voor de organisatie van die opvang. Leuvens schepen van onderwijs, Mohamed Ridouani, wil in de Leuvense scholen een professionele opvang met een verrijkend aanbod voor alle kinderen.

Om scholen en ouders te ontzorgen, neemt de stad de organisatie op zich. Zowel de administratie, het personeel als het activiteitenaanbod neemt de stad voor haar rekening. “Jaarlijks investeren we 600.000 euro in kwalitatieve schoolse opvang”, zegt schepen Ridouani.

Hobby’s ontdekken en beoefenen in de opvang
Vanaf januari 2016 zullen professionele aanbieders activiteiten organiseren in de schoolse opvang. Daarnaast wil de stad (groot)ouders en leerkrachten blijven stimuleren om hun talenten, interesses of kennis te delen met kinderen in de opvang.

“We zorgen voor een gevarieerd aanbod. Kinderen kunnen bijvoorbeeld aan circus doen, koken, sporten, toffe computerlessen volgen of geprikkeld worden door wetenschap en techniek, theater, taal of muziek. Door in Leuvense basisscholen een warme en stimulerende opvang aan te bieden, willen we alle kinderen maximale groeikansen geven en de ouders ontzorgen. We leven nu eenmaal in een samenleving waar niet elke ouder om 16 uur aan de schoolpoort kan staan. We hopen dat ouders erop kunnen vertrouwen dat hun kind zich in de opvang kan ontplooien net zoals in buitenschoolse activiteiten. Op die manier kunnen ze zelfs nog tijd besparen door niet van hot naar her te moeten rijden voor de hobby’s. En voor sommige kinderen, die minder makkelijk de weg vinden naar het reguliere vrijetijdsaanbod, is het een kans om te proeven van allerlei activiteiten”, vertelt schepen Ridouani.

Deelname aan de naschoolse activiteiten zal niet meer kosten dan het gewone opvangtarief. Op die manier kunnen alle kinderen, ook kinderen uit gezinnen die het financieel niet zo breed hebben, meedoen. Bovendien geldt ook hier het sociale tarief voor de laagste inkomens.

Scholen kunnen intekenen op het aanbod door zich eenvoudigweg aan te melden bij stad Leuven. Bij de start van het nieuwe schooljaar krijgen de scholen meer gedetailleerde informatie over de versterking van de opvang.

Stad Leuven ontlast scholen van de organisatie van opvang
Om scholen te ontlasten, krijgt elke school, ongeacht het net waartoe het behoort, de kans om de organisatie van de schoolse opvang over te dragen aan stad Leuven. De invoering van dit project, gestart in 2011, verloopt in enkele fases.

In eerste instantie neemt de stad de administratie van de opvang over. Dat gebeurt vandaag al in 24 basisscholen. 4 basisscholen zitten momenteel in de volgende fase van het project. Voor deze scholen staat de stad ook in voor de tewerkstelling en opleiding van het opvangpersoneel.

De stad gaat nu de schoolse opvang nog verder versterken. Naast 400.000 euro voor de overname van de administratie en het personeel wordt jaarlijks 200.000 euro extra vrijgemaakt om de scholen bijkomend te ondersteunen. “We verbeteren de kwaliteit van de opvang door verrijkende activiteiten aan te bieden in samenwerking met verenigingen en vrijwilligers.”

Geen middelen van Vlaanderen
“De voor- en naschoolse opvang in Vlaanderen kan een pak sterker”, aldus schepen Ridouani. “Ook de Leuvense scholen kampen met een financieel tekort om een professionele opvang te bieden. Er is onvoldoende geschoold opvangpersoneel en te vaak zitten de kinderen met hun vingers te draaien en worden er te weinig leuke en leerrijke activiteiten voorzien. Maar de scholen valt niets te verwijten. Ze beschikken slechts over twintig procent van het budget dat eigenlijk nodig is om een kwaliteitsvolle opvang te bieden. Meer kan niet tenzij ze de ouders buitenproportionele bedragen zouden vragen,” aldus Ridouani.

Vlaanderen voorziet geen middelen voor schoolse opvang. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidies van Kind en Gezin (gericht op initiatieven voor Buitenschoolse Opvang) zijn draconisch. Geen enkele school kan voldoen aan deze regels zoals bijvoorbeeld het minimum aantal opvanguren per dag. “Onterecht, want in een stad als Leuven waar heel wat jonge gezinnen wonen, is er nood aan een degelijke opvang. Ouders die nog aan het werk zijn wanneer de school gedaan is en geen familie in de buurt hebben om bij te springen, willen gerust zijn dat hun kind in een warme en stimulerende omgeving opgevangen wordt.”

Bookmark and Share

Succes voor praatpaal die “Leives” dialect praat!

2015-05-15 (16)

2015-05-15 (22)

2015-07-18 (12)

P1010344

De stad Leuven kreeg recent een praatpaal geïnstalleerd op de binnenkoer van het stadhuis, ook het Vrijthof genoemd. Die is vlot bereikbaar via de Naamsestraat en het kantoor van de dienst toerisme. De ronde paal is 90 cm hoog, is gemaakt van stevig materiaal en is mooi geverfd in de Leuvense kleuren: rood-wit-rood.

Wat is de bedoeling van die praatpaal?

De inwoners van de Leuvense agglomeratie, en voornamelijk de zogeheten “nieuwe Leuvenaars”, laten kennis maken met het Leuvens dialect. Zij kunnen de stem van burgemeester Louis Tobback beluisteren die een kort welkomstwoord uitspreekt. De tekst is vlot verstaanbaar, temeer daar vooraf diezelfde zin te horen is in correct algemeen Nederlands.
Maar niet alleen Leuvenaars, ook toeristen komen aan bod. Diezelfde zin kan beluisterd worden in het Frans, Duits, Engels en Spaans. Er staat daarvoor een keuzeknop bovenop de paal. En daarna is het telkens weer Louis Tobback die het “Leives” voor zijn rekening neemt.
Leuk toch, dat je zowel binnen- als buitenlandse vrienden kunt verrassen met een originele verwelkoming?

En hoe functioneert die praatpaal?

Neen, niet op elektriciteit! Wel op voetkracht… Er moet namelijk op een pedaal gepompt worden om zodoende een dynamo in werking te stellen die de nodige energie levert om de boodschap van de USB-stick over te brengen naar de ingebouwde luidspreker.

Hoe is die praatpaal daar gekomen?

Het is een initiatief van de vereniging “Academie voor het Leuvens dialect” (in het dialect: “den Akademie van ‘t Leives”) die de praatpaal heeft geschonken aan de stad, als een blijvend aandenken aan de viering van haar 25 jarig bestaan.

Bookmark and Share