Archief voor 9 februari 2016

Provinciale Voorronde Toestelturnen Meisjes

Dit weekend ging in de sporthal van het Redingenhof de eerste Provinciale Voorronde Toestelturnen Meisjes A- en B-niveau door.

DSC_6459

Toestelturnen meisjes wordt beoefend op 4 toestellen: sprong, brug met ongelijke leggers, balk en grond.

DSC_6551

Op sprong worden in de jongste categorieën 2 sprongen geturnd maar bij de oudere meisjes is dit beperkt tot 1 sprong. Op elk toestel worden door de jury 2 punten toegekend. 1 punt is samengesteld uit delen in de oefening zelf en het andere punt bevat de bestraffingen zoals vallen, gebogen benen, pasjes op platte voeten… Elk jurylid moet jaarlijks een vastgelegd aantal wedstrijd jureren en moet op regelmatige basis een bijscholing volgen. Zij kunnen ook elk element in code noteren zodat zij, als de trainer dat vraagt, de toegekende punten kunnen uitleggen. Zo staat een uitroepteken voor een handstand en een cirkeltje voor een draai rond de lengteas.

DSC_6493

DSC_6535

Tijdens de provinciale voorrondes kunnen de gymnasten van gans Vlaanderen hun minimum turnen voor de Vlaamse Kampioenschappen die doorgaan eind april in Lauwe. De leeftijdscategorieën varieerden dit weekend van 10 jaar tot 16+. En typisch aan gymnastiek, dat toch één van de zwaarste sporten is, zijn er veel meer deelnemers bij de jongeren als bij de 14+. Zo waren er zaterdag bij de 10-jarigen in het B-niveau maar eventjes 80 deelnemers. Deze categorie was dan ook verdeeld over voormiddag, namiddag en avond.

In het toestelturnen meisjes wordt er in verschillende niveaus geturnd. Het hoogste niveau zijn de elite of de meisjes (juniores en seniores) die trainen in de topsporthal te Gent en enkel deelnemen vanaf de Vlaamse Kampioenschappen. Zij vertegenwoordigen ons land ook op Interlands, Europese en Wereldkampioenschappen en op de Olympisch Spelen. Dan is er het A-niveau en dit zijn voor 99% meisjes die turnen in de regio-centra. Zij zitten in speciale klassen waardoor zij toch nog een hoog aantal uren training kunnen halen. Daarnaast is er nog het B- en het C-niveau. Voor het C-niveau zijn er specifieke wedstrijden. Op 12 en 13 maart gaat in de sporthal in het Redingenhof een Provinciale Voorronde door voor het C-niveau.

Door de federatie worden elke 4 jaar een bepaald programma opgesteld waaraan de gymnasten zich moeten houden en die er voor moet zorgen dat het algemene niveau maar natuurlijk vooral het niveau van de topsporters verhoogd. Dit jaar was het programma dan ook net vernieuwd. Bij de jongste gymnasten zijn de volledige oefeningen verplicht dus zowel turnelementen als choreografie aan balk en grond en muziek bij de grondoefening.

DSC_6506

DSC_6524

Maar dan terug naar de wedstrijd van het voorbije weekend. Blauwput Omnisport organiseert deze wedstrijd al sinds 2005. En telkens doen zij beroep op toch een honderdtal vrijwilligers voor bvb. de kassa, de cafetaria, de teltafel (electronische registratie van de punten), voorlopers voor de gymnasten… Na al die jaren is er natuurlijk een zekere routine ingekropen en weet zo goed als iedereen wat er van hem verwacht worden en is er zo goed als geen organisatie stress meer.

DSC_6463

DSC_6499

DSC_6542

DSC_6538

Bij de jongste gymnasten worden sinds enkele jaren geen podium meer afgeroepen maar krijgen de gymnastjes op basis van hun punten allemaal een gouden, zilveren of bronzen medaille. Vanaf 11 jaar worden er wel plaatsen toegekend en in het A en B-niveau werden dan ook de provinciale kampioenen van Vlaams-Brabant gekozen.

DSC_6473

DSC_6479
Voor de organiserende club waren de verwachtingen hoog aangezien zij vorig jaar zowel een Belgisch als een Vlaams kampioen in het B-niveau hadden. Toch werden er op provinciaal vlak 1 vierde en 3 tweede plaatsen behaald. Ook de resultaten in de Open categorie, over alle deelnemende clubs, waren best goed. Het is ook de eerste Provinciale Voorronde en de gymnasten weten nu ook dat ze op training een tandje moeten bijsteken om nog betere resultaten te behalen.

DSC_6480

DSC_6586

DSC_6566

DSC_6503

DSC_6544

Met dank aan Gerrit Michiels voor de foto’s!

