Toerisme Leuven hield haar sectormoment

Woensdag 16 december hield Toerisme Leuven haar sectormoment in het Wagehuys.
De bedoeling was diegenen die op één of andere manier betrokken zijn bij het toerisme in Leuven, een overzicht te geven van wat werd gerealiseerd in 2015 en een blik vooruit te werpen op 2016.

Schepen Dirk Vansina zei dat in 2015 de focus lag op enerzijds: Leuven als citytrip internationaal op de kaart te zetten en anderzijds: kwalitatieve verblijfsbezoekers aan te trekken.
Op gebied internationale marketing werden drie campagnes gevoerd: Leuvens bierweekend / Het Groot Verlof / Wintertijd in Leuven.
Voor alle drie is er vooruitgang geboekt, waarbij kwaliteit en diversificatie van de programmering goed scoort. Er zijn meer internationale bezoekers en de activiteiten in de stad kennen veel succes. De logiessector deed een lofwaardige inspanning door de tweede nacht aan 50% aan te bieden. Dit is mee de oorzaak van de stijging van het aantal boekingen, maar… het kan nog beter. Er blijft nog flink wat potentieel aan te boren!
Opvallend is de stijging van het websitebezoek, maar nog meer van de conversatie via de sociale media die steeds belangrijker wordt en waarmee terdege rekening moet worden gehouden.

De professionele reissector werd bewerkt en er werden meerdere persreizen en kennismakingstrips georganiseerd.
Een gewaardeerde vernieuwing is het “elke dag” open stellen van de balie en van de bezoeken aan de brouwerij Stella Artois, evenals de de ticketverkoop online.
Tenslotte is er de uitwisseling van kennis en kunde met andere kunststeden, evenals het bevorderen van de netwerking tussen de Leuvense partners onderling.

Wat 2016 betreft, kan gerust de ingeslagen weg verder bewandeld worden. De nadruk ligt op UTOPIA, die de grootste tentoonstelling in zijn genre in Europa moet worden. Een unieke gelegenheid om eens te meer Leuven in de kijker te plaatsen. Aan de basis van de promotie ligt de originele slogan “Let’s explore More”, waarbij voor “explore” ook andere (werk)woorden kunnen gebruikt worden. Te volgen!

NVDR: Tevens een unieke gelegenheid voor uitwisselingen tussen verenigingen van Leuven en ‘s-Hertogenbosch waar de grote overzichtstentoonstelling Jheronimus Bosch aan de gang is.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.