Archief voor 7 maart 2016

Leuven opent allereerste Octopusstraat

Vorige week presenteerden de Leuvense basisschool Paridaens en de Voetgangersbeweging vzw de allereerste Octopusstraat ter wereld. Deze bijzondere schoolstraat is het resultaat van een cocreatief proces tussen ouders, leerkrachten, directie, de schoolbuurt én de Voetgangersbeweging vzw. De gekende Octopuspaal krijgt een uitschuifbare slagboom waardoor er tijdelijk een doorrijverbod is. Dat zijn meteen 2 vliegen in 1 klap : de straat is bij het begin en einde van de school afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en iedereen weet dat men in een schoolomgeving is.

‘​Het idee ontstond vanuit onze werkgroep Milieuzorg Op School (MOS)’​, zegt Arian Van Goidsenhoven, verkeersouder en medetrekker van het initiatief vanuit de werkgroep MOS. ‘We kwamen op het idee om de bestaande Octopuspaal te voorzien van een slagboom om zo een reglementaire schoolstraat te creëren​’.

Nadat de werkgroep MOS een uitgebreid dossier had uitgewerkt en toegelicht, waren zowel de directie van de basisschool, de buurtbewoners én de Voetgangersbeweging vzw enthousiast over het innovatieve concept. De schoolomgeving van basisschool Paridaens zou immers veiliger kunnen orden voor de tientallen kinderen die er dagelijks zelfstandig naar school gaan of onder begeleiding van hun (groot)ouders.

‘​Het concept van de schoolstraten is in andere steden en gemeenten heel positief geëvalueerd. Eerst stemden we ons vernieuwde concept af met de betrokken partijen, zoals de ouders en buurtwerking. Daarna stelden we het dossier voor aan de bevoegde schepenen. De steun van de stad is noodzakelijk omdat het over publiek domein gaat.’ ​zegt Wouter Florizoone, verkeersouder en medetrekker van het initiatief vanuit de werkgroep MOS.

Het stadsbestuur was enthousiast na de toelichting, zo kregen we meteen ook ondersteuning van de Leuvense politie en technische dienst voor de effectieve realisatie. Met deze Octopusstraat lanceren we de allereerste schoolstraat in Leuven, hopelijk is het een voorbeeld voor andere scholen​’.

“​De Octopuspaal 2.0 wil symbool staan voor schoolomgevingen waar kinderen de norm zijn. Aan schoolomgevingen moeten we het autoverkeer in vraag durven stellen. De Voetgangersbeweging roept via een nationale campagne alle gemeenten op om het voorbeeld dat vandaag wordt voorgesteld in Leuven te volgen.​” zegt Tom Dhollander, gedelegeerd bestuurder van de Voetgangersbeweging vzw.

‘​Met de Octopusstraat werkt de school aan een kindvriendelijke en veilige schoolomgeving voor stappende en fietsende kinderen en ouders​’​, zegt David Janssen, leerkracht van de  asisschool. ‘​We zijn er ook actief mee bezig in de lessen. Zo hebben de kinderen nagedacht over de inkleding en besteden we veel aandacht aan verkeerseducatie in onze lespakketten.​’

Dit project sluit aan bij de ambities van het stadsbestuur naar een autoluwe stadskern en het knelpuntenonderzoek dat momenteel loopt voor alle Leuvense scholen.

Octopusstraat 3

Octopusstraat 1

FullSizeRender

Bookmark and Share

Musiceerdagen voor jeugd op zaterdag 7 en zondag 8 april

De Musiceerdagen van Jeugd & Muziek, LUCA Muziekpedagogie en Amaj vzw bieden jonge musici de gelegenheid samen te spelen met leeftijdgenoten van hetzelfde muzikale niveau. Onder begeleiding van een specialist instrumentalist brengen de deelnemers de Musiceerdagen door in orkest, instrumentengroepen of koor.

Op zaterdag 7 en zondag 8 april 2016 kan je twee dagen lang tokkelen, strijken, blazen, slaan of zingen ze naar hartenlust om de laatste dag te besluiten met een heus slotconcert in de grote zaal van LUCA Campus Lemmens! Ouders, familie en vrienden zijn hierop meer dan welkom!

Koor (7-14 jaar)
Twee dagen lang zing je onder leiding van Michiel Haspeslagh de pannen van het dak! Afhankelijk van de inschrijvingen wordt de groep verder opgedeeld volgens leeftijd. De repetities worden afgewisseld met knotsgekke muzikale workshops.

Ensemble (8-14 jaar)
Jongeren die minstens 1 jaar instrumentles volgen kunnen zich inschrijvingen voor één van de ensembles. Dit jaar is er een blazersensemble, strijkersensemble en (nieuw!) een gitaarensemble! Alle instrumenten van deze instrumentengroepen zijn welkom! De muzieksessies worden afgewisseld met knotsgekke muzikale workshops.

Orkest (12-18 jaar)
Om deel te nemen aan dit orkest is minstens 3 jaar instrumentervaring vereist (niveau middelbare graad DKO). Deze jongeren repeteren twee dagen onder leiding van Peter Himpe.

Praktisch

musiceerdagen-jeugd-luca-lemmens-leuven

Bookmark and Share