Tentoonstelling ‘Africa in Profile – Afrika DoorGrond’

De bodems van Afrika halen meestal het nieuws in een context van degradatie, honger of rampen. Het onoordeelkundig gebruik van de bodem is vaak de oorzaak van verwoestijning, honger of oorlog. Als de bodem echter goed wordt beheerd, is het een onmisbare bondgenoot in het creëren van duurzame groei: gezonde bodems zorgen voor een duurzame productie van voedsel en energie, bufferen watervoorraden, leggen koolstof vast, onderdrukken ziektes en plagen en beschermen de biodiversiteit. Hiervoor is een goede kennis en een op wetenschap gebaseerde aanpak noodzakelijk. Daarom is een groep bodemwetenschappers van KU Leuven, de EU en ISRIC de uitdaging aangegaan om de diversiteit en schoonheid van de ondergrondse wereld van Afrika te tonen aan een breed publiek, in de tentoonstelling ‘Afrika DoorGrond’. Deze tentoonstelling kadert in het internationaal jaar van de bodem 2015.

De tentoonstelling is opgebouwd rond de ‘Soil Atlas of Africa’, samengesteld onder leiding van de Europese Commissie. Omdat bodems voor de meeste mensen verborgen blijven, worden ze vaak over het hoofd gezien door beleidsmakers. Daarom spelen goede bodemkaarten een cruciale rol in landgebruiksplanning en duurzame ontwikkeling. Het verhaal begint in 1965, toen het team van Jules D’Hoore de eerste belangrijke bodemkaart van Afrika voorstelde. Die vormde de basis voor de latere FAO-UNESCO bodemkaart van de wereld, gepubliceerd in 1977 door het team van Rudi Dudal. Beide wetenschappers waren hoogleraar aan de KU Leuven. De tentoonstelling brengt deze bodemkaarten tot leven voor een breed publiek: de pronkstukken zijn 30 met hars geïmpregneerde bodemkernen, zogenaamde ‘monolieten’, van over heel Afrika. Elke monoliet toont een verticale bodemsectie (een ‘bodemprofiel’) exact zoals het er in het veld uitziet. Samen met meer dan 200 indrukwekkende foto’s, geologische stalen en archeologische stukken vertellen deze monolieten hoe bodems cruciaal zijn voor voedselzekerheid, landgebruik en biodiversiteit. Bovendien laten ze zien wat er mogelijk wordt als boeren, burgers, wetenschappers, beleidsmakers en bedrijven samenwerken.

Praktisch
De tentoonstelling is gratis toegankelijk van 5 december tot 29 januari, in de Arenbergbibliotheek van de KU Leuven (W. De Croylaan 6, Heverlee), tussen half 9 en 22 uur op weekdagen en tussen 10 en 19u in het weekend.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.