Stad Leuven tekent tegen racisme en zet diversiteit in de verf

21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme. De stad Leuven zet samen met Unia (het vroegere Meldpunt Discriminatie en het Interfederaal Gelijkekansencentrum) in op gelijke kansen voor iedereen.

De meeste meldingen en vragen bij Unia en bij Unia regio Leuven gaan over racisme: racistisch pestgedrag op de werkvloer, racisme in het openbaar vervoer en in het uitgaansleven … Los van individuele verhalen bevestigt onderzoek dat origine bepalend blijft voor waar iemand terechtkomt op de arbeidsmarkt en voor de kansen die iemand krijgt in het onderwijs of op de huisvestingsmarkt. De stad Leuven zet, samen met Unia regio Leuven, in op gelijke kansen voor iedereen, ongeacht iemands origine.

Vorig jaar voerde Unia samen met de dienst diversiteit en gelijke kansen van de stad Leuven actie om meer aandacht te vragen voor hooggeschoolden van vreemde herkomst in het aanwervingsbeleid van de stad. De stad werkt twee initiatieven uit om deze groep meer kansen te geven. Hiermee toont ze aan ze veel belang hecht aan de integratie van personen van vreemde origine op de arbeidsmarkt. Op termijn ambieert ze zelf een voorbeeldrol op dit vlak.

Het engagement van de stad gaat echter nog verder. De stad Leuven ondertekent vandaag een intentieverklaring om op 21 maart volgend jaar toe te treden tot de ‘Europese Coalitie van steden tegen Racisme’ (ECCAR). ECCAR is lid van de International Coalition of Cities against Racism van de UNESCO. Leuven engageert zich om een tienpuntenplan op te stellen waarin ze aangeeft hoe ze concreet werk wil maken van gelijke kansen en racismebestrijding. De acties situeren zich op het vlak van onderwijs, huisvesting, cultuur, arbeid …

Het stadsbestuur roept ook de eigen diensten op om iedereen gelijk-waardig te behandelen door buttons uit te delen aan de medewerkers van de stad, de politie en het OCMW. Kunstenaar Marin zal hen vergezellen en voor elke dienst een karikatuur maken van diverse personeelsleden.

De karikaturen worden nog tot en met vrijdag 25 maart tentoongesteld aan de onthaalbalie van het stadskantoor. Je kan je ze vrij komen bezichtigen tijdens de openingsuren van het stadskantoor.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.