Archief voor 28 november 2015

Wintertijd – Vijf weken winterse gezelligheid

wintertijd

 

Met Wintertijd in Leuven zet het stadsbestuur Leuven een maand lang in de kijker. Het project heeft expliciet de bedoeling om aan toeristen uit binnen- en buitenland de troeven van Leuven kenbaar te maken. En dat zijn er veel … met op kop natuurlijk de nadruk op de gezelligheid en de unieke sfeer van de historische stad.

Sinds de lancering van het project Wintertijd merkt het stadsbestuur een toenemende belangstelling vanuit het buitenland. Met een uitgekiende internationale media- en onlinecampagne wordt Leuven en het programma rond Wintertijd gepromoot. De aandacht gaat voornamelijk naar Nederland, Wallonië en Noord-Frankrijk. Lees verder.

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 29)

UITNODIGING VOOR HET KERSTCONCERT IN HET LEUVENS DIALECT

Tekst in het Nederlands:

1. Zoals elk jaar wordt er in december een concert georganiseerd met kerstliederen die worden gezongen in het Leuvens dialect.
2. Dit jaar vindt het optreden plaats op zondag 13 december om 15 uur in de Sint-Pieterskerk.
3. Het concert is volledig gratis en duurt een gans uur.
4. De liederen worden gebracht door “DE JOORZANGERS”. Een mannenkoor dat in 2005 is gesticht in de schoot van het Koninklijk Verbond der Jaartallen.
5. Dat is een unieke vorm van verenigingsleven die enkel en alleen in Leuven bestaat.
6. Dat verbond werd in 2009 erkend als Vlaams cultureel erfgoed en is in 2011 door de UNESCO aanvaard als werelderfgoed.
7. Wat het koor betreft: dat zijn zo’n dertig mannen die deel uitmaken van diverse jaartallen en die graag zingen.
8. Zij hebben in al die jaren een repertorium opgebouwd van meer dan zeventig liederen.
9. Iedereen welkom op zondag 13 december in de Sint-Pieterskerk om 15 uur. Je moet niet aarzelen om familie en vrienden meebrengen.
10. En als je een beetje bij stem bent, zing dan gerust mee! Je krijgt daarvoor een liedboek in handen met alle teksten. Dat boekje mag je mee naar huis nemen. Zo kan je thuis nog wat verder oefenen!

Francois Michiels, voorzitter
Jef Struyven, dirigent
HugO Geeraerts, Leeft in Leuven!

en dan naa dezelefsten tekst in ‘t Leives:

OEËTNEUDIGING VEI ET KÈSKONSÊRT IN ‘T LEIVES DIALEKT

1. Gelak as alle joore wed er in deisember e konsêrt gorganizeid, mei kèsliekes die gezunge wedde in et dialekt van Leive.
2. Deis joor vingt dat uptreide ploits up zondag den dèttienden deisember um vaftien iere in de Sinte-Pieëterskerk.
3. Et konsêrt es ieëlemool verniet en et died en ieël ier.
4. De liekes wedde gebrocht dei “DE JOORZANGERS”. Dat es e mannekuer dat in 2005 es gesticht in de schuet van et Keininkloëk Verbond van de Joortalle.
5. Dat es nen unieke vorm van verieëgingslieëve die inkel en allieën moo in Leive bestoot.
6. Da verbond wid in 2009 erkind as Vloms kultureil êfgeud en es in 2011 dei den UNESCO onvêd as wieëreldêrfgeud.
7. Wadat et kuer betreft: da zen zuen dètteg manne die dieël oeëtmooke van tefrente joortalle en die jêre zinge.
8. Z’emmen in al doë joore ne repertoire upgeboud van mieër as seiveteg liekes.
9. Alleman willekum up zondag dèttien deisember um vaftien iere in de kerk van Sinte-Pieëter. Ge moet eu ni zjeneire vei eu famille en eu kameroode mei te bringe.
10. En as ge e bekke boë stem zoët, zingt dan grist mei! Ge kroëgt doovei e liekesbukske in anne mei alle tekste. Da bukske meigde meineime nor oeës. Zue kinde toeës nog ewa vedder eufene.

Francois Michiels, voorzitter
Jef Struyven, dirigent
HugO Geeraerts, Leeft in Leuven!

Bookmark and Share

Alle Leuvense verkeerslichten uitgerust met rateltikkers

Het stadsbestuur heeft aan elk Leuvens verkeerslicht rateltikkers geïnstalleerd, om de veiligheid van blinde en slechtziende voetgangers te verhogen. De rateltikkers zijn geluidshulpen die duidelijk maken wanneer het voetgangerslicht op groen of rood staat. 

“Blinden en slechtzienden weten niet altijd of er verkeerslichten staan, en evenmin of het voetgangerslicht op groen of rood staat. Het is eveneens een mythe dat een blindengeleide hond het verschil tussen rood en groen kan zien. Een visueel beperkt persoon moet dus zelf inschatten wanneer het veilig is om over te steken”, vertelt schepen van Gelijke Kansen Denise Vandevoort. “Een rateltikker helpt hen daarbij en geeft aan wanneer men kan oversteken. Bij een snel ratelend geluid is het groen, bij een tikkend geluid is het rood. De rateltikker helpt bovendien bij de oriëntatie naar de juiste oversteekrichting. Voor wie niet goed ziet, vormt zo’n een rateltikker een wereld van verschil.”

 

Elk kruispunt met verkeerslichten op grondgebied van de stad heeft nu rateltikkers. “Het heeft even geduurd vooraleer we de apparatuur konden installeren”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets. “De meeste verkeerslichten waren te oud om er akoestische signalisatie in te monteren. We zijn nagegaan waar verkeerslichten nog noodzakelijk zijn en hebben ze op die plekken vervangen met nieuwe lichten die compatibel zijn met rateltikkers. Die zijn afgelopen weken geïnstalleerd in de lichten en afgesteld op 65 decibel. Luid genoeg om het omgevingsgeluid te overstijgen, en niet te luid om omwonenden te ergeren.” De stad investeerde 33.000 euro in de rateltikkers.

De rateltikkers staan op volgende locaties:

 1. Geldenaaksebaan – Pakenstraat
 2. Geldenaaksebaan – Sint Albertuscollege
 3. Celestijnenlaan – Voetgangerscampus
 4. Celestijnenlaan – Willem de Croylaan
 5. Hertogstraat – ingang kazerne
 6. Blijde inkomstenstraat – Maria Theresiastraat
 7. Tiensestraat – Maria Theresiastraat
 8. Vaartkom – Vaartstraat
 9. Tervuursestraat – Goudbloemstraat
 10. Donkerstraat – Ridderstraat
 11. Brouwerstraat – Bruul
 12. Aarschotsesteenweg – Schotelveldstraat
Bookmark and Share