Archief voor 7 september 2015

Herdenking Pieter Willems (1840-1898) op zaterdag 12 september 2015

175 jaar na zijn geboorte op één dag niet één maar twee herdenkingsstenen krijgen: het is niet voor veel mensen weggelegd. Op zaterdag 12 september valt die eer te beurt aan Pieter Willems (1840-1898). De gemeente Oud-Heverlee zal ’s ochtends aan zijn voormalige buitenverblijf in Sint-Joris-Weert een gedenksteen onthullen en om 14.00 uur doet burgemeester Tobback hetzelfde aan Willems’ vroegere woning in de Brusselsestraat 190. Naast de gedenkstenen wordt Willems ook geëerd met een tentoonstelling met gloednieuwe erfgoedapp en een publicatie.

Een grote delegatie Maastrichtenaren zal aanwezig zijn, want Willems werd destijds in hun stad geboren. Maar wie hij was en wat hij in zijn tijd betekent heeft, dat waren we eigenlijk allemaal vergeten. Tot het Leuvense stadsarchief in samenwerking met een schare Vlaamse en Nederlandse partnerorganisaties zijn bijzondere leven reconstrueerde. Willems was een van de meest veelzijdige en belangrijkste Leuvenaars van de 19de eeuw. Op zijn 21e werd hij Belg en vanaf zijn 24 tot aan zijn dood woonde en werkte hij in Leuven. Hij kan dus met recht een van de allereerste prominente Nederbelgen genoemd worden.

Tijdens de academische zitting die vanaf 15.00 uur in de promotiezaal van de KU Leuven plaatsvindt, zullen 5 vrouwelijke sprekers hun eigen kijk geven op dat veelzijdige leven en werk van Pieter Willems. Ze belichten hem achtereenvolgens als jonge Maastrichtenaar uit een verarmd gezin, als getalenteerd universiteitsstudent die op zijn 24e professor Latijnse taal- en letterkunde werd en gedurende meer dan 20 jaar secretaris van de universiteit was, als voorzitter die gedurende bijna drie decennia aan het hoofd stond van vier Vlaamsgezinde organisaties (Davidsfonds, Kon. Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, studentensociëteit Met Tijd en Vlijt en de Zuid-Nederlandse Maatschappij voor taalkunde) en als vermogende inwoner van Leuven die op eigen kosten een hele straat liet aanleggen en meer dan 30 arbeiderswoningen verhuurde.

Boek en expo met gloednieuwe app
Een gedenkboek in de reeks SALSA!-cahiers van de vriendenkring van het stadsarchief zorgt ervoor dat heel dit boeiende en unieke leven niet meer vergeten kan worden. De publicatie en heel de viering kwam tot stand als een samenwerking tussen alle organisaties waarin Willems destijds actief was. De herdenkingsdag eindigt in het stadsarchief, waar een interactieve tentoonstelling aan Pieter Willems geopend wordt.

Naast documenten en objecten die in de speurtocht naar deze vergeten 19de-eeuwer her en der opdoken, bevat de tentoonstelling ook een digitale primeur. Bezoekers kunnen via de gloednieuwe gratis Erfgoedapp van het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed op hun eigen smartphone of tablet digitale informatie bekijken bij sommige objecten en beelden in de tentoonstelling. Zo nemen korte informatieve filmpjes de bezoeker mee naar de plaatsen die belangrijk waren in Willems’ leven. Experten vertellen online wat er allemaal bijzonder was aan deze man, die o.a. in zijn eentje de eerste grote dialectenquête van de zuidelijke Nederlanden organiseerde, een eredoctoraat in de rechten van de universiteit van Heidelberg kreeg en mee aan de weg timmerde om het Nederlands in België gelijke taalrechten te bezorgen als het Frans.

Praktische info over het dagprogramma zaterdag 12 september 2015

  • 11.00 uur: onthulling van de gedenksteen aan het Biesenhof, Kauwereelstraat in Sint-Joris-Weert met toespraken
  • 14.00 uur: onthulling van de gedenksteen aan de Brusselsestraat 190
  • 15.00 uur: academische viering in de promotiezaal van de Universiteitshal, Naamsestraat 22 met voorstelling van het gedenkboek
  • 17.00 uur: opening van de tentoonstelling in de leeszaal van het stadsarchief (Tweebronnen, Rijschoolstraat 4) met afsluitende receptie
Bookmark and Share

Architectuurprijs Leuven 2015

Leuven staat bekend als een stad met een buitengewoon stimulerend klimaat voor hedendaagse architectuur. Met de Architectuurprijs Leuven maakt de stad een balans op en reflecteert zij over recente projecten die relevant zijn voor de huidige tendensen van stadsontwikkeling. Het zijn projecten van grotere tot kleinere schaal, met uiteenlopende functies, op Leuvens grondgebied ontwikkeld door overheden, universiteit, projectontwikkelaars of juist op particulier initiatief. De projecten werden door een commissie van experten geselecteerd omdat ze als voorbeelden bijzonder zijn om te tonen, misschien te bezoeken, te evalueren en te bespreken.

