Wake voor de Onbekende Oorlogsvrouw op 11 november

Op woensdag 11 november 2015 staat de hele wereld stil bij het einde van Wereldoorlog I. Ook in Leuven staan verschillende herdenkingen gepland. Aan het Vredesmonument op het Martelarenplein staat het stadsbestuur stil bij vrouwen in oorlogstijden.

De Wake voor de Onbekende Oorlogsvrouw is in Leuven ondertussen een zeer gewaardeerde traditie, en vandaag zelfs actueler dan ooit. “Met de wake willen we de aandacht vestigen op vrouwen in oorlogs- en conflictgebieden”, verduidelijkt schepen Denise Vandevoort. “Vrouwen zijn niet alleen slachtoffer van oorlogsgruwel. We willen ook aandacht geven aan de kracht van vrouwen om hun land weder op te bouwen en te blijven werken aan een solidaire samenleving. Tijdens en na de Wereldoorlogen speelden vrouwen een cruciale rol in de heropbouw van onze wereld. Maar ook vandaag werken vrouwen in oorlogsgebieden aan vrede en heropbouw.”

De Wake voor de Onbekende Oorlogsvrouw vindt plaats op woensdag 11 november 2015 van 9.30 tot 10.30 uur aan het Vredesmonument op het Martelarenplein. Het koor Cantarelli, verbonden aan het Holebihuis Vlaams-Brabant, zingt treffende liederen, afgewisseld met verhalen over vrouwen in oorlogsgebieden. Aansluitend volgt de bloemenhulde voor wapenstilstand.

Herdenking Oorlogsvrouwen
Foto van de Wake voor de Onbekende Oorlogsvrouw in 2013 van Erik Olaerts

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.