Leuven investeert in schoolse opvang

In Leuven maakt tot 75 procent van de leerlingen gebruik van de opvang voor en na de schooluren (en dat steeds langer). Nochtans ontvangen scholen geen middelen van Vlaanderen voor de organisatie van die opvang. Leuvens schepen van onderwijs, Mohamed Ridouani, wil in de Leuvense scholen een professionele opvang met een verrijkend aanbod voor alle kinderen.

Om scholen en ouders te ontzorgen, neemt de stad de organisatie op zich. Zowel de administratie, het personeel als het activiteitenaanbod neemt de stad voor haar rekening. “Jaarlijks investeren we 600.000 euro in kwalitatieve schoolse opvang”, zegt schepen Ridouani.

Hobby’s ontdekken en beoefenen in de opvang
Vanaf januari 2016 zullen professionele aanbieders activiteiten organiseren in de schoolse opvang. Daarnaast wil de stad (groot)ouders en leerkrachten blijven stimuleren om hun talenten, interesses of kennis te delen met kinderen in de opvang.

“We zorgen voor een gevarieerd aanbod. Kinderen kunnen bijvoorbeeld aan circus doen, koken, sporten, toffe computerlessen volgen of geprikkeld worden door wetenschap en techniek, theater, taal of muziek. Door in Leuvense basisscholen een warme en stimulerende opvang aan te bieden, willen we alle kinderen maximale groeikansen geven en de ouders ontzorgen. We leven nu eenmaal in een samenleving waar niet elke ouder om 16 uur aan de schoolpoort kan staan. We hopen dat ouders erop kunnen vertrouwen dat hun kind zich in de opvang kan ontplooien net zoals in buitenschoolse activiteiten. Op die manier kunnen ze zelfs nog tijd besparen door niet van hot naar her te moeten rijden voor de hobby’s. En voor sommige kinderen, die minder makkelijk de weg vinden naar het reguliere vrijetijdsaanbod, is het een kans om te proeven van allerlei activiteiten”, vertelt schepen Ridouani.

Deelname aan de naschoolse activiteiten zal niet meer kosten dan het gewone opvangtarief. Op die manier kunnen alle kinderen, ook kinderen uit gezinnen die het financieel niet zo breed hebben, meedoen. Bovendien geldt ook hier het sociale tarief voor de laagste inkomens.

Scholen kunnen intekenen op het aanbod door zich eenvoudigweg aan te melden bij stad Leuven. Bij de start van het nieuwe schooljaar krijgen de scholen meer gedetailleerde informatie over de versterking van de opvang.

Stad Leuven ontlast scholen van de organisatie van opvang
Om scholen te ontlasten, krijgt elke school, ongeacht het net waartoe het behoort, de kans om de organisatie van de schoolse opvang over te dragen aan stad Leuven. De invoering van dit project, gestart in 2011, verloopt in enkele fases.

In eerste instantie neemt de stad de administratie van de opvang over. Dat gebeurt vandaag al in 24 basisscholen. 4 basisscholen zitten momenteel in de volgende fase van het project. Voor deze scholen staat de stad ook in voor de tewerkstelling en opleiding van het opvangpersoneel.

De stad gaat nu de schoolse opvang nog verder versterken. Naast 400.000 euro voor de overname van de administratie en het personeel wordt jaarlijks 200.000 euro extra vrijgemaakt om de scholen bijkomend te ondersteunen. “We verbeteren de kwaliteit van de opvang door verrijkende activiteiten aan te bieden in samenwerking met verenigingen en vrijwilligers.”

Geen middelen van Vlaanderen
“De voor- en naschoolse opvang in Vlaanderen kan een pak sterker”, aldus schepen Ridouani. “Ook de Leuvense scholen kampen met een financieel tekort om een professionele opvang te bieden. Er is onvoldoende geschoold opvangpersoneel en te vaak zitten de kinderen met hun vingers te draaien en worden er te weinig leuke en leerrijke activiteiten voorzien. Maar de scholen valt niets te verwijten. Ze beschikken slechts over twintig procent van het budget dat eigenlijk nodig is om een kwaliteitsvolle opvang te bieden. Meer kan niet tenzij ze de ouders buitenproportionele bedragen zouden vragen,” aldus Ridouani.

Vlaanderen voorziet geen middelen voor schoolse opvang. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidies van Kind en Gezin (gericht op initiatieven voor Buitenschoolse Opvang) zijn draconisch. Geen enkele school kan voldoen aan deze regels zoals bijvoorbeeld het minimum aantal opvanguren per dag. “Onterecht, want in een stad als Leuven waar heel wat jonge gezinnen wonen, is er nood aan een degelijke opvang. Ouders die nog aan het werk zijn wanneer de school gedaan is en geen familie in de buurt hebben om bij te springen, willen gerust zijn dat hun kind in een warme en stimulerende omgeving opgevangen wordt.”

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.