Zoekresultaten

Yes we camp! Klimaatactiekamp 2012: Parkveld Leuven is bezet!

Klimaatactiekamp Leuven: Parkveld is bezet!

Tijdens de nacht van 1 op 2 augustus hebben klimaatactivisten letterlijk hun tenten opgeslaan op Parkveld in Heverlee (Leuven). Daar vindt van 3 tot 8 augustus het klimaatactiekamp plaats. Gedurende vijf dagen zullen klimaatactivisten uit binnen- en buitenland er samenkomen om te debatteren, ervaringen uit te wisselen, klimaatneutraal, veganistisch en basisdemocratisch samen te leven en directe acties tegen de klimaatverandering op te zetten. Het kimaatactiekamp wil ondermeer de aandacht vestigen op de roetzwarte investeringen van de grote systeembanken in ons land.

Het klimaatactiekamp koos niet toevallig voor Parkveld als uitvalsbasis. Boven dit stuk landbouwgebied van 15HA langs de Geldenaaksebaan hangt al jaren een donkere wolk. Het stadsbestuur wil Parkveld immers graag herbestemmen en volbouwen met woningen en bedrijven. Het klimaatactiekamp komt op voor het behoud van landbouwgronden in en rond steden en denkt dat stadslandbouw cruciaal zal zijn indien steden, zoals Leuven, op termijn klimaatneutraal willen worden. Het klimaatactiekamp vindt plaats op dat stuk van Parkveld dat reeds werd opgekocht door de bouwfirma Extensa, die popelt om de betonmolens te laten aanrukken. Het gaat om een mooie en groene kamplokatie.

Hoe kan je op het klimaatactiekamp geraken?

Parkveld is een grote landbouwzone rechts van de Geldenaaksebaan als je vanuit Leuven komt (tegenover het Sint Albertuscollege). Op het kaartje in bijlage zie je zwart omlijnd de lokatie van het actiekamp.

Hoe geraak je ter plekke? Wie met het openbaar vervoer wil komen, kan aan het station van Leuven een bus nemen. Ofwel kies je voor lijn 630 en stap je af aan halte ‘Petrusberg’. Je bent dan aan de Geldenaaksebaan, ziet het kamp allicht liggen en kunt er geraken via een wandelpadje. Je kan ook kiezen voor de lijnen 4 en 6 tot de halte ‘Schaatsbaan’. Je stapt dan af aan de schaatsbaan, loopt via de parking van de schaatsbaan naar de achterkant ervan, waar een veldwegje start dat uitkomt in het klimaatactiekamp.

Het is ook heel makkelijk om er met de fiets te geraken. De Geldenaaksebaan start aan Parkpoort op de Leuvense ring. Je raadpleegt best even google maps.

Wie met de auto naar het kamp komt, geraakt er het best via de E40. Wie uit de richting Brussel of van de E314 komt, neemt dan de afrit Haasrode (23a). Wie uit de richting van Luik komt neemt de afrit Haasrode (23). Je komt dan uit op een brede expresweg, die je volgt in de richting van Leuven. Aan de eerste rode lichten sla je linksaf. Je bevindt je dan in de Geldenaaksebaan. Je ziet het kamp liggen op je linkerkant. Parkeren kan eventueel ook in de buurt van de schaatsbaan van Haasrode.

Klimaatactiekamp in Leuven: 3 – 8 augustus 2012

Van 3 tot 8 augustus slaat een bonte bende van klimaatactivisten letterlijk de tenten op in Leuven voor het vierde Klimaatactiekamp. De precieze lokatie van het klimaatactiekamp wordt traditiegetrouw slechts enkele dagen voor de start bekend gemaakt. Tijdens zo’n kamp komen vaak tot honderden mensen, van jong tot oud, gedurende een week samen om ervaringen uit te wisselen, workshops en debatten mee te maken, duurzaam, veganistisch en klimaatneutraal te leven en natuurlijk ook om samen vreedzaam actie te voeren.

Het klimaatactiekamp van Leuven richt de pijlen ondermeer op de grote banken en hun investeringen, maar wil ook lokale thema’s bespelen. Het kamp vindt plaats op een mooi en groen kampeerterrein, vlakbij het centrum van Leuven, dat uitgerust zal zijn met composttoiletten, sanitair met stromend water, een EHBO-post, een vegankeuken en een marquee-tent voor de plenaire meetings. Iedereen is welkom op zo’n klimaatactiekamp, van doorgewinterde activisten tot mensen die graag eens willen kennismaken met de klimaatbeweging. Elk jaar nemen ook heel wat gezinnen met kinderen deel aan het kamp.

Wordt Frank Bomans een klimaatactivist?
Hij komt in ieder geval naar Leuven, van 3 tot 8 augustus, om deel te nemen aan het klimaatactiekamp. Hoe acteur Pol Goossen hem daartoe wist te overhalen, kom je te weten in dit filmje:

Klimaatactiekamp Leuven 2012 from Conrad Deblauwe on Vimeo.

De Parkveldgroep nodigt u uit op de Buren en Boeren avond!

