Archief voor 26 november 2015

Stad Leuven investeert in Health House

Leuven als dé gezondheidsmetropool, dat is één van de ambities van Leuven Mindgate. Dat programma brengt belangrijke Leuvense bedrijven als imec, UZ Leuven, iMinds en KU Leuven samen in één overlegorgaan rond technologie, gezondheid en creativiteit. Binnen dat kader wordt nu Health House vzw opgericht, met de stad Leuven als één van de stichtende partners.

Health House komt in het Wetenschapspark Arenberg, in de schaduw van de imec-toren. Het wordt een open huis voor gezondheidstechnologie met daarin een ontmoetingsruimte, een multimedia-auditorium en een showroom van 650 m². “Health House zal de toenemende impact van technologie op gezondheidszorg op allerlei manieren demonstreren aan verschillende doelgroepen, via onder meer 3D-visualisatie”, vertelt Mohamed Ridouani, die als schepen van Economie de stad vertegenwoordigt in de vzw. De stad brengt 250.000 euro in, net zoals de provincie Vlaams-Brabant. De KU Leuven met 300.000 euro, imec met jaarlijks 100.000 euro tot 2017, UZ Leuven met 100.000 euro. iMinds draagt 830.000 euro bij, gespreid over twee jaar.

Health House zal een fysieke plek zijn voor demonstraties, educatie en interactie op vlak van de toekomst van gezondheidszorg. “Op die manier ondersteunt Health House de missie van Leuven Mindgate om de stad op de kaart te zetten als dé gezondheidsmetropool”, verduidelijkt Ridouani. “Met gepersonaliseerde en interactieve storyboards, een auditorium met de nieuwste 3D-technologie, een multifunctionele videomuur kunnen bedrijven en instellingen binnen de gezondheidszorg hun verhaal vertellen aan hun publiek. Denk aan thematische rondleidingen rond bijvoorbeeld diabetes, afgestemd op het doelpubliek.”

De stad wil met Health House Leuven op de kaart zetten als the place to be inzake hoogtechnologische gezondheidszorg. “Alleen zo kunnen we topwetenschappers, investeerders en internationale fondsen naar hier halen. Wat goed is voor de economie in hele regio,” aldus Ridouani. “Health House wordt ook de plek waar studenten, instellingen en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, om zo nieuwe inzichten te genereren.”

Op termijn zullen ook scholen rondleidingen rond bepaalde thema’s kunnen reserveren of kunnen bedrijven netwerkevents in Health House organiseren.

Bookmark and Share

17e eeuwse glasramen na 187 jaar terug naar Parkabdij

Sinds de vrijwilliger Leo Janssen uit Heverlee in 2005 opzoekwerk ging verrichten naar de glasramen van de Parkabdij en in een archiefdoos een verwijzing naar Amerika vond, is het een droom van velen om de 17e eeuwse glasramen terug te verenigen in de pandgang van de Abdij van Park waar ze voor gemaakt werden zo’n 380 jaar geleden.

Inmiddels zijn er al 14 terug. Daar komen er nu 6 bij dankzij de economische crisis waardoor de Corcoran Art Gallery uit Washington in vereffening ging en een bestemming zocht voor de glasramen. En met dank aan Edgard Goedleven, gewezen afdelingshoofd Monumenten en Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap die de onderhandelingen voerde met Corcoran Art Gallery.

De exemplaren maken deel uit van een reeks van 41 glasramen die Leuvenaar Jan de Caumont in de 17de eeuw (tussen 1635 en 1644) maakte voor de Parkabdij. De glasramen beelden scènes uit het leven van Sint-Norbertus uit. De Norbertijnen verkochten de waardevolle glasramen uit geldgebrek in 1828 aan de rijke Brusselse industrieel Dansaert, verarmd door de naweeën van de Franse revolutie en de Napoleontische periode. Doorheen de jaren raakten ze verspreid over verschillende locaties, onder andere in Amerika. De originele glasramen bestonden uit 12 panelen. Bij opeenvolgende verkopen, erfenissen en schenkingen zijn de panelen soms gemengd geraakt (delen van glasramen werden samengevoegd tot een nieuw geheel). Onderzoek moet uitwijzen welke panelen bij elkaar hoorden.

