Digitaal aanmeldsysteem voor basisonderwijs van start

De aanmelding en inschrijving van Leuvense kinderen in het Leuvense basisonderwijs verloopt vanaf 2016 digitaal, met het systeem ‘Meld je aan‘. De stad Leuven en het Lokaal Overlegplatform Leuven Basisonderwijs (LOP BaO Leuven) werkten het afgelopen anderhalf jaar intensief aan de invoering van dat systeem voor Leuven. Vanaf dit jaar is het beeld van kamperende ouders aan een schoolpoort in Leuven dus voltooid verleden tijd.

Dat beeld van kamperende ouders om hun kind in te schrijven was al lang een doorn in het oog van het stadsbestuur. “Kamperen aan de schoolpoort was een nefast gevolg van het oude inschrijvingssysteem, waar iedere ouder zelf bij een school ging aankloppen om zijn kind in te schrijven. Het was ook onrechtvaardig want niet elk gezin heeft het netwerk of de middelen om aan de schoolpoort te kamperen. Bovendien zorgde het voor onnodige stress, want het creëerde de foute perceptie dat er een plaatstekort in de Leuvense scholen is,” zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani.

Het Lokaal Overlegplatform Leuven Basisonderwijs nam in samenwerking met de stad Leuven het initiatief voor een digitale aanmeldingsprocedure voor het Leuvense basisonderwijs. Alle partners van het LOP onderzochten de voor-en nadelen van een digitaal aanmeldsysteem en gingen uiteindelijk voluit voor dergelijk systeem. De stad ondersteunde intensief, zowel financieel als met personeel, bij de invoering van het uiteindelijk gekozen online aanmeldsysteem.

Het nieuwe digitale aanmeldsysteem houdt in de eerste plaats rekening met de keuze van de ouders. Ze kiezen minstens één en liefst drie scholen. Het systeem kent de kinderen vervolgens een rangordenummer toe en een plaats in een door hen gekozen school. Daarbij is voor elk kind de kans op toekenning van de voorkeurschool zo groot mogelijk. Daarnaast houdt het systeem bij de berekening van een plaats rekening met afstand: in de eerste plaats de afstand tussen de school en de woonplaats van het kind, en in beperkte mate ook de afstand tussen de school en de werkplaats van de ouders. Leuven is immers een centrumstad, en vervult ook voor het onderwijs die centrumfunctie.

Meer informatie op https://meldjeaan.leuven.be/.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.