Stad en Architectuur, die de Architectuurprijs Leuven in opdracht van de stad organiseert, stelt de genomineerde projecten aan het publiek voor in een tentoonstelling en een publicatie. Tentoonstelling en publicatie, die in het verleden alternerend tweejaarlijks plaatsvonden, worden vanaf deze editie vierjaarlijks samengebracht. De tentoonstelling bundelt genomineerde projecten van de jaren 2012 en 2015; de publicatie uit de periode 2010-2015.

Stad en Architectuur vraagt zowel een jury van experten als het publiek om een oordeel. De prijswinnaars kiezen zij uit een selecte korf van vijf laureaten, die de jury heeft voorgeselecteerd:

Tentoonstelling Architectuurprijs in OPEK | 24 september tot 25 oktober
Tot eind oktober kan je in OPEK een tentoonstelling van twaalf genomineerde projecten bezoeken. Aan de hand van foto’s, plannen en tekst biedt Stad en Architectuur een mooi overzicht van de geselecteerde architectuurprojecten die de laatste drie jaren in Leuven werden opgeleverd. De architecten van de vijf finalisten doen hun verhaal over het gebouw in een interview dat op beeld werd vastgelegd.

Publicatie ‘Hedendaagse Architectuur in Leuven’
Een vierde editie van de publicatie ‘Hedendaagse Architectuur in Leuven’ zoomt in op een selectie van achttien relevante projecten. Een beeldessay, projectfiches en artikels tonen de projecten en kaderen ze in een bredere maatschappelijke en stedelijke context. Voor wie Leuven met een nieuwe architectuurbril wil verkennen, stippelt het boek een boeiende architectuurwandeling uit.

Auteurs: Joeri De Bruyn (jurylid, Public Space), Prof. Jan Schreurs (KU Leuven), Sandrine Lambert (Creatief Schrijven)

Publiek scholendebat & prijsuitreiking Architectuurprijs | woensdag 7 oktober 20u
Snijdende spanning bij de bekendmaking van de prijswinnaars in OPEK. Twee prijzen worden uitgereikt: prijs van de jury en een publieksprijs. Vooraf presenteren zesdejaars leerlingen van vijf Leuvense middelbare scholen hun beoordeling in een publiek einddebat. Ook het aanwezige publiek kan een stem uitbrengen. Iedereen is welkom!

Dag van de Architectuur | zondag 11 oktober
De laureaten kunnen tijdens de Dag van de Architectuur op locatie bezocht worden, waarbij de architect het gebouw toelicht. Het publiek kan de opengestelde gebouwen vrij bezoeken of op inschrijving.

 

Bookmark and Share

Opendeurdag in het Vluchtelingenhuis

Het Vluchtelingenhuis Leuven bestaat 3 jaar! Drie jaar geleden groeide het initiatief uit de vzw Recht op Migratie. Dankzij de maandelijkse financiële steun van onder meer vele Leuvenaars kan het huis tijdelijke opvang bieden aan vluchtelingen en dan vooral aan de zwaksten onder hen, zoals vrouwen al dan niet met kinderen, met of zonder papieren. De mensen die opgevangen worden hebben omwille van uiteenlopende redenen tijdelijk geen huis of onderdak. Het vluchtelingenhuis wil voor hen een plek zijn om even te verpozen en te werken aan een concreet project.

Zondag 20 september is iedereen van harte welkom: vrijwilligers, sympathisanten, buren en iedereen die zich solidair wil noemen met vluchtelingen! Het feest start ’s middags met een Marokkaans buffet (inschrijven is nodig), nadien is er een praatcafé met dessertenbuffet. Tussen de muzikale optredens van U-Kelly en Bugari Express, straattheater en poëzie van Jonna vzw, geeft het Vluchtelingenhuis uitleg bij de huidige werking en toekomstplannen.

Zaterdag 20 september, 12.00 tot 18.00 uur, Aarschotsesteenweg 366, 3012 Wilsele,

Bookmark and Share

Abrahamviering, vanuit een andere hoek bekeken… (deel 2)

2015-09-05 (31)

2015-09-05 (39)

2015-09-05 (68)

2015-09-05 (80)

2015-09-05 (90)

2015-09-05 (99)

2015-09-05 (104)

2015-09-05 (116)

2015-09-05 (122)

2015-09-05 (130)

2015-09-05 (134)

2015-09-05 (136)

Bookmark and Share