Op donderdag 27 september 2012, van 19.30 tot 22.00, in zaal Patmos, Heverlee; Abdij van ‘t Park 7 (Geldenaaksebaan), 3001 Heverlee, links achter de Mariapoort

Een nieuwe Parkveldgroep werd geboren tijdens het Klimaatactiekamp in augustus 2012. Ze ijvert voor het behoud van Parkveld als een open ruimte met een landbouwfunctie en plaats voor natuur en recreatie. De groep bundelt informatie en volgt de actualiteit rond Parkveld en ontwikkeld een alternatieve bestemming. Ze heeft een klare boodschap aan de Leuvense politici: behoud(t) Parkveld als open ruimte, het is uw instrument voor een klimaatneutrale en leefbare stad.

Het programma op 27 september:

  • Zijn er grenzen aan de groei van Leuven? Hoe omgaan met de groeiende druk op de beperkte ruimte? Welke ruimtelijke (wan-)orde in 2050? Door Erik Grietens, medewerker integraal ruimtebeheer bij Bond Beter Leefmilieu
  • Het politieke debat over Parkveld biedt kansen via een breed gedragen politieke eis. Dit debat is opnieuw actueel. Zijn het de Leuvenaars die hun stad ontwikkelen? Of zijn het ontwikkelaars die er vastgoed opdringen? Door David Dessers, medewerker vzw Climaxi
  • Boeren nabij de stad: akkerbouw op Parkveld, over agro-ecologische perspectieven. Door Monique Govaerts van Abts-Govaerts, vollegrondswitloofbedrijf, Bierbeek
  • De Parkveldgroep is open en positief strijdvaardig: wat wil ze bereiken, hoe wil ze daar komen, hoe kan jij meedoen? Door Wim Merckx, Parkveldgroep, medewerker Voedselteams vzw

Parkveld kort gesteld
Parkveld is een open ruimte van 16 hectare, gelegen tussen de Geldenaaksebaan en het militair domein in Heverlee. Het vormt de belangrijke verbinding tussen de groene omgeving Abdij van Park en Heverleebos en Meerdaalwoud. Voor de diversiteit aan planten en dieren is dit grote natuurgebied heel belangrijk. Parkveld was ooit een gemengd bosgebied maar is sinds oudsher bestemd voor de landbouw.

Sinds een twintigtal jaren zijn er plannen om deze open ruimte te herbestemmen naar woonzone en ambachtelijke zone. Deze plannen van stad Leuven werden al drie keer geschorst of vernietigd door de Raad van State. Ook ontstond er veel protest van boeren en buren tegen de plannen. Desondanks blijven veel Leuvense politici geloven dat Parkveld niet meer is dan een wachtzone voor de oprukkende stad. Het zou een kwestie van tijd zijn vooraleer projectontwikkelaars er de machines en betonmolens kunnen op loslaten, en dat zou goed zijn voor ons en voor Leuven.

Wij geloven in iets beter. Er zijn veel meer mogelijkheden voor Parkveld. Kunnen we rekenen op de creativiteit van onze politici, op hun voortschrijdende inzicht inzake milieu, klimaat en ruimtelijk ordening? Wat denkt u daarvan?

Je kunt de Parkveldgroep steunen via een gift op rekeningnummer 523-0805184-62 (mededeling Parkveld). Vele kleintjes maken de groep groot.
Info: https://sites.google.com/site/parkveldblijft/
Contact: parkveldgroep@yahoo.com

Steunen kan ook door naar de buren en boerenavond te komen en met ons na te denken, we openen de vloer voor vragen en debat.

Parkveld is van Leuven!

Dit is een gastbijdrage van Wim Merckx.

Het Klimaatactiekamp voert op zondag 5 augustus samen met tal van Leuvense middenveldsorganisaties, zoals Velt, 11.11.11, Voedselteams, Oxfam-Wereldwinkels, Wervel, JNM, Friends of the Earth en vele andere, actie voor het behoud van landbouwgrond in de stad en voor het behoud van Parkveld in Leuven! Op 5 augustus van 14u tot 17u is iedereen welkom op het veld langs de Geldenaaksebaan. Je treft er een infopunt aan, een bar met een gezellig terras en tal van activiteiten voor jong en ouder…

Uit het Leuvense beleidsplan:

“De stad wil agrarische gebieden vrijwaren van zonevreemde inmenging of verdringing.”

Maar dat geldt blijkbaar niet voor Parkveld…

Er is een 15 hA groot stuk landbouwgrond aan de rand van Leuven dat sinds mensenheugenis bekend staat als de beste hoveniersgrond. De grond is heel vruchtbaar en heeft een prima waterhuishouding, dat zeggen de boeren die de grond bewerken en er vandaag aardappelen, graan, maïs en witloof op zetten. Het mooie is dat deze grond de eigendom is van de Leuvenaars. Of juister gesteld: het OCMW van Leuven bezit de gronden en verpacht deze aan boeren uit omliggende gemeenten. Het land is dus in bezit van de gemeenschap, het heet Parkveld. Maar boven de akkers hangt een donkere wolk die niet wil wijken, ze hangt daar al 20 jaar! Het is namelijk zo dat de stad Leuven hier liever een bedrijventerrein ziet verschijnen, een verkaveling en een reeks appartementen. Samen met de intercommunale Interleuven en de vastgoedfirma Extensa staat het stadsbestuur te popelen om eraan te beginnen.

