Velling kastanjes en heraanplant nieuwe bomen Leuvense Vesten

In de week van 15 tot 19 februari zal een aannemer in opdracht van de stad de 111 paardenkastanjes langs de Geldenaakse- en Schreursvest vellen. Meteen daarna begint de groendienst met  de opkuis van het terrein en het voorbereiden van de grond. Vanaf 29 februari start de heraanplant van de Vesten, vooral met lindebomen om het ‘boulevardkarakter’ te herstellen.

De grote kastanjebomen worden al jaren geplaagd door de paardenkastanjemineermot en dat veroorzaakt enorme schade aan de bomen. De kastanjes zijn systematisch verzwakt en verliezen al tijdens de zomer hun bladeren. Geen enkel erkend bestrijdingsmiddel heeft effect gehad. De aangetaste bomen zijn veel gevoeliger voor andere ziektes, zoals de bloedingsziekte.  Die ziekte is dodelijk voor een boom en er is geen remedie. De boom sterft volledig af en zorgt zo ook voor een veiligheidsrisico (vallende takken).

In september 2015 besliste de brede buurt rond de Leuvense Vesten (Naamsevest, Schreursvest, Ruelensvest, Geldenaaksevest) tijdens een buurtvergadering om de paardenkastanjes die geteisterd worden door de mineermot in één keer te vellen en meteen te vervangen door nieuwe bomen in forse formaten.

Geldenaaksevest en Schreursvest
Op de Geldenaaksevest/Schreursvest worden er 111 kastanjes, verspreid over drie rijen, geveld. In de plaats komen lindebomen van een behoorlijke omvang, zodat het dreefeffect meteen zichtbaar is. Aan de groenzone langs Schreursvest wordt gekozen voor gevarieerd soortenaanbod om de parksfeer te versterken.

De aannemer zal in de week van 15 tot 19 februari de velling uitvoeren. Een deel van de stammen wordt gerecupereerd om later te verwerken bij de aanleg van een aantal speelterreinen van de stad. De rest van het hout wordt verhakseld en afgevoerd naar een energiecentrale.  In de week van 29 februari tot 4 maart herplant de groendienst de Vesten met 123 nieuwe bomen, waaronder 72 lindebomen. De werken zullen steeds rond 9.00 uur starten en eindigen om 15.30 uur. Op deze manier tracht de stad de verkeershinder tot een minimum te beperken.

Naamsevest en Ruelensvest
De aanpak voor de velling en heraanplant van het bomenbestand langs de Naamsevest/Ruelensvest wordt momenteel voorbereid door de groendienst. De uitvoering is gepland voor het najaar van 2016 en voorjaar van 2017. Er moeten 117 kastanjes gerooid worden. De andere boomsoorten, die niet aangetast zijn door de mineermot, blijven uiteraard staan. In een eerste fase zal aan beide kanten van het centrale pad een bomenrij heraangeplant worden om het beeld van een dreef op de oude omwalling te behouden.  In een tweede fase zullen de zones verder van het pad worden aangeplant met boomgroepen van verschillende soorten. Zo worden de Ruelensvest en Naamsevest omgevormd tot een gevarieerd en biodivers stadsarboretum, waar zowel dieren als planten, waaronder enkele speciale boomsoorten, hun plek kunnen vinden.

De stad trekt een budget van 500.000 euro uit om de kastanjes te vervangen.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.