Archief voor 12 januari 2016

Extra ruimte voor sportclubs in sporthal “De Wijnpers”

Sinds dinsdag 5 januari 2016 kunnen verschillende Leuvense sportverenigingen gebruikmaken van de gloednieuwe Sporthal “De Wijnpers”. Daardoor komt er extra ruimte ter beschikking voor de Leuvense sportverenigingen.

De stad Leuven heeft een overeenkomst om gedurende minstens negen jaar gebruik te maken van deze sporthal, die toebehoort aan de provinciale school “De Wijnpers”. Hiermee zet ze de eerder uitgezette lijnen verder voor het naschoolse gebruik van sportinfrastructuur. Op die wijze komt men tot een maximaal gebruik van deze gebouwen.

De stad kan de sporthal in totaal 47 weken per jaar gebruiken. Sportverenigingen kunnen er op weekdagen terecht van 18:00 tot 23:00 uur en in het weekend van 8:30 tot 23:00 uur. In totaal gaat het over 54 uren per week. Tijdens de schoolvakanties kan er ook overdag gebruikgemaakt worden van deze nieuwe infrastructuur, bijvoorbeeld voor de organisatie van sportkampen en stages.

De nieuwe sporthal bestaat uit 3 units. Er zijn 3 volleybalvelden ingetekend, 3 basketbalvelden, 1 handbalveld, 1 zaalvoetbalveld en 4 badmintonvelden. De sportverenigingen kunnen er hun trainingen en competities optimaal organiseren omdat de sporthal volledig uitgerust is met nieuwe sportmaterialen. Het gebruik van deze nieuwe hoogstaande kwalitatieve infrastructuur zal ongetwijfeld leiden tot goede sportprestaties op ieders niveau, zowel competitief als recreatief.

“De ingebruikname van sporthal De Wijnpers is voor de sportverenigingen een goede zaak. Zij krijgen daardoor extra competitie- en trainingsuren. Er is immers steeds meer vraag naar uren en hiermee lossen we een belangrijk deel van deze vraag in”, aldus Erik Vanderheiden, schepen van sport.

Bookmark and Share

Nieuwjaarsconcert Heverlee goes classic

Op vrijdag 22 januari om 19.30 uur vindt het Nieuwjaarsconcert ‘Heverlee goes classic’ plaats in de kapel van het Heilig-Hartinstituut (Naamsesteenweg 355 Heverlee). Deuren openen op 19u. De koren van het H. Hartinstituut en Woudlucht zullen het publiek in vervoering brengen.

De opbrengst is bestemd voor Blik op Afrika en Woudlucht.

affiche_nieuwjaarsconcert_2

Bookmark and Share