LEUVENS DIALECT VOOR ALLEN, OOK VOOR NIET-LEUVENAARS (Les 32)

MEDEKLINKERS, deel 2 van 3

(Hou voorlopig geen rekening met de klinkers. De spellingsregels daarvoor volgen later)

5. De letter N
Als de letter N op het einde van een woord niet wordt uitgesproken, wordt ze in het Leives ook niet geschreven.
Daarentegen wordt er in het Leives wel een N geschreven op het einde van een woord dat op een klinker eindigt en dat gevolgd wordt door een woord dat met een klinker begint. Bijvoorbeeld: blaaveN ink (blauwe inkt), euveN eud (jouw hoed), ieëteN ond (hot-dog!), ieëveN oud (even oud), LeiveseN achteneun (Leuvense namiddag), natteN andduk (natte handdoek), rotteN appel (rotte appel), uegeN eimel (hoge hemel).

6. De letter S
Wordt die als Z uitgesproken, dan moet je die ook als Z kunnen lezen, en moet je Z schrijven. Bv.: deZerteire (deserteren), deZilluuZe (desilluzie), fantaZeire (fantaseren), moeëzeke (muisje), reZjistroose (registratie), simpatiZant (sympathisant), sinuzit (sinusitis), sinkroniZoose (synchronisatie), sjimpanZei (chimpansee).
Dit komt, zoals in het Nederlands trouwens, ook dikwijls voor bij meervoudsvormen: bakkes -Ze, (gezicht), loeës-loeëZe (luis-luizen), paas- paaZe (peins-zen), pries-prieZe (stekker-s), serveus-Ze (dienster).

7. De letter T
Nog zo’n letter die in het Nederlands anders kan en moet (!) worden uitgesproken als wat geschreven staat. Niet zo in het Leives: illustrooSe (illustratie), kompensooSe (compensatie), kondieSe (conditie), konnèkSe (connectie), rezjistrooSe (registratie), repetieSe (repetitie), spooSe (spatie), stooSe (station). Wij houden het zo eenvoudig mogelijk!

8. De letter W (in combinatie met de letter R)
Waarom W schrijven, als je V uitspreekt? Neen toch! Dus: V schrijven en lezen!
Bv.: vreken (wreken), vrieëd (wreed), vriete (wroeten), vringe (wringen), vroëve (wrijven), vroeging (wroeging), vrook (wraak), vrat (wrat), merg (murw).

Oef! Nog één medeklinker te gaan: de letter C. Die houden we voor de volgende les!

Bookmark and Share

Er is 1 reactie op “LEUVENS DIALECT VOOR ALLEN, OOK VOOR NIET-LEUVENAARS (Les 32)”

michiels swa
(on februari 13th, 2016 at 11:16)

awel Ugo g’ed da ieel goe uitgelieed