Zoekresultaten

Leuvens Fochplein wordt Pieter De Somerplein

Het Leuvense Maarschalk Fochplein wordt hoogstwaarschijnlijk omgedoopt tot Pieter De Somerplein, naar de eerste rector van de Vlaamse KULeuven. De nieuwe naam komt er op voorstel van staatssecretaris en Leuvens gemeenteraadslid Carl Devlies. De verwachting is dat de naamswijziging op een van de eerstvolgende bijeenkomsten van de gemeenteraad zal worden goedgekeurd. Het is al langer bekend dat de Leuvense burgemeester Tobback de herinrichting van het Fochplein in het stadscentrum wil aangrijpen om het plein ook een nieuwe naam te geven.

De Somer werd in 1968 de eerste lekenrector van de universiteit. In 1966 was hij al aangesteld als pro-rector van deNederlandstalige afdeling van de toen nog tweetalige universiteit. Hij won de rectorverkiezingen van 1971, 1976 en 1981 en bleef rector tot aan zijn dood in 1985. Voor hij rector werd, had hij al een carrière achter de rug als prof aan de medische faculteit en als ondernemer. Hij richtte het Rega-instituut op, waarin onder meer een poliovaccin werd ontwikkeld. Het instituut werd later door hem aan de universiteit geschonken.

De opstart van de Nederlandstalige KULeuven was in 1968 alles behalve een vanzelfsprekendheid. De Somer zelf zou hierover later verklaren: ‘Van de Vlamingen werd beweerd dat ze niet rijp waren voor wetenschappelijk onderzoek en dat hun universiteit het niet verder zou brengen dan een regionale instelling voor hoger onderwijs. Deze sombere vooruitzichten werden door de feiten radicaal tegengesproken.’

Pieter De Somer was een man met een hart voor zijn universiteit. Maar het was ook een man met verstand, als wetenschapper, maar ook als ondernemer en bestuurder. Hij was een vurig pleitbezorger van een goede samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven. De visie en het beleid van Pieter De Somer zorgden voor een universitaire dynamiek waar de hele Leuvense regio mee van profiteerde. De universitaire expansie transformeerde Leuven van een economisch wat ingedommelde stad en streek in een dynamische hoogtechnologische regio.

Na een aula en een academiejaar krijgt Pieter De Somer in Leuven nu waarschijnlijk ook een plein naar zijn naam.

In the picture: Fochplein

the New Old Fochplein jan 2011

Foto door Erik Olaerts.

Fochplein.be

De werken aan het Fochplein en de daarmee gepaard gaande opgravingen hebben al voor heel wat commotie gezorgd. Leuvenaar Jan Henckens liet zich door de metamorfose van het Fochplein inspireren om een gloednieuwe website te onwikkelen: Fochplein.beFochplein.be is een fotoblog die de vooruitgang van de werken wil laten zien. Wekelijks/maandelijks zullen er een aantal beelden van het veranderende Fochplein gepubliceerd worden. Voor vragen opmerkingen en suggesties over dit nieuwe Leuvense project kan je terecht op het contactformulier.

Boekcargo roept Leuvenaars op te vertellen over Fochplein vóór 1914-’18

De werken op het Fochplein, het is de talk of the town. Zelfs burgervader Louis Tobback kan er niet over zwijgen. Boekcargo pakt het op een creatieve manier aan. Deze boekhandel wil een boekje maken met verhalen, weetjes of anekdotes over het reilen en zeilen van het Fochplein van vóór 1914-’18, over de voormalige bewoners etc. Hiervoor doen ze beroep op alle Leuvenaars op hun kennis opte schrijven. Zie hier de oproep:

Jullie zijn de mensen van het geschreven woord! We rekenen op jullie!

OPROEP AAN ALLE LEUVENAARS

De werken aan het Fochplein met bijbehorende archeologische vondsten lokken heel wat kijklustigen. Vele mensen stellen zich (terecht)vragen bij wat er nu precies allemaal wordt opgegraven. Jij ook?

Ken je een verhaal, en weetje of een anekdote over het reilen en zeilen van het Fochplein van vóór 1914-’18, over de voormalige bewoners etc? Wil je dat delen met anderen? Aarzel niet en schrijf het neer!

Breng het voor 10 november binnen bij één van de handelaars van de Tiensestraat of stuur het per mail naar Boekcargo@telenet.be.
In ruil krijg je een tegoedbon voor het boekje met de gebundelde verhalen.

