Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (les 27)

MOP van “TIEN VROUWEN OP CRUISE”

1. Een groepje van een tiental vrouwen van de een of andere vereniging hebben besloten om eens samen op reis te gaan.
2. Na lang overleggen, hebben ze gekozen om een cruise te doen van enkele dagen op de Middellandse Zee.
3. Als ze de boot opstappen, worden ze welkom geheten door een officier in gala-uniform.
4. Die zegt tegen hen: “Wel, lieve meisjes en dames, jullie zijn allemaal zeer welkom op ons prachtig schip. Ik wens jullie zeer mooi weer en een aangenaam verblijf, en ik hoop dat jullie zich goed amuseren!”
5. Waarop één van de vrouwen repliceert: “Dat is nu eens lief, zie! Dankjewel kapitein!”
6. De officier met zijn mooie tenue antwoordt: “Verontschuldig mij mevrouw dat ik u moet terecht wijzen, maar ik ben niet de kapitein, ik ben de dekofficier.”
7. De vrouw schiet in een lach. Ze draait zich om naar haar vriendinnen en ze roept: ” We gaan hier precies niets tekort komen. Ze hebben aan alles gedacht!”.

En dan nu de vertaling in het “Leives”. En dan naa de vertooling in ‘t Leives.

MOP van “TIEN VRAAVEN UP KROES” (Nl./E.:cruise)

1. E gruppeke van zue ‘n vraa of tien van d’ieën of d’ander sosjetoët emme besloute van ne kieë soome up vwajozje te gon.
2. Noo lank palaavere, emme ze gekouze vei ‘n kroes (cruise) te deun van intege dooge up de Middellandse Zieë.
3. As ze up den buet stappe, wedde ze welkum gieëte dei nen offesier in gala-uniform.
4. Doëne zieët tên èn: “Awel, lieve maskes en madamme, ge zoë goëlen allemoo noëg willekum up onzen sjikken buet. Ik wens aalen ieël schue wieër en ‘n ongenoom verbloëf, en ik oup da goëlen aale geud amezeit!”
5. Wooüp dat ieën van de vraave replikeit: “Da’s naa ne kieë zjantie se! Mersie kapetoën!”
6. Doënen offesier mei zènne schuenen tenie antwoud: “Ekskuzei me, madam,
da ‘k eu moet korrizjeire, moo ik zen ekik nit de kapetoën, ik zen den dekoffesier!”
7. De vraa sjit in ne lach. Ze droid eir um noo eir vrindinne en ze rupt: “Me gon ie persies niks te kèt koume. Z’emmen on alles gepaasd!”
HugO

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.