Nieuwbouw Parkschool voor het gewone basisonderwijs

De geplande nieuwe Parkschool, tussen de Ruelensvest en de Paul Van Ostaijenlaan in Heverlee, zal niet langer betrokken worden door het buitengewoon onderwijs (Parkschool), maar door het regulier kleuter- en basisonderwijs (SKLO), ten gevolge van het M-decreet. Dat besliste het stadsbestuur in overleg met de betrokken directies.

Sinds de start van huidig schooljaar is het M-decreet in voege. Dat decreet stimuleert leerlingen met specifieke noden die voorheen in het buitengewoon onderwijs zaten om zich in te schrijven in het reguliere basisonderwijs. De idee is dat deze leerlingen in een gewone school dichtbij huis de juiste begeleiding en zorg krijgen. “We zien nu de eerste gevolgen van het nieuwe decreet”, zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani. “ Zo zijn de inschrijvingen bij de Parkschool voor buitengewoon onderwijs fel gedaald. Een tendens die we ook zien bij andere scholen voor buitengewoon onderwijs en die zich komende jaren zal verder zetten.”

De capaciteitsnood van de Parkschool, momenteel gelegen aan de Geldenaaksebaan, is een pak minder prangend door het M-decreet. Bovendien vereist het decreet extra infrastructurele inspanningen van het gewone basisonderwijs om aangepaste zorg voor leerlingen met specifieke noden te voorzien. “Daarom hebben we in overleg met de directies van de Parkschool en SKLO beslist om de bestemming van de nieuwbouw te wijzigen”, zegt Ridouani. “Het SKLO zal de energieneutrale nieuwbouw betrekken, waardoor de infrastructuur voorzien kan worden op de instroom van leerlingen met specifieke noden. De Parkschool voor buitengewoon onderwijs blijft aan de Geldenaaksebaan. Daar zullen we wel de nodige aanpassingswerken uitvoeren, zodat de school optimaal ingericht is voor haar leerlingen.”

Het voorziene budget voor de nieuwe Parkschool blijft ongewijzigd. Het stadsbestuur investeert 8 miljoen euro en kan rekenen op 6,5 miljoen euro subsidies van Vlaanderen. De oplevering van de school is gepland in het najaar van 2018.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.