Archief voor 31 december 2015

Leuven haalt als eerste stad in Vlaams-Brabant UiTPAS binnen

UiTPAS is een Vlaams initiatief dat al in een aantal Vlaamse steden gelanceerd werd. Het heeft een dubbele functie: enerzijds is het een kansenpas voor mensen met een lager inkomen, anderzijds een marketinginstrument om het vrijetijdsaanbod in al zijn gelederen in de stad te promoten. Leuven is opgetogen dat ze als eerste stad in Vlaams-Brabant de kans krijgt om dit mooie project uit te rollen. Met deze pas zet de stad in op een nog grotere participatie aan het rijke vrijetijdsleven. Mensen met een laag inkomen krijgen met de UiTPAS systematisch korting op tickets en toegang.

“Het moet niet, maar het móet kunnen. Niet iedereen moet per se deelnemen aan kunst en cultuur, maar iedereen moet minstens de kans krijgen”, stelde schepen van cultuur Denise Vandevoort eerder op het jaar naar aanleiding van de meerjarenplanning van de stad Leuven. Toen al werd aangekondigd dat de stad wilde inzetten op UiTPAS. Afgelopen week kreeg de schepen dan eindelijk het heugelijke nieuws te horen: Leuven wordt de eerste in Vlaams-Brabant en vijfde stad, na Brussel, Gent, Oostende en (regio) Kortrijk, die de UiTPAS zal kunnen aanbieden.

“Het bevestigt dat we als stad goed bezig zijn op vlak van cultuur- en vrijetijdsparticipatie. Leuven zet al jaren in op het verlagen van allerlei drempels. Er bestaan vandaag al verschillende instrumenten en kortingsformules om kansengroepen actief te laten participeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de cultuurbonnen, sportcheques, goedkoper of zelfs gratis deelname aan activiteiten voor kinderen en ook communicatie op maat. UiTPAS vormt daarmee het sluitstuk van de UiT in Leuven-communicatie. Het uitrollen is een logische volgende stap. We doen dit overigens niet alleen vanuit de cultuurdiensten, maar werken transversaal. Ook de collega’s van het OCMW, de directie sociale zaken, de sportdienst en de jeugddienst zijn mee aan boord.”

Jouw klantenkaart voor vrije tijd
UiTPAS is een gedigitaliseerde spaar-en-voordeelkaart-in-één. De kaart stimuleert een frequentere deelname aan het vrijetijdsleven. Leuvenaars kunnen de kaart aankopen en sparen punten door actief deel te nemen. Zwemmen, theater, een concertje meepikken, naar de Winterspeeltuin met de kinderen … leveren allemaal punten op. Die kunnen later ingeruild worden voor allerlei voordelen.

Mensen met een laag inkomen krijgen de pas gratis en hebben een aanzienlijk voordeel: er staan al wat punten op de kaart, kortingen worden automatisch aangeboden en een activiteit levert ‘meer’ op dan voor de gewone gebruiker. Naar de buitenwereld toe is dit onzichtbaar en op die manier niet stigmatiserend.

Efficiëntere investeringen
Met de UiTPAS wil Leuven heel wat bestaande kortingssystemen op elkaar af te stemmen. Voor de gebruiker zal het alvast een pak eenvoudiger worden om korting te genieten. De budgetten die door de verschillende vrijetijdsstadsdiensten en het OCMW momenteel werden besteed aan kortingsbonnen en dergelijke, goed voor ongeveer 90.000 euro op jaarbasis, worden in de toekomst geïntegreerd in de nieuwe UiTPAS. Daarnaast zorgt de stad eenmalig voor 20.000 euro investeringskosten en voor de aanwerving van een halftijdse UiTPAS-coördinator vanaf het voorjaar 2016.

De lancering van UiTPAS naar het grote publiek is gepland voor september 2016. In de tussentijd wordt de implementatie voorbereid. Er wordt gestart met het bestaande aanbod, naar de toekomst toe worden er meer partners aan boord getrokken en wordt er ook gewerkt aan de integratie van andere kaarten en voordelen zoals bijvoorbeeld de bibliotheekkaart.

Bookmark and Share

500 Jaar Utopia inspireert Leuven tot groots stadsfestival en internationale toptentoonstelling

In 2016 is het exact 500 jaar geleden dat de Engelse humanist en staatsman Thomas More in Leuven zijn wereldberoemde boek Utopia publiceerde. Leuven viert deze mijlpaal met een groots opgezet stadsfestival met tentoonstellingen, street art, film, muziek, theater, dans, literatuur, lezingen en stadswandelingen.

UTOPIA-LEUVEN-01

Trekker is de internationale, kunsthistorische tentoonstelling ‘Op zoek naar Utopia’ in M – Museum Leuven. Het festival gaat officieel van start op maandag 26 september 2016 na een feestelijk openingsweekend op 24 en 25 september en eindigt op 17 januari 2017. ‘500 Jaar Utopia’ wordt door de stad Leuven ook aangegrepen om tot de zomer van 2018 met haar burgers en verenigingen een participatief traject op te zetten over de kunst van het samenleven en de zoektocht naar een ideale samenleving.

_AfterHHolbeinTheYounger_ThomasMore
© Naar Hans Holbein de Jongere, Portret van Sir Thomas More, 1527. National Portrait Gallery, Londen

‘500 Jaar Utopia’ is een initiatief van KU[N]ST Leuven vzw, het samenwerkingsverband van de stad Leuven en de KU Leuven.

Leuven, een krachtige magneet

Op 16 december 1516 was de eerste drukker van Vlaanderen, Dirk Martens, hard aan het werk in het huis de Gulden Toirtse, gelegen op de hoek van de Naamsestraat en de Standonckstraat in Leuven. Een gloednieuw boek rolde van de pers. De Engelse staatsman en humanist Thomas More had een visionair werk geschreven met als titel Utopia. Voluit: Een gouden boekje, niet minder heilzaam dan grappig, over de ideale republiek en over het nieuwe eiland Utopia. More beschrijft een ideale samenleving die een reiziger ergens op een eiland zou hebben aangetroffen. Het was niet toevallig dat een gereputeerde Engelse humanist zijn boek in Leuven publiceerde. In de tijd van More verzamelde het kruim van de Europese intelligentia zich aan de oevers van de Dijle. Het was dankzij bemiddeling van zijn goede vriend Erasmus die op dat moment nauwe banden met de universiteitsstad had, dat de Utopia in Leuven werd uitgegeven. De wereldwijde impact maakte van Utopia meteen een nieuw woord, een nieuw artistiek en maatschappelijk begrip én het meest invloedrijke boek invloedrijke boek in de Nederlanden.

Bookmark and Share