Het boekje zal vanaf 16 november voor 1 euro te koop zijn bij de handelaars van de Tiensestraat. We hopen op een massale reactie!

Een voorbeeld van een (fictief)verhaal: Mijn grootvader Jan Knol was de patattenboer van Leuven rond 1900. Elke morgen vertrok hij van zijn huisje aan het Fochplein met paard en kar langs de Leuvense huizen. In de kelder van zijn huis…..

Facebookevent Oproep aan alle Leuvenaars
Boekcargo op Facebook

Mozaïek: Fochplein

De werken aan de ondergrondse fietsenstalling zijn begonnen.

Het idee van extra fietsenstallingen is uitstekend, en ook aan bewaakte fietsstallingen is er zeker in Leuven nog behoefte. In het voorjaar ging ik eens de plannen inkijken bij de stadsarchitecte. Toen waren ze nog niet helemaal af. Vandaag ging ik een tweede keer langs om de uitvoeringsplannen te bekijken.

‘The proof of the pudding is in the eating’ zoals Cervantes reeds zei. Waarvoor en door wie gaat deze prachtige infrastructuur gebruikt worden? Hier wordt duidelijk voor een shoppend publiek gekozen, en voor een publiek dat een trapje in de wereld zet.

De afsluiting.
Bewaakt impliceert afsluitbaar. Deze bewaakte stalling zal ‘s nachts afgesloten worden. Nu oogt de doorgang nog open en ruim (pag.8-9). Hoeveel plaats gaat dit hek onderaan de helling wegnemen als de poort open staat? Het sluitingsuur werd bepaald in overleg met het fietspunt dat er zal uitgebaat worden. In de zomer, van 1 april tot 31 oktober, zou de stalling open zijn van 7u30 tot 2u00. Tijdens speciale activiteiten zou dat openingsuur nog kunnen uitgebreid worden. In de winter, van 1 november tot 31 maart, kan je er terecht op weekdagen van 7u30 tot 23u30, op zaterdag tot 20u30 en zondag tot 22u30.

Hangfietsen.
Fietsen van fietsers die ergens langer blijven hangen, en die hun rijwiel niet op tijd komen afhalen, zouden geblokkeerd worden. Ofwel zullen ze verwijderd worden door fietspunt en in een kamertje apart gezet, ofwel zullen ze gaan werken met wielklemmen. Bij het terug afhalen moet je dan stalgeld betalen.

Helling.
De helling is 3m20 breed, en de hellingsgraad bedraagt 7%. Zoals je kan zien op p. 4-5 loopt de glazen borstwering naast de helling een stukje door. Dit om de voetgangers te geleiden naar hun oversteekplaats. Logischerwijze zou een voetgangersgeleiding tussen trappen en helling moeten staan, want de fietsers moeten toch niet naar de oversteekplaats worden geleid? Dat kan bijvoorbeeld door een doorlopende leuning voor minder goed te been zijnde voetgangers te plaatsen, of door toch wat ruimte tussen in/uitrit en oversteekplaats te voorzien. Fietsers en voetgangers kunnen dan onafhankelijk van elkaar de rijbaan op en af.  Helaas kiest het stadsbestuur niet voor dit laatste. De slechtzienden zullen dus extra uit hun doppen moeten kijken!

Onderaan de helling zou nog iets voorzien worden om de snelheid af te remmen, hopelijk denkt men daarbij niet aan zig-zag geplaatste beugels. Bakfietsen en fietskarren pleiten voor andere maatregelen. Mijn opmerkingen zullen naar de dienst verkeersorganisatie worden meegenomen.

Tiensestraat.
Deze wordt na het Fochplein ingericht als winkelwandelstraat. Op de mobiliteitsronde van Netwerk Duurzaam Leuven konden de aanwezige gemeenteraadsleden ons al zeggen dat fietsers er in de twee richting zouden mogen fietsen. Dat was hen blijkbaar al toegezegd. Hopen maar dat dat niet nog verandert, zoals dat in de Diestsestraat gebeurde.

Fietsgoten.
Langs de korte zijkanten van de trappen komen fietsgoten, op 3 plaatsen dus.

Bovengronds stallen.
Er zullen geen bestaande openbare stallingen in de buurt worden weggehaald, maar het hele gebied rond de Sint-Pieterskerk en verder wordt wel ‘verboden fietsen te stallen': Margarethaplein, begin Diestsestraat, begin Tiensestraat, Grote Markt. Zelfs de Oude Markt werd genoemd, maar dit ligt nog niet vast.
Het betreft hier nochtans een andere vorm van stallen, en deze zijn complementair. Wie aan de langste toog gaat hangen laat al gauw zijn fiets staan tot na de openingsuren van de bewaakte stalling. Wie komt winkelen, een concert meepikt in de schouwburg of op restaurant gaat, is daarentegen wel gebaat bij het overdekt stallen van zijn fiets.

