Buurt heeft beslist over kastanjes

De brede buurt rond de Leuvense Vesten (Naamsevest, Schreursvest, Ruelensvest, Geldenaaksevest) heeft een beslissing genomen over de paardenkastanjes die geteisterd worden door de mineermot.

Vorige week kregen de bewoners op een informatieavond een grondige uitleg over de mot en de schade aan de bomen. Daarna mochten ze hun voorkeur uitspreken. De buurt verkoos zo goed als unaniem om de bomen te vervangen door nieuwe, inheemse bomen. Het totaal aantal bomen blijft gelijk.

De grote bomen worden al minstens tien jaar geplaagd door de paardenkastanjemineermot en dat veroorzaakt enorme schade aan de boom. De bomen zijn systematisch verzwakt en verliezen al tijdens de zomer hun bladeren. Ondanks de secure zorgen van de Leuvense groendienst, heeft geen enkel bestrijdingsmiddel voldoende effect gehad. Momenteel heeft het gros van de bomen bruine bladeren of bladverlies. Het is een ware uitputtingsslag. De aangetaste bomen zijn veel gevoeliger voor andere ziektes. Zo is er bij 38 procent van de bomen al de bloedingziekte vastgesteld. Die ziekte is dodelijk voor een boom, er is geen remedie. De boom sterft volledig af en zorgt zo ook voor een veiligheidsrisico (vallende takken).

Op de Geldenaaksevest/Schreursvest gaat het om 111 kastanjes in drie rijen. In de plaats komen lindebomen van een behoorlijke omvang, zodat het dreefeffect meteen zichtbaar is. Aan de groenzone langs Schreursvest wordt gekozen voor gevarieerd soortenaanbod om de parksfeer te versterken.

Langs de Naamsevest/Ruelensvest moeten 117 kastanjes gerooid worden. De andere boomsoorten, die niet aangetast zijn door de mot, blijven staan. Er zal aan weerskanten van het pad een bomenrij heraangeplant worden, om het beeld van een dreef op de oude omwalling te behouden. In de zones verder van het pad zullen boomgroepen van verschillende soorten aangeplant worden. Zo kan de Ruelensvest omgevormde worden tot een gevarieerd en biodivers bomenarboretum, waar zowel dieren als planten, waaronder enkele speciale boomsoorten, hun plek kunnen vinden.

De velling en heraanplanting van de vesten gebeurt in verschillende fases, gespreid over enkele jaren. Het stadsbestuur heeft extra budget van 500.000 euro voorzien om te investeren in bomen van enige omvang, zodat het zichtbepalende effect van de vesten niet tijdelijk verloren gaat.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.