Bookmark and Share

Het nieuwstedelijk doet marathon op Valentijn

Van 11 tot 14 februari speelt Het nieuwstedelijk de trilogie Hebzucht, Angst en Hoop in Schouwburg Leuven/30CC. Op 14 februari worden de drie delen na elkaar gespeeld. Zes uur bloedstollend theater op valentijnsdag, daarvan gaat je hart sneller slaan.

In Hoop zoekt schrijver/regisseur Stijn Devillé naar hoopvolle perspectieven uit de economische en ecologische crisis en probeert hij voorstellen te formuleren voor een radicale verandering in onze samenleving, waarbij alle actoren – wetenschappers, politici, ondernemers en burgers – samenwerken aan alternatieven voor een koolstofarme wereld. De voorstelling ging – toevallig – in première tijdens de klimaattop van Parijs en trapte zo de tijd op de staart.

Hoop is de opvolger van Hebzucht uit 2012 en Angst uit 2014. In Hebzucht nam Stijn Devillé de oorzaken van de financiële crisis onder de loep en Angst ging over de gevolgen van deze crisis voor de samenleving. Samen vormen de voorstellingen een heuse crisistrilogie. Maar wel eentje met een optimistisch en enthousiasmerend einde.

Michaël Pas, Sara Vertongen en Lena Devillé (dochter van Stijn Devillé) spelen in de drie voorstellingen. Ze worden geflankeerd door Dirk Buyse, Jorre Vandenbussche, Kris Cuppens, Simone Milsdochter, Tom Ternest, Tom Van Bauwel, Bram Van Der Kelen, Maarten Ketels en Christophe Aussems en supermuzikanten Gerrit Valckenaers, Youri Van Uffelen, Trijn Janssens, Geert Waegeman en Bert Hornikx. 1 toneelschrijver, 1 regisseur, 1 dramaturge, 1 choreografe, 2 productieleiders, 2 costumières, 3 toneelstukken, 3 decors, 4 technici, 5 muzikanten, 6 uur toneel, 15 acteurs, 34 kostuums, 99 figuranten, 111 theaterspots en 234 pagina’s tekst… (6 uur theater in één minuut)De trilogie wordt in Leuven voor de laatste keer in drie afzonderlijke delen gespeeld en een eerste keer als marathonvoorstelling. Op 6 maart kan je de marathon nog gaan zien in Monty Antwerpen. In februari en maart trekt Hoop door het ganse land.

Bookmark and Share

LEUVENS DIALECT VOOR ALLEN, OOK VOOR NIET-LEUVENAARS (Les 32)

MEDEKLINKERS, deel 2 van 3

(Hou voorlopig geen rekening met de klinkers. De spellingsregels daarvoor volgen later)

5. De letter N
Als de letter N op het einde van een woord niet wordt uitgesproken, wordt ze in het Leives ook niet geschreven.
Daarentegen wordt er in het Leives wel een N geschreven op het einde van een woord dat op een klinker eindigt en dat gevolgd wordt door een woord dat met een klinker begint. Bijvoorbeeld: blaaveN ink (blauwe inkt), euveN eud (jouw hoed), ieëteN ond (hot-dog!), ieëveN oud (even oud), LeiveseN achteneun (Leuvense namiddag), natteN andduk (natte handdoek), rotteN appel (rotte appel), uegeN eimel (hoge hemel).

6. De letter S
Wordt die als Z uitgesproken, dan moet je die ook als Z kunnen lezen, en moet je Z schrijven. Bv.: deZerteire (deserteren), deZilluuZe (desilluzie), fantaZeire (fantaseren), moeëzeke (muisje), reZjistroose (registratie), simpatiZant (sympathisant), sinuzit (sinusitis), sinkroniZoose (synchronisatie), sjimpanZei (chimpansee).
Dit komt, zoals in het Nederlands trouwens, ook dikwijls voor bij meervoudsvormen: bakkes -Ze, (gezicht), loeës-loeëZe (luis-luizen), paas- paaZe (peins-zen), pries-prieZe (stekker-s), serveus-Ze (dienster).

7. De letter T
Nog zo’n letter die in het Nederlands anders kan en moet (!) worden uitgesproken als wat geschreven staat. Niet zo in het Leives: illustrooSe (illustratie), kompensooSe (compensatie), kondieSe (conditie), konnèkSe (connectie), rezjistrooSe (registratie), repetieSe (repetitie), spooSe (spatie), stooSe (station). Wij houden het zo eenvoudig mogelijk!

8. De letter W (in combinatie met de letter R)
Waarom W schrijven, als je V uitspreekt? Neen toch! Dus: V schrijven en lezen!
Bv.: vreken (wreken), vrieëd (wreed), vriete (wroeten), vringe (wringen), vroëve (wrijven), vroeging (wroeging), vrook (wraak), vrat (wrat), merg (murw).

Oef! Nog één medeklinker te gaan: de letter C. Die houden we voor de volgende les!

Bookmark and Share