Ze zijn zo ongeduldig dat ze een beetje slordig werden met de regels die je moet volgen als je landbouwgrond een nieuwe bestemming wil geven. Zo kwam het dat de Raad van State de plannen van Leuven al drie keer nietig verklaarde, de laatste keer was dat in november 2011. De Raad zette zich op één lijn met de buurtbewoners die vonden dat de stad eerst met hen en alle Leuvenaars moet overeenkomen tot waar het stedelijk gebied mag komen. Want voor je het weet verdwijnt niet alleen het Parkveld, maar worden ook Groenveld en Kareelveld en alle andere goede akkers door een laag beton overgoten.

Hola, wie staat er recht om onze open ruimte te verdedigen? Opgelet, want de vastgoedpatroons van Extensa en Matexi kopen landbouwgronden op strategische plaatsen in Leuven en dat is echt niet om er biologische groenten te telen voor de Leuvenaars, het is grondspeculatie. Dit fenomeen -opkopen door kapitaalgroepen van landbouwgrond voor oneigenlijk gebruik- is een internationaal fenomeen en heet landroof, in het Engels ‘landgrabbing’.  Zowel hier als in het Zuiden vinden wij deze praktijk onaanvaardbaar en een bewijs te meer dat wanneer banken en investeerders louter hun eigen winsten najagen wij daar met zijn allen de dupe van zijn.

Niet minder maar meer landbouwgrond hebben we nodig
We komen op voor het behoud van de agrarische gronden in Leuven, want zij geven ons de kans op het ontwikkeling van een lokaal voedselsysteem en dat is exact wat een klimaatneutrale stad nodig heeft. Indien we geen grondige verandering van ons voedselsysteem ontwikkelen, zullen we ons voedsel van heinde en ver blijven aanslepen en tot in het absurde laten verpakken, verslepen, koelen, nog eens verslepen naar een ander magazijn en anders verpakken en ga zo maar door. Op die manier gaan we het klimaat blijven opwarmen.

Maar uiteindelijk zullen het wel tuinders en akkerbouwers zijn die ons van graan en groenten voorzien. Waar gaan die hun grond vinden?  Elke Leuvenaar heeft elk jaar zeker 1,4 ha nodig om zich in voedsel te voorzien, dat is de voedselvoetafdruk van een gemiddelde Belg. Op die manier berekend, bezetten alle Leuvenaars tesamen een groot stuk landbouwgrond dat 126.000 hectaren groot is.  Zelf heeft Leuven maar 1000 ha landbouwgrond dus al de rest palmen we in op een ander: stukken van Europese, Afrikaanse, Amerikaanse, Aziatische en zelfs Australische landbouwgrond worden voor de Leuvenaars bewerkt.
Iedereen is welkom op Parkveld, aan de Geldenaaksebaan (tegenover het Sint Albertuscollege) op zondag 5 augustus 2012 van 14 tot 17 uur voor een namiddag met heel wat info, ontmoeting en activiteiten voor jong en ouder…

Wij willen niet dat Parkveld verdwijnt en verzamelen op zondag 5 augustus 2012 met zoveel mogelijk mensen die willen…

  • meer te weten komen over Parkveld: de stadsplannen, het verzet van de buurtbewoners, de beslissing van de Raad van State, de natuurwaarde
  • actie voeren aan de zijde van de deelnemers van het vierde Klimaatactiekamp in België
  • een praatje maken met de boeren die op dit land werken en vragen stellen over de gewassen die op het land staan
  • een vlaggetje kopen en dit op het Parkveld planten: je steunt de actievoerders die opkomen voor Parkveld en komt op voor je mening: Parkveld is van de Leuvenaars!
  • een biobiertje drinken en iets eten aan het volop-zomerse-fruitkraam

Met de volle steun van:

De Vrienden van Parkveld, Voedselteams vzw, Climaxi vzw, ASeed Europe, Landbouwactiekamp Nederland 2012, boeren Abts-Govaerts, Sevenants en Ackermans, Wervel vzw, vzw Leuven Verkeerd/t, 11.11.11 – Leuven, vzw Land In Zicht, VELT vzw, Bio-grondfondsproject, Jeugdbond voor Natuur en Milieu,  Het Open Veld, De Witte Beek, European Coördination La Via Campesina, Vredeseilanden, Oxfam-Wereldwinkels regio Leuven (Wereldwinkels van Heverlee, Leuven, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal), Friends of The Earth Vlaanderen/Brussel, Klimaat- en Vredesactiegroep P.

Het klimaatactiekamp vindt plaats van 3 tot 8 augustus ergens in Leuven. Alle info hierover vind je via: www.climaxi.be