Leuven haalt als eerste stad in Vlaams-Brabant UiTPAS binnen

UiTPAS is een Vlaams initiatief dat al in een aantal Vlaamse steden gelanceerd werd. Het heeft een dubbele functie: enerzijds is het een kansenpas voor mensen met een lager inkomen, anderzijds een marketinginstrument om het vrijetijdsaanbod in al zijn gelederen in de stad te promoten. Leuven is opgetogen dat ze als eerste stad in Vlaams-Brabant de kans krijgt om dit mooie project uit te rollen. Met deze pas zet de stad in op een nog grotere participatie aan het rijke vrijetijdsleven. Mensen met een laag inkomen krijgen met de UiTPAS systematisch korting op tickets en toegang.

“Het moet niet, maar het móet kunnen. Niet iedereen moet per se deelnemen aan kunst en cultuur, maar iedereen moet minstens de kans krijgen”, stelde schepen van cultuur Denise Vandevoort eerder op het jaar naar aanleiding van de meerjarenplanning van de stad Leuven. Toen al werd aangekondigd dat de stad wilde inzetten op UiTPAS. Afgelopen week kreeg de schepen dan eindelijk het heugelijke nieuws te horen: Leuven wordt de eerste in Vlaams-Brabant en vijfde stad, na Brussel, Gent, Oostende en (regio) Kortrijk, die de UiTPAS zal kunnen aanbieden.

“Het bevestigt dat we als stad goed bezig zijn op vlak van cultuur- en vrijetijdsparticipatie. Leuven zet al jaren in op het verlagen van allerlei drempels. Er bestaan vandaag al verschillende instrumenten en kortingsformules om kansengroepen actief te laten participeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de cultuurbonnen, sportcheques, goedkoper of zelfs gratis deelname aan activiteiten voor kinderen en ook communicatie op maat. UiTPAS vormt daarmee het sluitstuk van de UiT in Leuven-communicatie. Het uitrollen is een logische volgende stap. We doen dit overigens niet alleen vanuit de cultuurdiensten, maar werken transversaal. Ook de collega’s van het OCMW, de directie sociale zaken, de sportdienst en de jeugddienst zijn mee aan boord.”

Jouw klantenkaart voor vrije tijd
UiTPAS is een gedigitaliseerde spaar-en-voordeelkaart-in-één. De kaart stimuleert een frequentere deelname aan het vrijetijdsleven. Leuvenaars kunnen de kaart aankopen en sparen punten door actief deel te nemen. Zwemmen, theater, een concertje meepikken, naar de Winterspeeltuin met de kinderen … leveren allemaal punten op. Die kunnen later ingeruild worden voor allerlei voordelen.

Mensen met een laag inkomen krijgen de pas gratis en hebben een aanzienlijk voordeel: er staan al wat punten op de kaart, kortingen worden automatisch aangeboden en een activiteit levert ‘meer’ op dan voor de gewone gebruiker. Naar de buitenwereld toe is dit onzichtbaar en op die manier niet stigmatiserend.

Efficiëntere investeringen
Met de UiTPAS wil Leuven heel wat bestaande kortingssystemen op elkaar af te stemmen. Voor de gebruiker zal het alvast een pak eenvoudiger worden om korting te genieten. De budgetten die door de verschillende vrijetijdsstadsdiensten en het OCMW momenteel werden besteed aan kortingsbonnen en dergelijke, goed voor ongeveer 90.000 euro op jaarbasis, worden in de toekomst geïntegreerd in de nieuwe UiTPAS. Daarnaast zorgt de stad eenmalig voor 20.000 euro investeringskosten en voor de aanwerving van een halftijdse UiTPAS-coördinator vanaf het voorjaar 2016.

De lancering van UiTPAS naar het grote publiek is gepland voor september 2016. In de tussentijd wordt de implementatie voorbereid. Er wordt gestart met het bestaande aanbod, naar de toekomst toe worden er meer partners aan boord getrokken en wordt er ook gewerkt aan de integratie van andere kaarten en voordelen zoals bijvoorbeeld de bibliotheekkaart.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.