Tentoonstelling ‘Koorts op het Vleminckxveld’

Van 13 november 2015 tot 31 januari 2016 loopt in KADOC Koorts op het Vleminckxveld, een tentoonstelling die begint met een mirakel en dan via de verhalen van de kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Koorts in de Vlamingenstraat eindigt bij de geschiedenis van KADOC en haar huidige site. 

De expo vertelt een enigszins vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van Leuven. Alles begon in 1535 met een mirakel op het Vleminckxveld, gelegen net buiten de twaalfde-eeuwse stadsmuur. Dronken studenten probeerden een piëta (beeld van Maria met de van het kruis afgenomen Jezus op haar schoot) van zijn altaar te halen maar slaagden daar niet in. Die gebeurtenis leidde tot een opleving van de devotie en in de volgende eeuwen kwamen gelovigen bij ziekte, in het bijzonder bij koorts, steun zoeken bij Onze-Lieve-Vrouw. Het hoogtepunt van de devotie was zonder meer de plechtige kroning van het beeld tijdens een grootse manifestatie op de Oude Markt van Leuven in 1907.

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Koorts
De tentoonstelling toont hoe er achtereenvolgens drie verschillende kapellen voor het beeld werden gebouwd. De laatste is de huidige barokke kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Koorts in de Vlamingenstraat. Net zoals vele andere gebedshuizen werd deze tijdens de Franse tijd openbaar verkocht en  fungeerde ze enkele decennia als parochiekerk. In 1871 namen de minderbroeders het bedevaartsoord over en bouwden er een klooster naast. Buurtbewoners, maar ook de bewoners van  rusthuis Remy gingen er tijdens de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog schuilen. Studenten vonden in de jaren 1970 dan weer hun weg naar de feestzaal links voor de kapel, waar regelmatig thé dansants werden georganiseerd.

KADOC
Het eindpunt van de tentoonstelling is waar het voor KADOC (het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving) begint: de verkoop van de kapel en het klooster aan de universiteit om er KADOC onderdak te verlenen, nu 25 jaar geleden.

Tentoonstelling praktisch
Het verhaal wordt verteld aan de hand van een processievaandel, affiches, glasramen en officiële registers van broederschappen die aan de kapel verbonden waren. Maar er zijn ook kattebelletjes waarmee gelovigen hun dankbaarheid voor genezing uitdrukten. Foto’s van de kroningsfeesten bieden dan weer niet alleen een unieke kijk op die gebeurtenis, maar tonen ook Leuven voor de brand van augustus 1914. Ontwerptekeningen en plannen uit het Stads- enUniversiteitsarchief illustreren hoe de omgeving veranderde en hoe ze er had kunnen uitzien. Schilderijen van de Leuvenaar Alfred Delaunois uit de collectie van M – Museum Leuven roepen tot slot de mystiek-religieuze sfeer op die ooit de kapel kenmerkte.

Koorts op het Vleminckxveld: van 13 november 2015 tot 31 januari 2016 in KADOC, Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven.
Vrij toegankelijk van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Gesloten van 24 december 2015 tot en met 3 januari 2016.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.