Archief voor 26 december 2015

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 30)

(Eerst tien zinnen in het Nederlands, daarna de vertaling in het Leuvens dialect)

Leuvens dialect: na luisteren komt lezen… en begrijpen!

1. In de lessen 20 en 21 hadden wij het over het luisteren naar mensen die Leuvens praten. Deze keer hebben we het over het lezen.
2. Eigenlijk is dat het gemakkelijke van het hele leerproces, ook al zijn er nogal wat mensen die zeggen dat ze dat moeilijk vinden.
3. Wat moet je onthouden als gouden regels?
4. Eigenlijk moet je niets onthouden, want -en dat is zeer eenvoudig- bij het lezen moet je alle letters uitspreken zoals ze er staan. Niet interpreteren!
5. Je hoeft geen uitzonderingen van buiten te leren, zoals je dat in het Nederlands hebt moeten doen.
6. Hardop lezen! Zodat je jezelf hoort, en je oor vertrouwd raakt met de Leuvense klanken en medeklinkers.
7. Klinkers, twee- en drie-klanken: er zijn er een dertigtal, zoals in het Nederlands, maar met dit verschil: in het Leuvens spreek je alles uit wat er geschreven staat, want er staat nooit een letter teveel! Wees gerust, wij voorzien daarvoor een aparte les.
8. Medeklinkers? Daarvoor is Leuvens een droom van een taal!
Als je ze niet gebruikt, schrijf je ze niet. Zo kan / moet je ze dan ook niet lezen…
9. Er bestaan geen medeklinkers die je anders leest dan dat je ze schrijft (wat in het Nederlands wel het geval is!). Denk bijvoorbeeld aan het woord “concert”. De eerste letter c wordt uitgesproken als k, de tweede als s. In het Leuvens is dat zeer eenvoudig: “konsêr”.
10. Ben je nieuwsgierig om daar meer over te weten? Goed zo! In de volgende les gaan we daar verder in detail op in.

(En dan naa de vertooling noo ‘t Leives)

Leives dialekt: noo loistere komt leize… en begroëpe!

1.In de lesse 20 en 21 aane m’et ouver et loistere noo minse die Leives klappe. Deize kieë emme m’ et ouver et leize.
2. Oëgentloëk es dat et gemakkeloëkste van ieël et lieërproses, uek al zen d’er nogal wa minse die zê da ze da moeiloëk vinge.
3. Wa moete goë ontaave as gaave reigels?
4. Oëgentloëk moete niks ontaave, want -en dat es ieël simpel- boë et leize moete alle letters oeëtspreike gelak as da z’er ston. Nit interpreteire!
5. Ge moet gieën oeëtzonderinge van boeëte lieëre, gelak as da ge dat in ‘t Schue Vloms et moete deun.
6. Etup leize! Zueda ge eu oëgen uet, en eu uer vertroud grokt mei de Leivese klanken en meideklinkers.
7. Klinkers, twieë- en droë-klanke: doo zen er e stik of dètteg, gelak as in ‘t Schue Vloms, moo mei deis versjil: in ‘t Leives sprekte alles oeët wat er geschreive stoot, want doo stoo noent een letter teveil! Zè gerist, me verzien doovei een apoote les.
8. Meideklinkers? Doovei es Leives nen druem van een tool!
As ge ze ni gebreukt, schrefde ze ni. Zue kinde / moete ze dan uek ni leize…
9. Doo beston gieën meideklinkers die ge anders leist dan de ge ze schrèft (wat dat in ‘t Schue Vloms wèl et geval es!). Paast par eksempel on et woud “concert”. De ieëste letter c wed oeëtgesprouke gelak as een k, de twidde gelak as een s. In et Leives es dat ieël simpel: “konsêr”.
10. Zedde korjeis vei doo mieër ouver te weite? Da’s geud, datte! In de volgende les gon me doo vèdder in detail up in.

Bookmark and Share

Is Vlaanderen binnenkort aan het ‘froomen’?

