Nieuwe website Erfgoedcel Leuven en start campagne Erfgoeddag

Sinds gisteren (25 maart 2016) ziet www.erfgoedcelleuven.be er helemaal anders uit. De Leuvense erfgoedcel ontwikkelde een nieuwe website die de Leuvenaars laat zien en voelen hoe veelzijdig en actueel het Leuvens erfgoed is. Je vindt er ook terug welke organisaties en mensen met en voor dat erfgoed werken. Met deze website hoopt de erfgoedcel nog meer Leuvenaars te inspireren en te activeren om zelf rond en met het Leuvens erfgoed aan de slag te gaan.

“Zo integreert de nieuwe www.erfgoedcelleuven.be nu ook initiatieven van Leuvenaars en wil hij Leuvenaars, leerkrachten, scholen, verenigingen … tools of formats aanreiken om rond erfgoed te werken of hun eigen ideeën rond erfgoed kenbaar te maken ”, zegt schepen van cultuur Denise Vandevoort.

Portaal in samenwerking met de Leuvense erfgoedsector
Sinds 2002 werkt de erfgoedcel samen met de Leuvense archieven, musea, erfgoedbibliotheken, documentatie- en onderzoekscentra en de vele erfgoedverenigingen en –vrijwilligers. Samen met hen geeft ze het diverse erfgoed van, in en over Leuven een gezicht en maakt ze zo veel mogelijk Leuvenaars hiervoor warm. Bij specifieke erfgoedvragen maakt de erfgoedcel de Leuvenaar wegwijs en brengt ze hem of haar in contact met een bepaalde erfgoedorganisatie. Die 14 jaar ervaring wordt nu gebundeld in de nieuwe website.

De nieuwe structuur en lay-out wil mensen op een heel toegankelijke manier betrekken bij het Leuvense erfgoedveld, de collecties, tradities, verhalen, monumenten, projecten en publicaties. Dit portaal wordt voortdurend verder aangevuld en geüpdatet in samenwerking met de sector. De erfgoedcel is als netwerkorganisatie tussen de vele andere erfgoedspelers in Leuven het best geplaatst om dit platform verder te beheren en om een nieuw publiek te bereiken en te helpen of op maat te ondersteunen.

Inspireren en activeren: Leuvens erfgoed, ook jouw zaak
De bezoeker vindt geen beleidstaal, maar de titels, beelden en beknopte informatie spreken voor zich en tonen het bijzonder diverse erfgoed(veld) in Leuven. Een databank van Leuvense collecties, een tentoonstelling, een school of vereniging die zijn jubileum viert, een buurtwerking die een publicatie in de reeks ‘Straathistories’ maakt, de Leuvense reuzen-, beiaard- of Jaartallencultuur … Het behoort allemaal tot het erfgoed van en in Leuven. Om deze diversiteit aan initiatieven en mogelijkheden verder aan te moedigen, bevat de website (onderaan) ook enkele tools of formats die mensen hopelijk inspireren en activeren om zelf aan de slag te gaan. Via de rubriek ‘oproepen’ kunnen mensen mee zoeken naar bijvoorbeeld oude foto’s van Leuven of kunnen ze de erfgoedcel laten weten naar welk erfgoed ze zelf nog op zoek zijn. Via de format van ‘Straathistories’ worden Leuvense buurtbewoners aangespoord om ook hun versie van straathistories op te tekenen. ‘Ik heb een jubileum’ wil scholen of verenigingen aanmoedigen om bij een jubileumviering stil te staan bij hun erfgoed en bij ‘ik heb een idee’ kan al wie een (wild) idee heeft voor het Leuvens erfgoed dit kenbaar te maken bij de erfgoedcel.

Erfgoeddag op 24 april
Tegelijkertijd werd de campagne van de Leuvense Erfgoeddag afgetrapt. Op die dag willen de erfgoedsector en de vele erfgoedvrijwilligers het grote publiek betrekken bij het erfgoed. Maar liefst 60 partners werkten samen in totaal 39 gratis activiteiten uit. Je leest er alles over in het gratis programmaboekje dat je kan opvragen op erfgoedcel@leuven.be of kan afhalen in de Bib Leuven of bij Toerisme Leuven.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.