Educatieve kinderboerderij één van de volgende projecten in de Parkabdij?

De restauratiewerken aan Abdij van Park schieten goed op. Nadat eerder al de Sint-Janspoort als succesvolle brasserie in concessie werd gegeven, gaat het stadsbestuur nu ook op zoek naar een beheerder om ook de stallingen en enkele weides op een zorgzame manier uit te baten.

Concreet gaat het om het melkhuisje, de stallingen, twee weides, een hooiland en een moestuin. “We zoeken iemand die oog heeft voor een aanpak met groene en sociale inslag en een educatieve meerwaarde aan de site kan toevoegen”, zegt schepen van Vastgoed Mohamed Ridouani. “Uiteraard ook met aandacht voor de historische waarde van Abdij van Park.” Een van de meest in het oog springende plannen is het realiseren van een educatieve kinderboerderij.

De restauratie van het voormalige neerhofcomplex moet nog starten. “We willen die werken zo veel mogelijk afstemmen op de toekomstige invulling van de gebouwen en gronden, in samenspraak met de toekomstige uitbater. Vandaar dat we nu al op zoek gaan naar een beheerder.” Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor het geheel, of voor aparte percelen, tot en met 23 november. De uiteindelijke beheerder zal worden aangeduid door een jury. Op 27 oktober vindt in de Abdij van Park een informatiemoment plaats.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.