Archief voor 22 januari 2016

Leuven Bears stopzetting samenwerking Thomas Roijakkers

De Raad van Bestuur van de Stella Artois Leuven Bears heeft de samenwerking met Thomas Roijakkers stopgezet.

Thomas was sinds het begin van dit seizoen bij de Stella Artois Leuven Bears aan de slag in een dubbele opdracht zowel als jeugdcoördinator als assistant-coach bij het A-team. Vanwege een geschil in de jeugdwerking was het beter de samenwerking stop te zetten.

Desondanks wil de Raad van Bestuur benadrukken dat Thomas in de beide rollen mooi werk heeft geleverd en zij wenst hem alle succes toe in zijn verdere loopbaan.

Bookmark and Share

In the picture: Station Leuven

#cityshapes #canon #TeamCanon #urban #nightphotography #igleuven #leuvenbynight #visitleuven #uitinleuven #ig_belgium
Foto door David Vanderwegen

Bookmark and Share

‘Kinderuren': extra opvang op school met allerlei activiteiten

Je reppen om op tijd aan de schoolpoort te staan zodat je kinderen niet naar de opvang moeten en ‘s avonds of in het weekend van hot naar her rijden voor de hobby’s: voor heel wat ouders is het dagelijkse kost. Om ouders te ontzorgen en om alle kinderen de kans te geven om te genieten van leuke en leerrijke activiteiten, investeert de stad Leuven bijkomend in de schoolse opvang. Ze doet dat onder de naam ‘Kinderkuren’.

Met ‘Kinderkuren’ zorgt de stad Leuven in zowat alle basisscholen voor een kwalitatief aanbod aan naschoolse activiteiten, aan hetzelfde tarief als de ‘gewone’ opvang. Voor sommige kinderen, die minder makkelijk de weg vinden naar het reguliere vrijetijdsaanbod, is het een kans om te proeven van allerlei activiteiten.

Leuven is de eerste centrumstad die volop inzet op kwaliteitsvolle opvang op school. “We willen met ‘Kinderkuren’ de schoolse opvang inhoudelijk verrijken”, verduidelijken schepenen Mohamed Ridouani en Bieke Verlinden. “Zo kunnen ouders met een gerust geweten hun kind wat later ophalen. We willen alle kinderen de kans geven om op die manier hun talenten te ontdekken en te ontplooien.”

Bookmark and Share