In 2013 kocht De Vlaamse Overheid in het kader van het topstukkendecreet 8 glasramen van Yale University Art Gallery. Momenteel worden ze onderzocht met het oog op de restauratie en het terugplaatsen ervan op hun oorspronkelijke plaats. In de loop van de geschiedenis raakten de glasramen opgedeeld in fragmenten en een onderzoek moet nu uitwijzen of de fragmenten echt samen horen tot 8 glasramen.

Dirk Vansina : “Begin dit jaar werd de stad Leuven gecontacteerd door de Corcoran Art Gallery in Washington. Die bezat 3 glasramen samengesteld uit verschillende panelen van de oorspronkelijke glasramen van de Parkabdij. Het museum was bereid ze te schenken aan de stad Leuven. De stad moest enkel instaan voor de transportkosten, de kost voor de demontage uit de muren van het museum en de kost om nieuw glas te plaatsen in de openingen.” Totale kostprijs: 91.000 euro. Ondermeer het glasraam ‘Norbertus krijgt van paus Honorius II de erkenning van de orde’ is erbij.

De glasramen worden gerepatrieerd vanuit het museum in Washington naar het atelier van de restauratrice Aletta Rambaut die ze verder zal onderzoek. Zij kreeg eerder al de opdracht de panelen uit Yale te onderzoeken.

Zeven glasramen werden al eerder dankzij de Vrienden van de Abdij van park terug gebracht naar de abdij. Samen met de 8 uit Yale en de 6 uit Washington, zullen wellicht 21 glasramen van de 41 volledig of gedeeltelijk opnieuw samengesteld kunnen worden. Van sommige van de nog ontbrekende glasramen is geweten waar ze zich bevinden. Van andere ontbreekt elk spoor. Zo bezit het JB Speed Museum in Louisville er 4. Ook het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en een Belgische particulier bezitten er elk twee. Of deze ooit zullen terugkeren is niet duidelijk. Leven in Leuven hoopt alvast van wel!

De 6 panelen worden begin 2016 terug verwacht.

Bookmark and Share

De Bruul: park? of parking?

Op woensdag 25 november organiseerde de actiegroep “De Bruul brult” in zaal Geertruihof een informatieavond over dit onderwerp.
Een honderdtal aanwezigen kregen van de actiegroep hun standpunt te horen over de inplanting van de parking en de concrete gevolgen daarvan voor het huidige park en de ruime omgeving.

“De Bruul brult” is een initiatief van buurtbewoners en andere Leuvenaars die weliswaar gewonnen zijn voor een duurzaam mobiliteitsbeleid, maar vinden dat de bouw van weeral een grote autoparking daar haaks op staat.

Via de vragenronde kwamen ook vele andere gelinkte onderwerpen aan bod, zoals de bijna ongebruikte randparkings en hun verbindingen met de stad via pendelbussen, de geplande tramlijn (ook “people mover” genoemd), het nieuwe verkeersplan voor het openbaar vervoer waardoor het gros van alle autobusverkeer (zo’n duizend per dag) niet meer langs de Brusselsestraat, maar langs Brouwersstraat en Tessenstraat zou geleid worden, ligging in overstromingsgebied plus: dicht tegen twee Dijle-armen met alle gevolgen van dien voor de grondwatertafel, de uitlaatgassen van de parking kunnen terecht komen in kinderspeeltuin, ontbrekend businessplan voor de exploitatie door de stad in eigen beheer…

Daarnaast luisterden de aanwezigen naar de actieplannen en hoe zij zich op diverse manieren konden engageren in het protest tegen de geplande parkeergarage, waarvoor mogelijks al eind 2016 de eerste spadesteek zou kunnen gegeven worden.
Ter plaatse kon men een petitie tekenen waarmee ze duidelijk verklaarden tegen de Bruulparking te zijn.
Er werden 5.000 folders/ raamaffiches ge-bust, er komen ook grotere affiches.
Men wordt verzocht bezwaarschriften in te dienen…

De avond werd afgesloten met een anti-parking-lied: “Liever kwijt dan rijk”!

Meer info:
www.facebook.com/BruulparkingNEE/
debruulbrult.weebly.com/

Noteer dat de stad zelf ook een informatieronde organiseert over dit onderwerp van 2 tot 4 december.

Bookmark and Share