Herdenking Pieter Willems (1840-1898) op zaterdag 12 september 2015

175 jaar na zijn geboorte op één dag niet één maar twee herdenkingsstenen krijgen: het is niet voor veel mensen weggelegd. Op zaterdag 12 september valt die eer te beurt aan Pieter Willems (1840-1898). De gemeente Oud-Heverlee zal ’s ochtends aan zijn voormalige buitenverblijf in Sint-Joris-Weert een gedenksteen onthullen en om 14.00 uur doet burgemeester Tobback hetzelfde aan Willems’ vroegere woning in de Brusselsestraat 190. Naast de gedenkstenen wordt Willems ook geëerd met een tentoonstelling met gloednieuwe erfgoedapp en een publicatie.

Een grote delegatie Maastrichtenaren zal aanwezig zijn, want Willems werd destijds in hun stad geboren. Maar wie hij was en wat hij in zijn tijd betekent heeft, dat waren we eigenlijk allemaal vergeten. Tot het Leuvense stadsarchief in samenwerking met een schare Vlaamse en Nederlandse partnerorganisaties zijn bijzondere leven reconstrueerde. Willems was een van de meest veelzijdige en belangrijkste Leuvenaars van de 19de eeuw. Op zijn 21e werd hij Belg en vanaf zijn 24 tot aan zijn dood woonde en werkte hij in Leuven. Hij kan dus met recht een van de allereerste prominente Nederbelgen genoemd worden.

Tijdens de academische zitting die vanaf 15.00 uur in de promotiezaal van de KU Leuven plaatsvindt, zullen 5 vrouwelijke sprekers hun eigen kijk geven op dat veelzijdige leven en werk van Pieter Willems. Ze belichten hem achtereenvolgens als jonge Maastrichtenaar uit een verarmd gezin, als getalenteerd universiteitsstudent die op zijn 24e professor Latijnse taal- en letterkunde werd en gedurende meer dan 20 jaar secretaris van de universiteit was, als voorzitter die gedurende bijna drie decennia aan het hoofd stond van vier Vlaamsgezinde organisaties (Davidsfonds, Kon. Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, studentensociëteit Met Tijd en Vlijt en de Zuid-Nederlandse Maatschappij voor taalkunde) en als vermogende inwoner van Leuven die op eigen kosten een hele straat liet aanleggen en meer dan 30 arbeiderswoningen verhuurde.

Boek en expo met gloednieuwe app
Een gedenkboek in de reeks SALSA!-cahiers van de vriendenkring van het stadsarchief zorgt ervoor dat heel dit boeiende en unieke leven niet meer vergeten kan worden. De publicatie en heel de viering kwam tot stand als een samenwerking tussen alle organisaties waarin Willems destijds actief was. De herdenkingsdag eindigt in het stadsarchief, waar een interactieve tentoonstelling aan Pieter Willems geopend wordt.

Naast documenten en objecten die in de speurtocht naar deze vergeten 19de-eeuwer her en der opdoken, bevat de tentoonstelling ook een digitale primeur. Bezoekers kunnen via de gloednieuwe gratis Erfgoedapp van het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed op hun eigen smartphone of tablet digitale informatie bekijken bij sommige objecten en beelden in de tentoonstelling. Zo nemen korte informatieve filmpjes de bezoeker mee naar de plaatsen die belangrijk waren in Willems’ leven. Experten vertellen online wat er allemaal bijzonder was aan deze man, die o.a. in zijn eentje de eerste grote dialectenquête van de zuidelijke Nederlanden organiseerde, een eredoctoraat in de rechten van de universiteit van Heidelberg kreeg en mee aan de weg timmerde om het Nederlands in België gelijke taalrechten te bezorgen als het Frans.

Praktische info over het dagprogramma zaterdag 12 september 2015

  • 11.00 uur: onthulling van de gedenksteen aan het Biesenhof, Kauwereelstraat in Sint-Joris-Weert met toespraken
  • 14.00 uur: onthulling van de gedenksteen aan de Brusselsestraat 190
  • 15.00 uur: academische viering in de promotiezaal van de Universiteitshal, Naamsestraat 22 met voorstelling van het gedenkboek
  • 17.00 uur: opening van de tentoonstelling in de leeszaal van het stadsarchief (Tweebronnen, Rijschoolstraat 4) met afsluitende receptie
Bookmark and Share

Er is 1 reactie op “Herdenking Pieter Willems (1840-1898) op zaterdag 12 september 2015”

SEPTEMBER: feestmaand in Leuven, DEEL 2 « Leven in Leuven
(on september 10th, 2015 at 20:54)

[…] 12 september: herdenkingsproject Pieter Willems […]