Rechter vonnist pro Leuven 07-Rechtdoor

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft een vonnis geveld over de vliegroutes Leuven 07-rechtdoor en de voorstanders van deze route hebben over de ganse lijn gelijk gekregen.

Na de invoering van de Leuven 07-Rechtdoor in maart 2014, hadden de gemeenten Aarschot, Haacht, Holsbeek en Rotselaar een klacht (milieustakingsvordering) neergelegd tegen deze route. De rechter had in zijn eerste verstekvonnis van mei 2015 de klagers gelijk gegeven op basis van eenzijdige en foute informatie aangereikt uitsluitend door de klagers.

Tegen dit verstekvonnis zijn dan de Belgische Staat, de gemeentes Herent, Bertem, Oud-Heverlee en Huldenberg, samen met en gesteund door inwoners uit Kortenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek, Veltem-Beisem, Winksele, Herent, Bertem, Leefdaal, Korbeek-Dijle, Oud-Heverlee, Neerijse, St-Joris-Weert, Wilsele en Leuven in verzet gegaan. Tijdens de rechtzaak ten gronde werden nu alle partijen door diezelfde rechter gehoord in een tegensprekelijk debat. Op basis van juridische en technische stukken werden alle onwaarheden gehanteerd door de tegenstanders één voor één doorprikt:

  • De route Leuven 07-rechtdoor is technisch wel veilig;
  • De route Leuven 07-rechtdoor beperkt de capaciteit van de luchthaven niet;
  • De route Leuven 07-rechtdoor werd politiek goed overdacht uitgevoerd: de correcte afwegingen werden gemaakt;
  • De route Leuven 07-rechtdoor werd juridisch correct ingevoerd als onderdeel van de luchthavenakkoorden van 2008 en 2010.

De rechter had dan ook geen andere keuze dan zijn eerste vonnis te herzien en de klacht van de tegenstanders van de Leuven 07-rechtdoor te verwerpen. De rechter deed dat in een vonnis van meer dan 100 pagina’s waarin hij uitvoerig alle argumenten van de tegenstanders één voor één weerlegt.

De rechter oordeelt dat de route Leuven 07-Rechtdoor vermijdt dat het dichtbevolkte Leuven en de dichtbewoonde dorpskernen van Herent, Veltem-Beisem, Winksele, Meerbeek en Bertem op zeer lage hoogte worden overvlogen, door verder rechtdoor te vliegen en pas achter Leuven op  grote hoogte af te draaien. Op deze manier is de route een voorbeeld van goed bestuur. Immers, de Leuven 07-Rechtdoor herstelt het luchtverkeer in de 07-corridor zoals vóór het jaar 2000.

Alliantie Regio Leuven gaat ervan uit dat de Regering Michel de instructie tot terugdraaien van de Leuven 07-rechtdoor van ex minister Galant onverwijld intrekt en tegelijkertijd een nieuwe instructie geeft om de heringevoerde oude Leuven West routes te schrappen.

Deze uitspraak is tevens een opsteker voor de luchthaven. Een groot stuk onzekerheid rond de vliegroutes is nu weggenomen en de meest logische en bestendige oplossing voor het luchtverkeer in de Leuvense regio heeft nu ook door de rechter zijn fiat gekregen.

Bookmark and Share

Er worden geen reacties toegelaten op dit artikel.