Leuvense startup Froomit bvba lanceerde eind oktober een unieke app om waardevolle momenten eenvoudig vast te leggen en te delen. Froomit is een digitale schoendoos waar elke herinnering geordend wordt bewaard: foto’s, maar ook video’s, tekstfragmenten, of combinaties. Meerdere mensen kunnen samen herinneringen delen, bovendien werkt Froomit met augmented reality. Oprichter Mark Piessens (46) was geinspireerd door een grappige opmerking van zijn zoontje, en heeft Froomit opgericht na een internationale carrière in de banksector. Het Froomit-team van 6 partners wil ervoor zorgen dat we onze herinneringen beter kunnen bewaren én herbeleven. Froomit is momenteel enkel beschikbaar voor iPhone, maar zal binnenkort ook beschikbaar zijn in de Google Play store.

froomit_logo
Froomit is een smartphoneapp waarmee je naast foto’s, ook andere waardevolle momenten kan vastleggen, zoals een grappige opmerking van je kind, een leuke video van je vriend(in) of een speech van je pa op een familiefeest. Je kan eenvoudig tekst toevoegen aan foto’s of video’s, zodat je achteraf nog weet waarom dat moment zo bijzonder was. Quote Mark Piessens, oprichter Froomit: “Het idee voor Froomit
is ontstaan toen mijn tienjarig zoontje een grappige opmerking maakte. Mijn vrouw zocht al langer naar een handige manier om die opmerkingen op te schrijven zodat we ze niet zouden vergeten, maar waar doe je dat? Na wat onderzoek realiseerden we ons dat herinneringen vandaag vooral gebaseerd zijn op foto’s, maar dat we andere momenten – zoals een grappige opmerking, een speech op een familiefeest, de ‘wijze’ raad van je pa, … – vaak vergeten omdat ze niet worden vastgelegd.”

Froomlogs
Bij Froomit voegt de gebruiker een tag toe bij ieder waardevol moment dat wordt vastgelegd. Hierdoor staan alle herinneringen meteen netjes in folders: froomlogs. Het achteraf moeten sorteren in je galerij is daardoor verleden tijd. Zo maakt Froomit komaf met de eindeloze, ongeordende hoeveelheid foto’s op onze telefoons. Bevriende gebruikers kunnen één froomlog aanleggen. Dat is niet alleen leuk, het bespaart ook het doormailen van foto’s en video’s na trouwfeesten, festivals, vakanties,… Met één knop kan je van een froomlog een slideshow of een fotoalbum laten maken.

Postkaart met video-herinnering
Froomit heeft de ambitie om innovatief om te springen met onze herinneringen. Daarvoor maakt het onder andere gebruik van augmented reality. Het klinkt vreemd, maar met Froomit kan je een video als postkaart versturen. Als de ontvanger de kaart met Froomit scant, komt de video tot leven. Dit geeft een hele nieuwe dimensie aan de beleving van een vakantiekaart, een nieuwjaarsbrief, of een uitnodiging. In een video laat Froomitfan Erika Van Tielen zien hoe het werkt.

Onze dierbaarste herinneringen
Omdat het gaat over onze persoonlijke herinneringen is privacy erg belangrijk voor Froomit. Alle herinneringen worden automatisch in de Froomit-cloud bewaard, maar uitsluitend op naam van de gebruiker. De herinneringen blijven eigendom van de gebruiker en worden voor geen enkel ander doel gebruikt. In tegenstelling tot fotoapps is het bij Froomit de gebruiker die beslist met wie ‘frooms’ worden gedeeld. Froomit richt zich dan ook op hen die het meest bezig zijn met het vastleggen van herinneringen: jonge ouders en jonge grootouders, maar ook tienermeisjes die het belangrijk vinden om in hun vriendinnengroep een froomlog te delen. Zo is Froomit tenslotte ontstaan.

Getest en goedgekeurd
Froomit is de afgelopen maanden getest en gecertifieerd door het VikingLab van telecomoperator Mobile Vikings. Het is daardoor de eerste app die door de community van Mobile Vikings is getest. Op alle onderdelen (gebruiksgemak, snelheid, intuitiviteit, …) werden gemiddelde scores van 7,5 op 10 opgetekend, wat zeer succesvol is voor deze eerste versie. Verdere upgrades van de app zijn gepland. Froomit werkt met een freemium model. De app kan gratis gedownload en gebruikt worden. Van zodra je meer dan 250 frooms wilt bewaren, wordt gevraagd om te upgraden naar een betalende premiumversie.

Wat denken jullie van deze nieuwe app? Zijn jullie van plan deze uit te proberen?

Bookmark and Share