Voetgangersoversteekplaatsen.
Deze worden enkel aangeduid door blindegeleidestroken en voorzien van verlaagde boordstenen. Er zullen geen zebrastrepen meer aangelegd worden in de zone 30, dat hebben we nog maar pas in de media kunnen horen. De gehele binnenstad, dus ook de Bondgenotenlaan, wordt zone 30. De commentaar van slechtzienden daarop is dat blindengeleidehonden worden getraind op zebrastrepen, niet op geleidestroken.

Rijbaan voor bussen en fietsers
Deze rijbaan in het midden is zo smal gekozen, dat bussen achter fietsers moeten blijven, en fietsers achter bussen. Op de plannen stond een afstand tussen de boordstenen vermeld van 6m60 tot 7m. Aan de bushalte is er wel meer breedte voorzien. Of dit werkt kan je gaan bekijken in de Rijschoolstraat, waar het busverkeer momenteel doorheen geleid wordt. Deze zone 30 is ook zo smal dat bussen achter fietsers moeten blijven, en fietsers achter bussen. Maar als er geen gemotoriseerd tegenverkeer is, zie je hier toch bussen fietsers voorbijsteken.

Conclusie: De ondergrondse infrastructuur is zeker en vast een aanwinst voor Leuven, want bewaakt en vooral overdekt. Het latere gebruik zal uitwijzen of deze infrastructuur een zegen of een vloek voor de fietser is. We wachten in deze de verdere flankerende beslissingen van het gemeentebestuur af.

Dit artikel kadert in een reeks over de Leuvense fietsinfrastructuurwerken.

Vanaf 7 september werken Fochplein – De Lijn rijdt om

Vanaf 7 september – inderdaad de dag na de  Grote Kermis Feestmarkt – beginnen lang aangekondigde de werken aan het Fochplein en Margerethaplein. Het verkeer op de Bondgenotenlaan zal (deels) onmogelijk zijn. Ook de bussen van De Lijn zullen omrijden.

Stadinwaarts volgen alle bussen vanuit het station volgende omleiding: Bondgenotenlaan – Vital Decosterstraat – Rijschoolstraat – Dirk Boutslaan. Halte aan het Fochlplein wordt afgeschaft en vervangen door een halte aan de Rijschoolstraat.

Staduitwaarts volgen alle bussen richting het station volgende omleiding: Dirk Boutslaan – Rijschoolstraat – Van Den Gheynlaan – Van Monsstraat – Diestsevest. Haltes aan het Fochplein en Jan Staststraat worden afgeschaft en vervangen door haltes aan de Rijschoolstraat en Van Monsstraat.

Alle info over de omleidingen en afgeschafte haltes op deze pagina van De Lijn

Info over stadsvernieuwing in Leuven www.leuven.be/stadsvernieuwing

Start heraanleg Fochplein en Margarethaplein

Binnenkort start de heraanleg van het Fochplein. Bedoeling is het drukke en onaangename plein om te vormen tot een plein met moderne bushaltes en een ruime ondergrondse fietsenstalling.

De werken zullen natuurlijk de nodige hinder met zich meebrengen voor de omwoners en de handelszaken in de omgeving. Vanaf 7 september stoppen er geen bussen meer op het Fochplein. De bussen die vertrekken aan het station en de stad in rijden, volgen de omleiding langs de Bondgenotenlaan, de Vital Decosterstraat en de Rijschoolstraat. In de Rijschoolstraat worden ter hoogte van de sporthal langs beide kanten van de straat bushaltes met schuilhuisjes voorzien. Van hieruit vertrekken de meeste lijnen richting de benedenstad via de Dirk Boutslaan. Enkel de lijnen 1 en 2 rijden na het Smoldersplein omhoog via het Margarethaplein naar de Grote Markt. De bussen die komen van de benedenstad en naar het station rijden, volgen de omleiding via de Rijschoolstraat, Mathias Van den Gheynlaan, Jean Baptiste Van Monsstraat en Diestsevest naar het station. Voor voetgangers en fietsers is er aan beide zijden van het Fochplein een afgebakende doorgang langs de gevels.

Hopelijk verlopen de werken vlot en wordt dit drukke punt in het hart van Leuven effectief omgetoverd tot een aangenaam plein.

Alle informatie over stadsvernieuwing op http://www.leuven.be/stadsvernieuwing of infohuis@leuven.be

Archeologisch vooronderzoek op het Fochplein tijdens Erfgoeddag

In het kader van Erfgoeddag (zondag 25 april 2010) plant men een extra archeologisch vooronderzoek op het Fochplein. De uiteindelijke archeologische werken zullen pas in september starten, maar op Erfgoeddag vindt al een vooronderzoek plaats met een live proefopgraving met uitleg.

In de buurt van het standbeeld Fonske wordt verwacht dat er wat anders te vinden is dan keldermuren en resten van vorige bewoning. Uit documenten van de vroegere Nationale Bank van België heeft men kunnen opmaken dat deze bank en een stuk van het Fochplein deels op een begraafplaats zouden gebouwd zijn. Traditioneel werden de overledenen hier volgens de toen gangbare rituelen met al hun kostbare bezittingen begraven. Tot vandaag werd hier nooit opgravingswerk of archeologisch onderzoek naar verricht.

Op zondag 25 april 2010, om 11.00 uur, zal een eerste proefopgraving plaatsvinden (tot maximum 2,50 m diepte). Iedereen kan dit live bijwonen. Als er bovendien iets gevonden wordt, zal een gedeelte hiervan, na grondige controle en goedkeuring, verdeeld worden onder de toeschouwers. Je hebt dus een reden om erbij te zijn.

Realtime businformatie op Fochplein

Om de klanten van De Lijn realtime-informatie te geven over de vertrektijden, laat minister van Mobiliteit Hilde Crevits de komende twee jaar digitale informatieschermen plaatsen in achttien busstations. Ook het busstation op het Fochplein zal in de komende twee jaar met zulke schermen uitgerust worden. Op deze manier krijgen de reizigers praktische informatie over de bus die ze willen nemen en over een eventuele vertraging. Dit verhoogt het comfort van de reizigers, die deze informatie sterk waarderen. Dit past in de beleidskeuze van minister Hilde Crevits om via realtime informatie op dynamische borden reizigers over hun reisweg te informeren zowel langs de wegen als in openbaar vervoersknooppunten.

Actuele informatie dankzij gps
Van 2010 tot 2012 wordt 7,2 miljoen euro geïnvesteerd in digitale schermen met realtime-informatie. Omdat alle bussen en trams van De Lijn zijn uitgerust met een gps, weet de centrale dispatching of de voertuigen volgens schema rijden. Eventuele vertragingen worden meteen gemeld op de digitale informatieborden in grote busstations.

Televisiescherm in wachtruimte
Elk busstation wordt uitgerust met één groot overzichtsscherm en krijgt per perron een kleiner scherm. Het algemene scherm geeft informatie over het lijnnummer, de bestemming en het perron van de vertrekkende bussen. Op de perronborden staan dan nog eens het lijnnummer en de bestemming, maar ook de voorziene vertrektijd en de eventuele vertraging worden weergegeven. Om ook slechtzienden te informeren, worden de nieuwe perronborden uitgerust met een luidspreker. Een computerstem leest regelmatig de informatie op het bord voor. In elk busstation dat een afgescheiden wachtruimte heeft, komt ook een televisiescherm met informatie voor de wachtende reizigers.

Fochplein ondergaat facelift

Dat staat op de voorpagina van de  Passe-Partout (week 50 – 9 december 2009 – deel 2). Het Fochplein is nu een zone met aan beide kanten van de straat een gigantisch bushalte, gescheiden door een grote bloembak. Het is een lelijk plein met erg druk busverkeer. Maar dat gaat dus eindelijk veranderen. Niet alleen moet de nieuwe inrichting van het plein minder busdrukte genereren. Een bushalte verhuist naar het Margarethaplein (naast de Sint-Pieterskerk). De bussen die naar het station van Leuven rijden blijven halte houden op het Fochplein zelf.

Ook – en dit is fantastisch nieuws – komt er een grote ondergrondse fietsenstalling. Dit zou het parkeerprobleem voor de fietsers in Leuven mee helpen oplossen. De plannen voor een volledige herinrichting van het Fochplein slepen al heel lang aan. Op een eerder voorstel was veel tegenkanting. Maar nu is het een realiteit. De werken starten vanaf 1 augustus 2010. Het nieuwe Fochplein zou tegen januari 2011 af moeten zijn.